CD úspěch

CD bylo změněno z formátu wav a fyzické formy na MP3 download. 

CD uspech
 

Pomocí CD úspěch budete vedeni slovem a hudbou do relaxovaného stavu a následně si budete vytvářet scénář úspěchu.


Druhá stopa CD bude motivovat Vašše mozkové hemisféry 
myššlenkami speciálně formulovanými žženským a mužžským 
hlasem. Ty Vás naladí a připraví pro dosažžení rostoucího úspěchu. 

Speciální nahrávka vhodná i pro manažžery, 
řídící pracovníky, sportovce, studenty a majitele psychowalkmanů. 

Pro podporu motivacerozhodování a dosahování cílů včetně prvků time managementu.

Ojedinělá druhé nahrávky umožžňuje využžití i v průběhu pracovního dne.

Tato motivační nahrávka využžívá poznatků z NLP 
- Neuro-lingvistického programování a je vhodná i pro majitele psychowalkmanů.

Co nahrávky obsahují:

Stopa 1: 
Rozvoj mentálních schopností pro účinné myšlení a jednání. 
Vizualizace a harmonizace. 
délka: 30:06 

Nahrávka stopy 1. uvolněna z dar ma 
ve formátu MP3 Stopa 1 MP3 Úspěch, úspěch


Stopa 2:
Nahrávka stopy 2. uvolněna z dar ma ke stahování zazipovaná
ve formátu MP3 Stopa 2 MP3 Úspěch, úspěch

Hudební prostředí s pozitivními myššlenkami pro kažždodenní podporu úspěchu v osobním i profesním žživotě.

Pozor, jen tuto druhou stopu je možžné poslouchat 
v průběhu práce na počítači.

Stopa 1 je určena k použžití se zavřenýma očima. 
Protožže můžže rozptýlit pozornost, je zakázáno ji poslouchat během 
práce s elektrickým náčiním např. vrtačkou, pilou a řízení motorového vozidla či kola. 

Komprese do formátu MP3 můžže mít mírně nižšžší kvalitu záznamu 
než původní CD, to vššak neovlivňuje účinnost při pravidelném použžívání. 
délka: 30:01

Nahrávka je autorem připravena na podkladě aktuálních poznatků 
(r. 2001) z oblasti psychologie vlivu a dosahování vynikajících výsledků. Jsou použžity znalosti osobností, které vynikly v různých oblastech lidského jednání a které jsou zpracovány a použžívány různými psychologickými směry a jejich syntézou do Neuro-Lingvistického programování (NLP).

Libor Činka - autor audiokazety vede již 19 let tréninkové programy pro firmy 
i jednotlivce a je absolventem výcviku v Ericksonovské hypnoterapii a NLP u Dr. Richarda Bandlera spoluzakladatele NLP a Paula Mc Kenny předního světového hypnoterapeuta.

Námět a scénář: Libor Činka
Průvodní slovo: Libor Činka
Hudba: Vojtěch Starý
Cover a foto: Ing. Jan Polák
Vydal v roce 2001: 
CETROS, s.r.o., www.cetros.cz
 

Návrat na hlavní stránku ABCentrum psychologie kurzy kariéra

anglictina-kurz-300x300.gif

banner-sbi-skyscrapper-600x120.jpg

Stránky autora bestselleru
Ovládněte svůj mozek

hypno-head-skyscraper.png

Psychologie


Recent Articles

 1. Hlavní klíč k řešení problémů

  Apr 22, 17 12:31 PM

  Hlavní klíč k řešení problémů - hypnoterapeut Libor Činka o příčinách problémů a jejich řešení

  Read More

 2. top linky

  Feb 21, 17 07:08 PM

  Top linky na nejlepší stránky k zrychlenému učení a úspěchu

  Read More

 3. Psychologie

  Jan 22, 17 01:39 PM

  Psychologie dosahování cílů, překonávání překើek i sebeobrany před hloupostí.

  Read More

Kurzy pro osobnosti budoucnosti

Hypnóza

Kreativita

Time management

Angličtina s hypnózou

Superpaměť

Jak zaručeně vyděláte více na internetu
 

Napsali o nás