Back to Back Issues Page
Pruvodce uspechem
March 22, 2004

Psychowalkman podruhé

PSYCHOWALKMAN podruhé

®Psychowalkmany, odborněji řečeno relaxační přístroje ke stimulaci mysli, jsou nástrojem mladého vědního oboru - neurotechnologie.

Obsah:
Neurotechnologie
Metody neurotechnologie
Odborníci a osobnosti využívající neurotechnologie
Vědecké práce o neurotechnologiích

 


NEUROTECHNOLOGIE
je interdisciplinární vědní obor, jehož předmětem je studium a využívání všech vědeckých poznatků ke zdokonalování činnosti a výkonnosti mozku (u zdravých i nemocných).

Praktická realizace neurotechnologie spočívá v nácviku kontroly vědomí a vitálních procesů organismu za použití přístrojů vyvinutých zvlášť pro tento účel.

Obor i jeho označení vznikl ve Spojených státech a jejich statut byl obecně přijat od počátku osmdesátých let. Integrace neurotechnologie jako souboru léčebných prostředků do základních struktur medicíny započala v osmdesátých letech a ještě poměrně dlouho potrvá. Přijetí neurotechnologie je ve stávajícím zdravotnictví všude na světě obtížné, protože
neurotechnologie konkuruje farmakologií - hlavnímu trendu medicíny , přesahuje rámec hned několika zdravotních oborů a holistickým přístupem (jedná se o mozek, mysl, ale i určitý přístup k celkovému zdraví a k životu vůbec) se dotýká i oborů jako jsou spiritualita, transpersonální psychologie nebo alternativní medicína. Většina odborných institucí, které se zabývají neurotechnologií, sídlí na území USA. Názvosloví neurotechnologie není jednotné a souběžně jsou pro ni užívány i názvy psychotechnologie, technologie mysli nebo technologie vědomí (Psychotechnology, Mind Technology, Consciousness Technology) a další.
 

METODY NEUROTECHNOLOGIE
V současnosti je neurotechnologie prezentována devíti různými metodami, z nichž metoda audiovizuální stimulace mysli, tedy psychowalkmany, je z hlediska komplexnosti účinků a možnostem aplikace v praxi nejrozšířenější. K dalším známějším metodám mezi laickou veřejností, a to ve světě i u nás, patří ještě biofeedback, případně floating (senzorická deprivace). Ostatní metody, jejichž uplatnění spočívá téměř výhradně v lékařské klinické praxi a nikoliv v samouživatelském použití, jsou: samotná světelná stimulace, samotná zvuková stimulace, lebeční elektrostimulace, kinetická metoda, biomagnetické působení a kontrolované snění.

Za nejvýznamnějšího světového odborníka na neurotechnologii a speciálně na relaxační stimulační přístroje je pokládán Prof. Thomas H. Budzynski, PhD. Největším celosvětovým propagátorem neurotechnologie pro laickou veřejnost je rovněž Američan, Michael Hutchison.

Rozvoj neurotechnologie koresponduje se změnami celosvětového společenského klimatu posledních desetiletí – návrat k přírodě, k člověku a k jeho nepřekonatelnému bohatství – vlastní mysli. Úsilí mezinárodní zdravotnické veřejnosti o lidský mozek, mysl, a neurotechnologii je zřetelné z některých aktivit: rok 1990 až 1999 byl vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací "Dekádou mozku" a stejně tak toto století bylo vyhlášeno "Stoletím mozku".

Největšími přednostmi neurotechnologických prostředků, jakožto profesionálního nástroje pro zdraví určeného do rukou laiků, je odborníky považována kromě spolehlivých účinků, bezpečnosti a nenávykovosti i jejich dostupnost nejširší veřejnosti.

 

Odborníci a osobnosti využívající neurotechnologie

PSYCHOWALKMANY U NÁS VYUŽÍVAJÍ:

MUDr. Dana Schafferová, neurologická ambulance
MUDr. Jan Cimický
Zdeněk Říha, středisko přírodní léčby
MUDr. Poděbradský, předseda České fyziatrické společnosti ČR
Doc.MUDr. Vladimír Kříž, místopředseda České fyziatrické společnosti ČR
MUDr. Vladimír Masopust, FN Motol, Centrum léčby bolesti
MUDr. Miroslav Pekárek - Naturcentrum - onkologie
Dr. Drahomír Balaštík, Konsiliární klinický psycholog, Brno
A někteří hypnoterapeuté

Ze známých osobností:

Šárka Kašpárková, trojskokanka, Michael Kocáb, Václav Postránecký, Marek Vašut, Robert Kodym, Radek John, Zlata Adamovská, Petr Piňos – hudebník, a další

Patrick Swayze, Demi Moorová, Connie Sellecová, Arnold Schwarzenegger, Quincy Jones – rokový hudebník, William Burroughs, 
 


Další informace naleznete na

http://www.abcentrum-iq-psychologie-kurzy-kariera.com/psychowalkman.html

A také v odborných publikacích a článcích

Experimentální léčebné využití AVS

Relaxace a hypnóza:

Morse, D.R.: Brain wave synchronizers: a review of their stress reduction effects and clinical studies assesed by questionnaire, galvanic skin resistance, pulse rate, saliva and electroencephalograph. Stress Med. 1993, 9, 111-126

Dr. Juan Abascal and Laurel Brucato Mindworld Study #2 - Pilot Study - Effects of S/E Mediated Stress Management with the Metro Dade Police Department, Stress Reduction Study, (1989-1991) Miami Dade Community College. The Effects of Light and Sound Stimulation when used for Relaxation - Juan R. Abascal, Ph.D., and Larel L. Brucato, Ph.D. Miami - Dade Community College Comptronic Devices Limited. Stress Reduction for Audio/Visual Integrated Stimulation and Self Therapy
 

Snížená schopnost učení se (převážně u dětí a mládeže):

Carter, J.L., Russell, H.L.: A pilot investigation of auditory and visual entrainment of brainwave activity in learning-disabled boys. Texas Res.: J. Texas Center Educat. Res. 4, 1993, 65-73

Tansey, M. A brainwave signatures - an index reflective of the brains functional neuroanatomy: Further findings on the effect of EEG sensorimotor rhythm biofeedback training on the neurologic precursors of learning disabilities. Intern, Journal of Psychophysiology, 1985 Nov, v3, (n2), 85-99
 

Zlepšování paměti:

Sangbaek H., et.al.: Can an alpha-induced stimulator enhance a memory process in the brain? Technical Report., 1998

Kennerly, R.C. An empirical investigation into the effect of beta frequency binaural-beat audio stimulation on four measures of human memory. Technical report, 1995

 

Zmírnění kognitivních dysfunkcí způsobených zraněním hlavy:

Montgomery, D.D., Ashley, E., Burns, W.J., Russell, H.L. Clinical outcome of a single case study of EEG entrainment for closed head injury, Proc. Assoc. Appl. Psychophysiol, biofeedback 25, 82-83
 

Poškození mozku v důsledku aneuryzmu a nárazů:

Russell, H.L.: Intellectual, auditory and photic stimulation changes in functioning in children and adults. Biofeedback 25, 1997, 16-117
 

Bolesti zubů:

Dr. Norman Thomas B.D.S., B.Sc., Ph.D. & David Siever The Effect of Repetitive Audio/Visual Stimulation on Skeletomotor and Vasomotor Activity in the Low Hypnotizable TMJ Subject, , C.E.T. Hypnosis, 1988.

Donald R. Morse, D.D. S., M.A. (Biol), M.S. (Psychol), PhD (Nutr), and Edmond Chow; D.M.D. (1993). The Effect of the RelaxodontTM Brain Wave Synchronizer on Endodontic Anxiety: Evaluation by Galvanic Skin Resistance, Pulse Rate, Physical Reactions, and Questionnaire Responses

Bernard S. Margolis, D.D.S., A Technique for Rapidly Inducing Hypnosis, CAL, June, 1966, Pages 21 to 24.

David Siever, C.E.T.,Tension Occurring in Muscles of Mastication During Jaw Opening - Research using Brainwave Entrainment Devices, Unpublished.

Ardeer Mains, Rudolf Miracles, and Hugo Adrian The Application of Audio Stimulation and Electromyographic Biofeedback to Bruxism and Myofascial Pain-Dysfunction Syndrome, Santiago, Chile, Department of Physiology and Biophysics, Faculty of Medicine, University of Chile (1981).


Zmírnění tlakových bolestí hlavy:

Solomon, G.D.: Slow wave photic stimulation in the treatment of headache - a preliminary study. Headache 25, 1985, 444-44
 

Zmírnění migrénových bolestí hlavy:

Anderson, D.J.: The treatment of migraine with variable frequency photostimulation. Headache 29, 1989, 154-155
 

Zmírnění bolestí:

Frederic J. Boersma, Ph.D., Living with Chronic Pain - A Holistic Treatment Program for Wellness, University of Alberta (1990)

Frederic Boersma, Ph.D. The Use of Repetitive Audio/Visual Entrainment in the Management of Chronic Pain, and Constance Gagnon. M.Ed. (1992) Medical Hypnoanalysis Journal.
 

Post-menstruační syndrom:

David Noton, Ph.D. PMS, EEG Biofeedback, and Photic Stimulation , Presented at the 1995 SSNR Annual Conference,


Indukování hypnotických stavů:

Dieter, J.N.I., Weinstein, J.A.:The effects of variable frequency photo-stimulation goggles on EEG and subjective conscious state. J. Ment. Imag. 19, 1995, 77-90

Barber, T. X. (1957). "Experiments in hypnosis." Scientific. American, 196,54-61.
 

Využití AVS při EEG neurofeedback terapii poruch pozornosti:

Patrick, G.J. : Improved neuronal regulation in ADHD: an application of 15 sessions of photic-driven EEG neurotherapy. J. Neurother. 1, 1996, 27-36

 
Všeobecný výzkum a psychoterapie:

Budzynski, T. (1973). "Some applications of biofeedback-produced twilight states." In D. Shapiro, et. al. (Eds.), Biofeedback and Self-Control: 1972. Chicago: Aldine-Atherton.

Budzynski, T. H. (1976). "Biofeedback and the twilight states of consciousness. "In G. E. Schwartz and D. Shapiro (Eds.), Consciousness and Self-Regulation, Vol. 1, New York: Plenum Press.

Budzynski, T. H. (1977). "Tuning in on the twilight zone." Psychology Today, August.

Budzynski, T. H. (1979). "Brain lateralization and biofeedback." In B. Shapin & T. Coly (Eds.), Brain/Mind and Parapsychology. New York: Parapsychology Foundation.

Budzynski, T. H. (1981). "Brain lateralization and rescripting." Somatics, 3, 1-10.

Budzynski, T. H. (1986). "Clinical applications of non-drug-induced states." B. Wolman & M. Ullman (Eds.), Handbook of States of Consciousness. New York:Van Nostrand-Reinhold.

Budzynski, T.H. (1990) "Hemispheric asymmetry and REST." In Suedfeld, P. Turner, J.W., Jr., & Fine, T.H. (Eds.), Restricted Environmental Stimulation, New York: Springer-Verlag.

Lubar, J. Electroencephalographic biofeedback and neurological applications, In Biofeedback: Principles and practice for clinicians (3rd ed.) (J.V.Basmajian, Ed.) Williams & Wilkins Co, Baltimore , MD, US, 1989, 67-90 of xii, 396 pp.

Richardson, A. & McAndrew, F. (1990) "The effects of photic stimulation and private self-consciousness on the complexity of visual imagination imagery." British Journal of Psychology, 81, 381-394.

Paul Williams and Michael West, "EEG Responses to Photic Stimulation in Persons Experienced in Meditation," in Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 1975, 39, 519-522.

Tsuyoshi Inouye, Noboru Sumitsuji and Kazuo Matsumoto: "EEG Changes Induced by Light Stimuli Modulated with the Subjects Alpha Rhythm," in Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 1980, 49, pp 135-142

Alan Richardson and Fiona McAndrew "The Effects of Photic Stimulation and Private Self-consciousness on the Complexity of Visual Imagination Imagery," in British Journal of Psychology, 1990, 81, 381-394


Informace k přístrojům naleznete na

http://www.abcentrum-iq-psychologie-kurzy-kariera.com/psychowalkman.html

 

Back to Back Issues Page