Angličtina s hypnózou 3 
- za hranice nejmodernějšších metod sugestopedie a NLP se  systémem hypnoterapeuta Libora Činky

Budete moci definitivně opustit zastaralé a vydat se k úspěchu díky nejmodernějšším a nejúčinnějšším psychologickým postupům. 

Před 20 lety jsem netuššil, jak velmi se změní můj žživot díky tomu, 
čemu se mnozí vysmívají. Nevěděl jsem, jak velmi se lišší hypnóza vyučovaná vysokoškolskými profesory a tím, co ovládají mnohonásobně lépe světov頚špičky v oblasti psychologie

9, 8, 7...

Nejde o to, žže jsem specialista na hypnózu a tedy dělám něco, čemu mnoho lidí vůbec nevěří, přestože jde o jednu z nejprozkoumanějšších oblastí moderní psychologie

Nebudeme Vás hypnotizovat pomocí stupidních slov jako: 
"Vašše víčka jsou t잚žší a těžšžší. Zapamatujete si kažždé anglické slovo, které řeknu..."

Nejsem totiž důvěřivý student z lékařské fakulty, který se učil postupům, které pokrokový svět dávno překonal, ale které nám profesor na přednáškách z ( 30 let zastaralé) psychologie doporučoval. 

Neznám Vás a tedy nevím, zda jste již zjistili, žže úsp칚ným v čemkoli se člověk můžže stát jen tehdy, jestližže se učí od nejúsp욹nějšších a nikoli od průměrných. Moudrost pochopení, žže žživot má svou cenu a žže nejúspěšnějššími se stanete studiem u nejúsp칚nějšších, na Vás čeká. Jen je otázka, zda včas využžijete příležžitosti, která se koná jako ty nejlepšší věci, jen jednou za žživot. 

Přestožže jsem se stal hypnotizérem, který vystupoval i v Las Vegas 
( a své show jsem přivezl do Prahy viz videa o neobvyklých a jednoduchých věcech na youtube.com po zadání slov Libor Činka Hypnóza Vegas, tak mé poslání je jinde. 

V knize, která podle plánu vyšla 23. dubna 2012, ukazuji kousíčky z toho, co je možžné díky hluboké znalosti fungování lidského mozku

Skutečný zᾞitek je vššak přichystán pro absolventy naššich tréninků. Jen nyní vššak při příležžitosti vydání knihy v níž shrnuji 20 let zkuššeností ve využžívání nejprogresivnějších postupů, využžívaných například ššpičkovými sportovci jsem se rozhodl, umožžnit 10 lidem získat více než kdykoli dříve. 

Spolu s Vašimi zᾞitky a zkuššenostmi z elitního kurzu Angličtina s Joy III. chci ukázat lidem zklamaným vzdělávacími metodami použžívanými v Česku, žže existují jiné a to zcela netuššené možžnosti. 

Jen 10 z Vás bude mít možžnost za velmi výhodných podmínek absolvovat výcvik, který nemá ekvivalent nejen v Česku, ale v podobné kvalitě je dostupný v zahraničí jen omezeně. 
 

Spolu s mým týmem chceme dokázat těm, kteří se učili angličtinu mnoho let a nyní se základně domluví, žže razantní pokrok, jehož výsledkem* je dosažžení takové znalosti jazyka, žže jižž nikdy žžádný další klasický kurz nebudou potřebovat, je možžné dosáhnout již během jednoho týdne. (*pro většinu lidí)

Ano, už za 7 dní od soboty do pátku 
budete moci dosáhnout překvapivě mnoho. 

A to nezávisle na věku, nezávisle na vzdělání. Jedinou podmínkou je Vašše rozhodnutí jednat jinak nežž v minulosti a učit se neobvykle lehce


Co lehkého musíte udělat pro úspěch? 

Pozor, napsal jsem "překvapivě mnoho", opravdu neuslyššíte hypnózu, v které jsou použžívané zastaralé sugesce typu: "Budete si pamatovat všše." To by totižž byla ležž. Tak se chovají amatéři, kteří nerozumí lidské mysli. Díky naššim metodám si budete pamatovat více než jakoukoli jinou metodou, avššak nikoli všše. Mozek totižž má svá pravidla a dokᾞe si za speciálních podmínek zapamatovat velmi mnoho, ale všše nikoli.

Protožže jsem se v rámci celosvětovém mozkové olympiády dostal do 100 lidí s nejvýkonnějšší pamětí, tak jsem své zkuššenosti z tréninku převedl do výuky jazyka. S použžitím moderních hypnotických postupů lze vše ješště zrychlit, ale budete si moci zapamatovat jen kolem asi 800  - 1000 slovíček, protožže jen tolik dokើeme v dané době procvičit. Sice v podvědomí budete mít připraveno několik tisíc dalšších, ale ty se mohou aktivovat až následně, pokud dodržžíte našše postupy. Jaké? 

Chcete-li opravdu dokázat ať už kvůli kariéře a lépe placené práci či kvůli sobě více, musíte bezpodmínečně zapomenout na šškolní postupy. Musíte. Tečka. ŠŠkolní postupy totižž zaručují složžitou cestu a selhání pro většinu lidí, protožže nejsou podložženy moderní psychologií. Nemusím Vám říkat, jaký je stav Českého šškolství, ale vlasy by Vám vstávaly hrůzou, kdybyste se jako já setkávali s pedagogy, kteří nejsou schopni odpovědět na otázku, jejíž odpověď ššokuje naprostou větššinu lidí - Ta otázka zní: Kolik hodin je ve šškolách na základním a středním stupni věnováno tomu, jak se učit, jak si pamatovat, jak se soustředit? 

Vᚹ úspěch je možžný jen jednáním jinak, nežž jedná větššina 

Výzkum, který jsem před skoro deseti lety začal vést, ukázal, žže lidé nejsou učeni jak se učit. Je to ššokující, ale není to všše. V čem spočívá největšší hrůza? V tom, žže uvěřili, žže učení je t잾ké. A zde právě jsem se jakožto hypnoterapeut, rozhodl udělat změnu a provést odsugerování. Učení je lehké, když víte, jak do mysli implantovat poznání

Právě a pouze jen nejmodernějšší hypnotické postupy dokᾞí naučit nejrychleji i mimo jiné tím, žže uvolní bloky vsugerované pseudo odborníky vyučujícími na šškolách. 

I když mnozí lidé pochopí z mé nové knihy, jak ohromné mají možžnosti, tak zᾞitek přesvědčí kažždého


Sledujte výše uvedené video a brzy začněte rozumět 

Pochopíte, proč chce člověk, která má na starosti vzdělávání 4000 lidí v gigantické společnosti, posílat své lidi do CETROS a nikoli do klasických kurzů. 

A proč management efektivních organizací chce, aby se jejich lidé šškolili nejmodernějššími světovými metodami v společnosti založžené autorem 5 knih o úspěchu a specialisty v dosahování nadstandardních výsledků a nikoli teoretiky ze škol. 

Sledujte video, předtím, než se rozhodnete absolvovat v celosvětovém měřítku unikátní výcvik a odhalit skryté schopnosti Vašeho mozku díky Angličtině s hypnózou III.


Co získáte absolvováním? 

Intenzivní sedmidenní kurz, díky kterému budete s jistotou komunikovat v anglicky mluvících zemích. Hravě se domluvíte nejen co se týče pracovních kontaktů - schůzek, telefonování (spolu zatočíme s jednou z největšších obav v komunikaci) Rozvinete jistotu a docílíte pohodu v komunikaci například při odbavení na letiššti, návšštěvě v restauraci, domluvě schůzek a spoustě dalšších situacích. Plus hravě se zorientujete v použžívání užžitečných rozdílů v použžívání anglické a americké angličtiny.

Rozššíříte si v pohodě slovní zásobu o dalších min. 800 - 1000 slovních jednotek. Získáte jistotu nejen v použžívání základních časů, ale i takových oříššcích jako jsou frázová slovesa, podmínkové věty reálné a nereálné. Zatočíte definitivně se straššáky v anglické gramatice. To není jen slib, ale předpověď na základě mnohaletých zkuššeností s použžívání světově nejefektivnějších výukových postupů a moderní psychologie.

Pro časový harmonogram, slevy, varianty kurzů a další informace - klikněte na harmonogram

Novinka: Platba prostřednictvím bodů je nyní umožžněna užživatelům zaměstnaneckých výhod Benefit Plus a Benefity a.s. 

iDNES.cz Zprávy 
- článek na nejdůvěryhodnějším zpravodajském portálu 
o Angličtina s hypnózou za týden
klikněte a čtěte více

 

zivotni-vanoce-banner-468x60.jpg
anglictina-kurz-300x300.gif

banner-sbi-skyscrapper-600x120.jpg

Stránky autora bestselleru
Ovládněte svůj mozek

hypno-head-skyscraper.png

Psychologie


Recent Articles

 1. Hlavní klíč k řešení problémů

  Apr 22, 17 12:31 PM

  Hlavní klíč k řešení problémů - hypnoterapeut Libor Činka o příčinách problémů a jejich řešení

  Read More

 2. top linky

  Feb 21, 17 07:08 PM

  Top linky na nejlepší stránky k zrychlenému učení a úspěchu

  Read More

 3. Psychologie

  Jan 22, 17 01:39 PM

  Psychologie dosahování cílů, překonávání překើek i sebeobrany před hloupostí.

  Read More