logo for abcentrum-iq-psychologie-kurzy-kariera.com
leftimage-3col for abcentrum-iq-psychologie-kurzy-kariera.com
 

Home >> anglictina - sugestopedie - kurzy

Sugestopedie - metoda kterou je

k zvládnutí nejen Angličtina

Sugestopedie několikanásobně zrychluje učení jazyků
(např. anglictina) Jazykové kurzy a výzkum prokázaly přibližně 3-5x rychlejší a trvalejší zapamatování spolu se snadným vyjadřováním v angličtině, němčině, francouzštině i jiném cizím jazyce.

Co na to říkají absolventi - video reference Video přímo ze sugestopedického kurzu

Angličtina v pohybu, a co prozrazují mobily a oči?

Každý z nás dává přednost určitému učebnímu stylu. Přemýšlení např. podporuje pohyb, o který si tělo samo řekne, jak dnes vidíme díky telefonování z mobilních telefonů při čemž se lidé spontánně pohybují. Rozpomínání pomáhá pohled očima nahoru. Zrakový typ si například dobře pamatuje obličeje lidí a na jejich jména si nemůže vzpomenout, při učení mu pomáhají obrázky, grafy, náčrty, rád pracuje s textem, odpočívá-li, sáhne po knize nebo sleduje film.

Pocitový typ - když  má možnost se učit v pohybu, tak pochoduje sem a tam. Nejlépe se učí, může-li zapojit celé tělo a prožívá-li situaci tzv. na vlastní kůži. Tento typ odpočívá sportem či fyzickou prací na zahradě a podobně.

Podle výzkumů (L. Činky - CETROS) s několika tisíci lidí v ČR má
cca 40% lidí problémy ve škole právě díky tomu, že mají dominanci pocitového vnímání, se kterým si školství vůbec neví rady. Bývají pak často nesprávně zahrnuti do kategorie dyslektiků, hyperaktivních jedinců a podobně. Sluchový typ si dobře pamatuje to, co slyší, dává přednost přednáškám před knihami, při odpočinku poslouchá hudbu. Nemá-li člověk možnost využít svůj učební styl, narůstá u něj pocit frustrace. Může dojít k závěru “asi nejsem talent na jazyky, nikdy mi to nepůjde” a svou snahu vzdá. Metoda sugestopedie respektuje všechny učební typy, podává učivo mnohotvárným způsobem, ve kterém každý využije svůj styl.

Zakladatelem sugestopedie je bulharský vědec Georgi Lozanov, jehož metoda slaví své úspěchy od roku 1970. Výsledky jsou pro mnohé překvapivé vzhledem k tomu, že základní jazykové znalosti
v rozsahu cca 1 roku běžné výuky získáte již během sedmi až devíti dní.

O tom, že každý se naučí cizí jazyk díky sugestopedii - svědčí
i doporučení mezinárodní organizace UNESCO. Ta doporučila sugestopedii pro její výsledky jako optimální metodu učení jazyků.

Pro zaslání dalších informací
o této psychologické metodě zdarma
klikněte na stránku

Učit se opt imálně.

 

Kdo Vám brání učit se snadno a rychle?

Sugestopedie není ve školách celoplošně rozšířena, dokonce málokde je využívána alespoň částečně. Důvodem je nízká pružnost školního systému a vysoká náročnost na lektory. Pro její široké uplatnění je nutné změnit zaběhané koleje a osvojit si nové metody výuky a rozšířit poznatky o lidském mozku. Moje známá, ředitelka významné vzdělávací firmy, mi řekla: "Budu k tobě upřímná, sugestopedie je skvělá věc, ale nás živí to, že se nám lidé vracejí do kurzů pro začátečníky." Není škoda být takto v moci jiných? Učitelé nejsou většinou placeni za výsledky, ale za odučené hodiny. Díky jejich psychologickým neznalostem zaostáváme ve schopnosti rychle se učit v "dnešní informační době”. Rád bych Vám přiblížil alespoň pár informací o možnostech lidské mysli. Tím míním zcela vážně i Vaší mysli.

Superpaměť

Od roku 1966 se dr. Lozanov zabýval výzkumem. U stovek studentů se testoval stav soustředění, závislost úspěšnosti nové výuky na věku, aktivita mozku atd. Výsledky jeho pokusů byly ohromující - studenti si snadno zapamatovávali stovky slovíček (Autor článku propracoval metodu s níž si zapamatoval a reprodukoval 499 údajů v přesném pořadí během necelého dne na Mind Olympiad 2001) K zajímavým výsledkům patří test paměti, který dokazuje, že znalosti získané
v kurzu pomocí sugestopedie jsou velmi trvalé: procento zapamatování je po 6 měsících 88,2 %, po roce 67,2 %, a po 22 měsících je skvělých 57 % (jedná se o schopnost přeložit cizí slovo do mateřského jazyka anglictina - cestina, anglictina - slovenstina)

Sugestopedie má tady nesrovnatelně lepší výsledky oproti klasické výuce. Zatímco tradičními metodami se lidé naučí v průměru jen 5,35 až 7 slov za hodinu, tak sugestopedickou výukou zvládnou průměrně 20,8 slov za hodinu. Jednoduchý výpočet - cena kurzu dělená 7 (při maximálním zapamatování u klas. kurzů) znamená, že
v klasických kurzech bez pomoci paměťových specialistů zaplatíte
i desítka korun za 1 slovíčko!!

Soustředění a sugestopedie

Důležité jsou speciální sugestopedické učebnice. Zabraňují tomu,
aby vznikla „ceska anglictina“, kdy studenti do českého myšlení
a slovosledu dosazují anglická slovíčka a cizinec pak nerozumí. Soustředění je zajištěno rovněž paralelním překladem (anglictina - cestina, anglictina - slovenstina), takže člověk nezažívá jinak běžné narušení koncentrace vyhledáváním vzadu ve slovníčku.

Beze stresu nebo nikdy

Když se obáváte, že budete nečekaně vyzkoušeni, se veškerá činnost mozku omezuje na reakce zaměřené na přežití, na reakce “útok či útěk”. Mozek je méně zásobován a můžeme zjednodušeně říci, že vyšší intelektuální funkce vypíná. Většina učitelů nezná anebo nevyužívá fakt, že výuka, která se zaměřuje pouze na obsah
a ignoruje rozpoložení a stav mysli studenta, se míjí účinkem!
Člověk je „učen“, ale neučí se. Zcela klíčové jsou tedy psychologické dovednosti lektora. Jak to působí na účastníky kurz si přečtěte zde.

HOT videa o kurzu napriklad v Co na to říkají absolventi

Slovíčka a gramatika

Člověk nejdříve potřebuje slyšet a vidět zajímavé texty. Ty se lépe pamatují, protože se dají prožívat na rozdíl od suchých gramatických definic, a teprve pak v tom, co již zná, vyhledávat pravidla. Malé dítě se přece domluví dobře bez vědomé znalosti gramatiky a rozhodně se nedá říci, že by se schopnost běžného dorozumění například do
15 let věku zlepšila o desítky procent. Nemusíte taky umět každé slovo předtím, než přistoupíte k další jazykové lekci.

Naučit se zaťatými zuby a 100% účinností za den 40 slov je horší než se nenásilným způsobem pomocí sugestopedie naučit cca 200 slov za den s 80% úspěšností.

(c) Libor Činka, lektor a autor učebnice pro samouky Magická Anglictina Extra

 

Stáhněte si ZDARMA z e-knihu SUPERPAMĚŤ (obsahuje i klíčové fáze sugestopedie)


Magická Angličtina Extra 9 CD + superbonus


Kde lze prožít sugestopedii

Kurzy - Angličtina do hlavičky pomocí sugestopediecky

Kalendář akcí, eShop a On Line přihláška


Pro zaslání dalších informací
o této psychologické metodě zdarma
klikněte na stránku

Učit se opt imálně.

 

Kalendář akcí a eShop - dovednosti pro osobnosti budoucnosti

 

 


Novinka! Comments

Co Vás zaujalo, inspirovalo? Komentujte dole.

Home >> anglictina - sugestopedie - kurzy

 

 

 

Kde lze prožít sugestopedii

Kurzy - Angličtina do hlavičky pomocí sugestopediecky

Kalendář akcí, eShop a On Line přihláška

 

Home eShop