Home >> magic english  >> angličtina MP3

Magická Angličtina MP3
- Magic English

"Magická Angličtina Extra" je nástupkyně úspěšné Magic English

Aktuální stránky o nové MAE jsou
www.magicka-anglictina-extra.com

Jakožto autor zcela nové Magické angličtiny Extra stahuji od 29.10. 2007 starou MA z nabídky podobně jako mohou být staženy z prodeje starší typy aut. Z hlediska obchodu se tak dopouštím chyby
a tím, že zamezuji na těchto stránkách koupi původní MA přicházím o peníze od potenciálních kupců levnější starší MA.
Další prodejci budou MA  nabízet vedle MAE jakožto levnější variantu čímž si významně zvýší zisky. Prodej je však pro mne jakožto autora MAE (která nyní nemá celosvětovou konkurenci - viz výzva na www.magicka-anglictina-extra.com) málo významný oproti myšlence nabízet jen to, co je nejlepší.

Magická Angličtina - stará - již neprodávám viz výše
Nejčastější otázky a odpovědi k ME naleznete na
http://www.abcentrum-iq-psychologie-kurzy-kariera.com/faq.html

 

Zrychlený zvukový záznam obsažené slovní zásoby v staré MA

Zde si můžete stáhnout soubor ve formátu MP3

A - C VOCABULARY_ME_abc.mp3 velikost 845 kB

D - J VOCABULARY_ME_defghij.mp3 velikost 1081 kB

L - R VOCABULARY_ME_lmnopqr.mp3 velikost 1052 kB

Záznam je zrychlený ze dvou důvodů:
1. stahovaný soubor je mnohem menší
2. zrychlení se hodí již uživatelům Magické Angličtiny k zrychlenému znovuaktivování slov z ME
Navíc může být i užitečným druhem testu zda dokážete vnímat rychlou mluvu, protože rozumět jen psané formě či pomalé mluvě nestačí.
Zde nahrané zrychlení neodpovídá 4 rychlostem nahrávek na kazetách ME - zde je jen pro přehled.

Obrázek staré MA

Aktuální stránky o nové MAE jsou
www.magicka-anglictina-extra.com

Home >> magic english  >> angličtina MP3