Home >>> clanky

Aromaterapie, smysly a úspěch

Mozek nesnáší nudu!

Libor Činka o učebních metodách budoucnosti

„Nᚠmozek nesnáší monotónnost, rutinu a nudu. Naopak, miluje rozmanitost, zvuky, barvy, chutě a samozřejmě - vůně! Když pochopíme, jak mozek funguje, můžeme se učit 3x rychleji, s daleko menší námahou a naučené si dlouhodobě pamatovat,“ říká LIBOR ČINKA, nᚠpřední odborník zabývající se využíváním možností lidské psychiky v praxi.


Mnozí lidé tvrdí: nejsem schopen se učit, nic si nepamatuji … Existuje i pro ně nějaké řešení?

Určitě. U naprosté většiny z nich totiž nejde o neschopnost učit se, ale o neznalost psychologických principů. A nebo je někteří znají a neumí je uplatnit. Jak také? Stále slyšíme - učte se, soustřeďte se! Ale nikdo nám už nevysvětlí, jak se to dělá. Od dětství nás ve škole presují do úzkých šablon - opisovat a opakovat texty (přitom takto získané znalosti mají krátké trvání), tiše poslouchat (přitom mozek si utřiďuje myšlenky, když mluvíme nahlas), tiše sedět (přitom schopnost myšlení je spojena s pohybem), nemalovat do učebnic (přitom barevný obrázek či poznámka může vydat za tisíc opakování)… Učíme se detaily vytržené z kontextu - máme tisíc dílků puzzle, ale chybí nám celkový obraz. Ze strachu z chyby se bojíme se diskutovat, oponovat. Co řekne učitel, je svaté! Ale díky tomu máme jako dospělí velké problémy s komunikací. Učíme se omezeným způsobem, který nerespektuje naši individualitu a už vůbec se nezabývá faktem, že máme přibližně 10 typů inteligence. A mozek se přitom nudí. On potřebuje pestré stimuly! Zkusme si malý test: zavřeme oči a vzpomeňme si na něco příjemného z poslední doby. Co se nám po chvíli vybaví? Prostředí, barvy, vůně, pocity, atmosféra té chvíle… Ne text, ale obrazy! Když si to uvědomíme, jsme velmi blízko principu efektivního učení.

 

Tento princip je pravděpodobně i principem sugestopedie, superlearningu, NLP (neuro-lingvistického programování) a dalších pokrokových metod učení?

Ano, každá z těchto metod sice nabízí určitá specifika, ale všechny sledují podobné cíle - prožívat učení všemi smysly. Informace si totiž trvale neosvojíme jen pomocí textu a přes výklad. Potřebujeme je zpracovat také emocionálně. Prožít je! Je pravda, že metody, které tento přístup prezentují mají pokrokové názvy, ale při hlubším prozkoumání zjistíme, že vesměs vycházejí z principů sugestopedie, které v minulém století brilantně definoval bulharský vědec Lozanov. Jeho metodu označilo v roce 1970 za optimální i UNESCO a pravděpodobně nebyla doposud překonána. Ale i Lozanov vycházel z principů, které znali už staří Řekové nebo Komenský … Netrápil bych se proto myšlenkou, jakou z metod používat. Vidím to jako takový švédský stůl, každý si z něj můžeme vybrat, co mu chutná.


Můžete přiblížit rozdíl mezi „standardním“ a „smyslovým“ učením na nějakých příkladech?

Například do nekonečna si můžeme mechanicky opakovat: pampeliška - dandelion, pampeliška - dandelion a jiná anglická slovíčka. Druhý den při zkoušení jsme často vystaveni takovému tlaku, že ze sebe nevypravíme ani slovo. Přenos mezi mozkovými spoji zablokovaly stresové hormony a buňky odmítají spolupracovat. Ale postupovat se dá i jinak. Při výuce simulujeme situaci, kdy telefonujeme. V ruce držíme telefon a mluvíme, šeptáme, křičíme do něj ta správná anglická slovíčka. Ta pak v reálné situaci lépe naskakují. Přitom můžeme chodit, gestikulovat… zkrátka chovat se jako v reálném životě. Když dáme učení rámec hry, probíhá spontánně, efektivně a bez námahy. Mnoha pestrými stimuly a zapojením všech smyslů přitom vytváříme širokou škálu mozkových spojů. Tak, na rozdíl od situace, kdy jsme látku jen mechanicky opakovali a stres při vybavování blokuje pár spojů mezi neurony, je tu záloha dalších, které zůstávají aktivní a vy si vzpomenete.


-


Při tomto typu učení jistě můžeme uplatnit i vůně éterických olejů…

Jistě, vůně jsou výborné k osvěžení vzduchu a navození příjemné atmosféry v učebně. Ale můžeme je individuálně využívat i jiným kreativním způsobem, například k tzv. kotvení. Je to jedna z metod NLP, kterou úspěšně používají i špičkoví sportovci. Spočívá v tom, že když se nacházíme v nějakém optimálním stavu, například jsme-li soustředění, uděláme určité gesto, vyslovíme určité slovo nebo použijeme určitou vůni, v tomto případě například mátu, o které je známo, že stav soustředění podporuje. Když tento signál ve stejné situaci použijeme několikrát, daný stav se v mozku ukotví, vytvoří se rituál. Kdykoliv v budoucnu budeme chtít tento stav opět vyvolat, použijeme známý signál. Funguje to na podobném principu, jako když jdeme něco udělat a zapomeneme. Všichni to známe. Když se vrátíme do prostoru nebo situace, kde jsme přemýšleli, vzápětí si zpravidla vzpomeneme.


Z hravého učení, které popisujete by měl určitě radost i Komenský!

To je právě ten paradox. Třeba finské školství je jedno z nejlepších na světě (to naše mezi ně nepatří), i protože v praxi využívá mnohé jeho stovky let staré myšlenky. Ale Komenského jsme měli my, a ne Finové. A to je smutné. I u nás přibývá kantorů, kteří se o takové postupy prosazují a to je moc fajn. Ale pořád jsou to jen malá „procentíčka“. Norma, systém, který tu funguje, se příliš nemění. Když chceme být úspěšní, zbývá tedy jediné - chovat se jinak, než „normálně“ a z toho kolosu vyskočit! Můžete začít přečtením eknihy "Superpaměť 1", kterou najdete zdarma na internetu.


Děkuji za rozhovor. Velmi inspirativní!

Jana Chrástecká www.ckhi.cz

KONTAKT www.cetros.cz, www.cinkalibor.cz

 

Home >>> clanky