Home >>> cviceni_magicka-anglictina

Doplňková cvičení pro majitele
CD a knihy Magická angličtina

(c) 2005, Libor Činka

Poslední aktualizace 17.11.2007

Roztržená data  Přeuspořádávání  Odd man out  Zamíchaná písmenka  Gramatika Time
Procvičení porozumění Myšlenková mapa  Mikro rozšíření
 


ŠOK, už je to tady, den D

Nová

Magická Angličtina Extra - Videa atd.

více než jste si dokázali představit v nejdivočejších snech.

MAE kombinuje psychologii Superpaměti, nejnovější poznatky z oblasti neuro věd do zcela nové formy umožňující zvládnou za 14 hodin neuvěřitelně mnoho.

 


 

HOT - data do programu Chyopak viz vlevo sekce ZDARMA
POZOR, data je potřeba uložit do PC( nikoliv otevřít) a teprve potom je otevřít z Chyopaku!
  U lékaře  Cestování  Nakupování

Použijte K - metodu kdykoli a kdekoliv.


Kde se to odehrává? Podívejte se sem www.lacitytours.com

Další Videa HOT

Hollywood & Highland video perfektní k 3.dni

 Film_Locations  Studio_City  Long_Beach

Inspirace, představa. ponoření se do děje

Kdo jsou Pendragons? viz act 6

 


Stránku nebo její část si můžete vytisknout a psát do ní řešení.

Roztržená Data

Spojte roztržené otázky a odpovědi
Spojte cizí slova a jejich překlad


Cvičení:
Spojte čarami informace tak, jak k sobě patří:
 
How can I help you?   Já budu tam s mou manželkou.
I would like to make a reservation.   Vy jste slavný kouzelník.
I will be there with my wife.   Ona obvykle spí v mé magické krabici.
She usually sleeps in my magic box.   Jak mohu já pomáhat vám?
You are the famous magician.   Já bych měl rád udělat rezervace.

Řešení:
Stejné barvy označující související části. Řešení zviditelníte po umístění kurzoru do barevných řádků níže, stisknutí levého tlačítka myši za současného tažení.
 
How can I help you?   Já budu tam s mou manželkou.
I would like to make a reservation.   Vy jste slavný kouzelník.
I will be there with my wife.   Ona obvykle spí v mé magické krabici.
She usually sleeps in my magic box.   Jak mohu já pomáhat vám?
You are the famous magician.   Já bych měl rád udělat rezervace.

 


Přeuspořádávání
 
  Uspořádejte slova tak, aby vytvořila věty ve správném slovosledu.
Řešení uvidíte po kliknutí levým tlačítkem myši do levého sloupce a jeho přejetí. Cvičení s rozhozenými částmi
She wants to learn languages very quickly. languages very / quickly / to learn / She wants
Brittany has blue eyes. eyes / Brittany /  has / blue
She likes reading books on the beach or in bed. She likes / on the beach / reading books / or in bed
Brittany likes to eat a lot of fruits. a lot of fruits / likes / Brittany / to eat
She likes to go shopping. She / likes / shopping / to go

 

 

Odd man out

Vyškrtněte ze řádku slovo, které se nejméně hodí ke dvěma zbývajícím.
 
time midday quick
she grey wife
car rooms Suites
escaped magician old
foreign quick vocabulary
grey sleeps languages
fourteenth bad week

 


Zamíchaná písmenka

 
Řešení zviditelníte po umístění kurzoru do sloupce níže, stisknutí levého tlačítka myši za současného tažení. Uspořádejte písmenka tak, aby vytvořila slova.
L a u n d r y L d u n  r a y
k i t ch e n k  ch e i n t
s u i t e s t i  u
f o o d f o d o


Gramatika

Čas prostý pravidelné sloveso call - volat, nazývat

Pozor: Správné používání časů najdete v učebnici v tabulce za ACT 10.
 

Čas minulý prostý Čas přítomný  prostý Čas budoucí
I called ... We called ...  I call  ... We call ...  I will call ... We will call ...
You called ... You called ... You call ... You call ... You will call ... You will call ...
He called ...
She called ...
 It called ...
They called ... He calls ...

She calls ...

It calls ...

They call ... He will call ...

She will call ...

It will call ...

They will call ...

 


 
She usually sleeps in my magic box.

I will be there with my wife.

 

Sloveso have - mít

 

Čas minulý prostý Čas přítomný  prostý Čas budoucí
I had ... We had ...  I have  ... We have ...  I will have ... We will have ...
You had ... You had ... You have ... You have ... You will have ... You will have ...
He had ...
She had ...
 It had ...
They had ... He has ...

She has ...

It has ...

They have ... He will have ...

She will have ...

It will have ...

They will have ...

 

 

 

 

  Podmět > Sloveso  
Podmět> Sloveso v minulém čase
I made
 I
You
She
It
He
We
You
They
 
I will make
  OTÁZKY  
DID > Podmět> Sloveso

(Did you speak English?)


DO > Podmět> Sloveso

Do you speak English?

Do I ?
Do you 
?
Does she
?
Does it
?
Does he
?
Do we
?
Do you
?
Do they
?

(Will I speak English?)
Will I make?

 

Time

Which day was / is / will be?
 yesterday

today

tomorrow

 

Which month was / is / will be?
 last month

this month

next month

 

Procvičení porozumění

Následující text si  vytiskněte a oddělte od sebe jednotlivá slova svislými čarami.

ACT 1

BrittanyReillywantstolearnabigsecretofunlimitedmemory.Shehaspro
blemswithforgettingthings,datesandforeignvocabulary.Shewantstole
arnlanguagesveryquickly.Masteringanewlanguagewillhelpherreadm
aterialsontheInternet.Sheisavisualpersonandsheoftenforgetswhatso
mebodysaid.Itmakesotherpeoplethinkthatshehasabadtimemanage
ment.Brittanyhasblueeyes,longredcurlyhair,alittlenose,sexylipsandfr
ecklesonhercheeks.Sheisalittlebitplumb.Shelikesswimming,readin
gbooksonthebeachorinbed.Brittanylikestoeatalotoffruits.Shelikesto
goshoppingespeciallyforchildren’stoys.HerheroisamagiciancalledD
avidCopperfield.Brittany'sdreamistospeakGermanandSpanishfluen
tly.HermainobstacleishermotherbecausesheusedtotellBrittanythatsh
ehasapoormemoryandthatshegetseverythingwrong.Brittanyunderst
andsthathermotherwantstohelpherbutshediditinabadway.Brittany’s
motherlooksratherstrictandpeopleareafraidofmeetingher.Brittanyisli
steningtoaudiotapewithtipsandtricksbyworldmemoryexperts.
 

Následující text si  vytiskněte a oddělte od sebe jednotlivá slova svislými čarami.

ACT 2

Thephoneisringing.Hello,862225.Sid?Guesswho?Ihavenoidea.
You’llhavetotellme.It’sJohnGrosbyhere.John!It’sgreattohearfrom
you!Whatareyouupto?AreyoucallingfromhereinHollywood?I’mon
lyhereforsevendays.IwantedtogetintouchwhilstIhadthechance.Ify
ou’reinHollywoodwehavetogettogetherovercoffee.Yeah,we’veg
otlotstocatchupon.Whatareyourplansfortomorrow?Whydon’twe
meetforabitetoeat?Yeah,whynot?WecanmeettomorrowattheMa
gicCastle.Theyprovidesimplehorsd’oeuvres,completemealservi
ce,plusfullbarservicewithawiderangeofcocktailsandanexcellent
winelist.I’llseeyouthereaftersixp.m.then.Sure!Ican’twait.

 

Myšlenková mapa

klikněte pro zvětšení (někdy je potřeba kliknou ještě jednou do zvětšené mapy)

Mapu si můžete vytisknout a propojit čarami souvislosti. Můžete si do ní dopsat další slova či krátké fráze a domalovat symboly. Můžete  se inspirovat a namalovat si mapu třeba ke každé lekci.
Učení je o vytváření souvislostí a mapy jsou jedním z nejlepších nástrojů porozumění a zapamatování vztahům.

 

NOVINKA ekniha ke stažení za 5 minut
- tajemství určená doposud jen pro absolventy kurzu Angličtina s hypnózou si stáhněte odsud

 


Co říkají absolventi kurzu
Anglicky s hypnózou? Čtěte zde.

Angličtina s hypnózou pro chronické nemluviče a začátečníky

 

Mikro rozšíření

My name is Barbara.
I’m American. I’m from Phoenix.
I’m
I’m twenty-. My sister is teen.
I’m not married.
I’m interested in art.
My favourite colour is .
 
pink violet blue cyan turquoise green orange red brown grey black white
My favourite sports are football and swimming.
My father is a doctor and my mother is a nurse.

Další cvičení připravujeme.
 Zatím se podívejte do Los Angeles
 www.lacitytours.com

 

Magická Angličtina Extra - další Videa

 

 

Rozpracováno

Home >>> cviceni_magicka-anglictina