Home >>> programy >>> hexadecimalni_kod

Hexadecimální kód atd.

Další možnosti úpravy 10D-navigatoru

Podle níže uvedené tabulky si můžete upravit barvy pozadí v programu 10D-navigator (ev. vašich internetových stránkách)

Každá barva, která se na webových stránkách objevuje je popsána šestnáctkovým (hexadecimálním) kódem.

Vždy dva po sobě jdoucí znaky definují odstín jedné ze tří základních barev modelu RGB (R - red, G - green, B - blue ve tvaru RRGGBB

Příklad:

V tabulce si pro porozumění můžete najít např. najít červenou FF0000 nebo zelenou 006600

 

 Tabulka základních barev
 
Black
#000000
Maroon
#800000
Green
#008000
Blue
#0000FF
Gray
#808080
Red
#FF0000
Lime
#00FF00
Aqua(cyan)
#00FFFF
Silver
#C0C0C0
Yellow
#FFFF00
Teal
#008080
Purple
#800080
White
#FFFFFF
Olive
#808000
Navy
#000080
Fuchsia
#FF00FF


 
#000000 black #000033 #000066 #000099
#330000 #330033 #3300FF #330099
#660000 #660033 #660066 #660099
#990000 #990033 #990066 #990099
#CC0000 #CC0033 #CC0066 #CC0099
#FF0000 red #FF0033 #FF0066 #FF0099
#006600 #006633 #006666 #006699
#336600 #336633 #336666 #336699
#666600 #666633 #666666 #666699
#996600 #996633 #996666 #996699
#CC6600 #CC6633 #CC6666 #CC6699
#FF6600 #FF6633 #FF6666 #FF6699
#00CC00 #00CC33 #00CC66 #00CC99
#33CC00 #33CC33 #33CC66 #33CC99
#66CC00 #66CC33 #66CC66 #66CC99
#99CC00 #99CC33 #99CC66 #99CC99
#CCCC00 #CCCC33 #CCCC66 #CCCC99
#FFCC00 #FFCC33 #FFCC66 #FFCC99

 

Další možnosti úpravy 10D-navigatoru

Pomocí následujících zkratek - tagů, které si můžete zkopírovat do polí 10D-navigatoru docílíte::

 
Tag  Efekt
<hr>  vodorovná čára vznikne vložením <hr>  z angl. horizontal rule
mezi text jako tato. Užitek: například pro oddělení  poznámek nebo cílů
<br> ukončení  řádku
tzv. zalomení z angl. break
<p> začátek nového odstavce

z angl. paragraph

 

Připomínač, který jezdí stále za kurzorem

Myšlenku, kterou chcete stále připomínat. můžete napsat namísto žltě podsvíceného textu v následujícím skriptu.

Skript mezi hvězdičkami * * * si nejdříve zkopírujte a vložte do pole poznámka (musíte mít aktuální verzi 10D-navigatoru s víceřádkovými poznámkami. Potom přepište text MŮJ vlastni text mohu napsat namisto tohoto

* * *

<SCRIPT Language="javascript">
<!--
// Text, který bude sledovat kurzor myši
var str='MŮJ vlastni text mohu napsat namisto tohoto';

if (document.all){
// Pokud prohlížeč podporuje kolekci document.all,
// zapíše se do stránky definice textu a nastaví
// se mu styl
document.write('<div id="cursortext"');
document.write(
'style="position:absolute;visibility:hidden">');
// Obsahem prvku bude předem nadefinovaný řetězec,
// ale mohl by tu být například i obrázek
document.write(str);
document.write('</div>');
}

// Nastavení pozice loga (textu)
function SetPosition(){
if (document.all){
// Zobrazení loga (textu)
cursortext.style.visibility="visible"
}

// Nastavení pozice textu na stránce podle
// kurzoru myši
cursortext.style.left=document.body.scrollLeft+
event.clientX+20;
cursortext.style.top=document.body.scrollTop+
event.clientY+0;
}

// Nastavení obsluhy události onmousemove
document.onmousemove=SetPosition
//-->
</SCRIPT>

* * *

 

Home >>> programy >>> hexadecimalni_kod