logo for abcentrum-iq-psychologie-kurzy-kariera.com
leftimage-3col for abcentrum-iq-psychologie-kurzy-kariera.com
Home >> psychologie  >> inteligence

Inteligence

Za paradoxem, že samotné IQ nestačí, stojí EQ emoční inteligence. Osobnosti s vysokým IQ (ale menším EQ) mohou totiž zdánlivě paradoxně selhávat v životě i ve škole.

EQ je však možné rozvíjet a vytvářet tak nové předpoklady pro úspěch.

Přestože je vykládána definice EQ odlišně u různých specialistů, tak se shodují v tom, že klíčové jsou emoce. Emoční inteligence popsaná americkým psychologem Golemanem v podstatě znamená cit pro vlastní emoce se schopností jejich správného hodnocení a tak regulování vlastního chování a chování k druhým lidem.

Emoční inteligenci tvoří pět základních složek – schopností:

• Sebeovládání – zvládání a kontrola citů,

• Sebeuvědomění – znalost sebe, svých emocí a regulace svého chování,

• Motivace – schopnost využít emočního potenciálu pro dosahování cílů,

• Sociální dovednosti – navazování a udržování společenských vztahů,

• Empatie – vnímání emocí druhých a následná regulace chování k nim.

 

V současné době mezi nejúčinnější nástroje rozvoje složek EQ zejména Sebeovládání, sebeuvědomování a motivace slouží hypnóza respektive auto-hypnóza.

EQ zasahuje do všech oblastí osobnosti a patří k ní např.

sebecit, sebejistota, sebedůvěra, sebekázeň, regulace impulsů, odpovědnost za vlastní chování a pracovní výkonnost,
ctižádostivost, iniciativa, vytrvalost,
dokázat se poučit z vlastních chyb i úspěchů,
chápání citů a pocitů ostatních, orientace v nich a pak podle toho rozhodovat a jednat,
schopnost naslouchat a komunikovat, diplomacie ve společenském styku, vžívání se do nálad jiných, vhodné zužitkovávání rozdílů mezi lidmi, vyjadřování pocitů, schopnost urovnávání konfliktů, nalézání kompromisů, atd.

Osobnost s vyváženým poměrem IQ a EQ může být například dobrým manažerem, obchodníkem, psychologem. Cvikem a zkušenostmi se navíc může stát ještě lepším, když EQ přesáhne IQ. Naopak ten, kdo má nadprůměrné IQ a pouze průměrné EQ mívá problémy v zaměstnání i ve společnosti.

Velkou výhodou i příležitostí pro osobní rozvoj i kariéru, je skutečnost, že EQ - emoční inteligence se dá na rozdíl od IQ zkvalitňovat a rozvíjet výrazně snadněji.

Přechod na stránku HypnózaHome >> psychologie  >> inteligence

 


 

Hypno - nahrávky

Autohypnóza pro snadné studium a dosahování cílů

MP4 - Tajemství hypnózy pro úspěch v čemkoli

Hypnóza pro bleskové čtení - MP3 nahrávka

Eknihy

Psychologie vlivu a magie úspěchu

eShop