Jazyk učení de / sugestopedie

"Smáli se mi, když jsem řekl, 
že se lze naučit anglicky za týden 
lépe než za roky, ale 
když se začetli do slov expertů 
v psychologii učení a hypnóze, 
dostali vztek na školní nepsychologické 
metody a rozhodli se zažít úspěch."


3. srpna.2009 
psychoterapeut Libor Činka

Anglicky za týden zní jako hloupá reklama. Jenomže jak ukázat, že existuje něco opravdu ohromně účinného, když všude vidíte reklamy slibující hubnutí po namazání krémem anebo šťastné lidi 
po napití se určitého nápoje? 

Jak konečně rozšířit povědomí o metodě, která byla před 30 lety doporučenacelosvětovou organizací UNESCO, ale kterou učitelé nevyužívají, protože by museli změnit své metody přežívající století? 

Představte si, že podobně jako já, se dočtete o metodě profesora Lozanova, která každému zvedne sebevědomí, protože dokáže, že každý se může snadno učit jazyky. Pardon, omlouvám se Lozanovově metodě za slovo učit. Ve skutečnosti je na místě spíše Komenského spojení "škola hrou". 

Geniální profesor Lozanov se sice neinspiroval Komenským, 
ale na základě výzkumu jedinců s mimořádnou pamětí objevil principy umožňující se učit cokoliv mnohonásobně rychleji. 

Maximální soustředění během kterého ve stavu naprostého ponoření se do prožívání (typického pro změněné stavy vědomí 
jako je Flow a hypnotický trans) umožňujícího snadno přečíst, vyslovit tisíce slovíček ve větách, které se změní v obrazy plynulých myšlenek v angličtině. To vše bez klasického napětí a přemáhání se soustředit. 

Hypnotizující soustředění a velká chuť studovat aniž vnímáte plynoucí čas.

Čas, který uteče jako voda, čas plynoucí jako v okamžicích pohody. Čas plný zajímavých zážitků v němž budete spontánně komunikovat anglicky. Čas jednoho týdne, v kterém se naučíte více než za mnoho měsíců i let. 

Zamyslete se nad tím, zda byste jako já po absolvování kurzu, 
který překoná vše, co jste doposud zažili, chtěli, aby o této 
ohromné metodě věděli vaši blízcí a přátelé. Chtěli byste 
jim o tom vyprávět při večeři anebo až budete držet v ruce mobil?

Můžete dokonce shlédnout videa.

 


zivotni-vanoce-banner-468x60.jpg

Nechtělo se mi odejít z kurzu, kde mi bylo jako na skvělé dovolené

Týdenní kurz vedený metodou Sugestopedie obvykle končí 
v podobné atmosféře jako když člověk odjíždí z nádherné 
dovolené a nechce se mu zpět "do reality". 

Plno vzpomínek na spoustu zážitků, které si člověk chce přidržet navždy u sebe. 

Lozanovova metoda má jako zvláštní doprovodný efekt k ohromným jazykovým znalostem i neobvyklou nabitost energií přetrvávající i několik týdnů. 

Zatímco u klasické výuky člověk rychle zapomíná a za pár dní nemůže zpětně vystopovat uložené informace, u sugestopedické metody dochází i po dlouhé době již po pár vteřinách 
k živému rozpomínání
, které jakoby proudí celým tělem.  Najednou prostě víte, aniž víte jak. 

Začínáte chápat, že podobně jako si můžete rozpomínat na intenzivní zážitky, které jste se nesnažili zapamatovat a prostě se jen staly, tak i sugestopedicky prožité "vybublává" napovrch vědomí. 

Najednou se Vaše uši diví, že slyší, jak mluvíte automaticky anglicky.

 

I skeptici po pár dnech udiveně zjišťovali, že mluví anglicky

Zdát sny v angličtině se začali už po pár dnech lidem, kterým se předtím druzí smáli, že to je známý jev znamenající počátek myšlení v cizím jazyce, nastávající teprve u těch, kteří dřou angličtinu roky podobně jako dřeli oni. 

Jak to, že se to může tak urychlit? To je jedno z mnoha set střežených tajemství, které Vám umožníme zažít.

Můžete dokonce shlédnout Videa o metodě

 

Už 21. srpna 2009 umět anglicky

Pro velkou část lidí znamená absolvování tohoto psychologicky vedeného kurzu angličtiny, že už nebudou potřebovat více.

Budete mluvit bez vnitřního překládání si po slovíčkách.

Budete tedy myslet v angličtině.

Ušetříte nejen mnoho peněz (až desetitisíce) za nepsychologické metody, ale zejména své nervy.

Budete prožívat sebevědomí v komunikaci novým jazykem 
v tolika situacích, že to překvapí i ty, co se učí přes 10 let.

 

Psychologie pohodového učení

Zastavte ve vaší mysli představu lekcí, kdy se koukáte na hodinky, protože už chcete být doma.
Zastavte vzpomínky na peskování ze stran učitelů za chyby,
které vás zbavilo chuti pokračovat.
Kdo by se chtěl učit, když je stále kritizován?
Právě stálé opravování - pedagogický perfekcionismus
vede k ztrátě motivace

Jako psychoterapeut vím, že lidé se bojí mluvit, 
protože se bojí kritiky
Kam je to škola dovedla? K něčemu užitečnému? STOP.

U nás je vše jinak.
U nás vás nikdo za chyby kritizovat nebude.
U nás se na vás nikdo mračit nebude, protože chyby jsou informací
o tom, že je potřeba něco upravit. Chybami se člověk učí
a u nás jsou brány za znamení, že aktivně jednáte.

(Zkušenosti psychoterapeutů a odborníků z celého světa dokazují,
že školní postupy výuky a hodnocení jsou příčinou komplexů méněcennosti, sociálních fobiií, neúspěšnosti a mnoha dalších problémů v životě.)

Video rozhovor (20 minut) o metodě s novinářem

 

IQ a další typy inteligence rozvíjí pouze tato metoda

V čem je ještě problém učení? Klasičtí lektoři ani tvůrci učebnic nepoužívají nic z moderních poznatků o sedmi typech inteligence, o správném propojení pravé a levé mozkové hemisféry
podvědomém - implicitním učení a aktivním zapojení smyslů 
pro vznik trvanlivých paměťových spojení. 

Už jen to, že standardní lektor řekne: 
"A nyní si uděláme cvičení 5d ze strany 45" vyvolává v mnoha studentech nepříjemné pocity a obavy ze ztrapnění.

Kdyby toto řekl lektor mého kurzu, tak si s ním pohovořím o nutnosti znovu prostudovat základní principy zrychleného učení. 
Pokud by to udělal znovu, tak se to projeví snížením jeho platu.

 

Výpověď nepřizpůsobivým

Pokud by se předchozí opakovalo, tak takový lektor ode mne dostane výpověď.Efektivní učení totiž není o nucení, ale o hravém motivování vedoucím k zapojení do prožitků. 

Zrychlené učení nesmí obsahovat žádné nudné gramatické výklady zabírající cenný čas namísto praktického mluvení a virtuálního tréninku. 

Lektoři, kteří více než 10 minut z každé hodiny mluví o gramatice 
by měli lidem vracet peníze. Výzkum totiž ukazuje, že lidé pak 
mají možnost mluvit jen kolem 1 - 3 minut za hodinu a tedy namluví za 20 hodin kurzu jen asi 1 hodinu, tedy jednu dvacetinu času!!! 

Kdo by pak mohl mluvit, že?


Sugestopedie nejdříve umožňuje lidem mluvit a teprve pak 
v nezbytně nutné míře cca 3 - 7 % z celkového času piluje gramatiku. 

I Vy jste totiž mluvili v první třídě základní školy, aniž jste věděli 
o minulém čase, co je podstatné jméno či sloveso a jak má vypadat skladba věty. 

Sugestopedie se řídí přírodními zákony a přirozeným fungováním mozku.  

Naučíte se využívat mozek na zcela jiné úrovni. Navíc obdržíte nejenom veškeré potřebné materiály, ale i zároveň nástroje 
pro případný další růst Vašich jazykových znalostí.

Přihlaste se na sugestopedický kurz AII. s Joy

Systém, který nabízíme jako jediní v ČR je natolik propracovaný, že nepotřebujeme nabízet více než 3 jazykové úrovně. A to už jen dvě z nich tedy 2 x 7 dní znamená pro většinu lidí takovou znalost angličtiny, která postačuje pro běžný život.

Jen k tomuto sugestopedickému kurzu kromě dalších bonusů právě vyšlou knihu Anglická Gramatika Bezbolestně i pro blondýnky.Lepší od A do Z

Pro mnohé to v době krize znamená i brzkou výhodu při získání lepšího zaměstnání. 

Po čem toužíte Vy? Co Vám bude k dispozici?

 • Ohromné zdroje informací na anglicky píšícím i mluvícím internetu.
 • Vychutnávání si knih a filmů v originálním jazyce.
 • Pohoda nikoliv stres při domlouvání se třeba na dovolené.
 • Psaní a komunikování se zajímavým lidmi.
 • Možnost již zmíněného lepšího zaměstnání.

A mnoho dalšího ...

 

Co to stojí?

Nejdříve, co to nestojí
Nestojí to nervy, jak je běžné u klasického učení. 
Nestojí to nudné domácí úkoly. 
Nestojí to spoustu času a přemáhání. 
Nestojí to peníze za špatné učebnice. 
Nestojí to prostě tolik jako klasické učení, které je díky výše uvedenému drahé.

Jak velká je to investice? Vzhledem k výsledkům, námi dále rozvíjené sugestopedické metody pomocí nejmodernější psychologie paměti, bychom měli požadovat kolem 40 tisíc korun. Ale nebudeme. 

Ve skutečnosti to bude velmi levné.


Proč to bude levné?

Výzkum ukázal, že zapamatování u běžných metod
zajišťuje přenos jen 4 - 7 slovíček za hodinu do dlouhodobé paměti, což při cenách běžných kurzů znamená i desítky korun za jedno slovíčko! 
Vezmete-li si nejvyšší hodnotu 7, tak na zapamatování 70 slovíček potřebujete 10 hodin 
a na 700 slovíček potřebujete absolvovat 100 hodin 
běžného kurzu a kolik by Vás to stálo?

Platba individuální hodiny s rodilým mluvčím, á cca 350,- Kč a výše, 
znamená tedy i zaplacení přes 50 korun za jedno slovíčko!
Investice do sugestopedického kurzu tedy znamená zaplatit zlomek oproti jiným metodám, které žádnou komplexní psychologii pamatování a úspěšného učení neobsahují. 

Cenu jsme zvolili tak, aby alespoň základně zaplatila investice do kurzu za který byste v obdobném provedení zaplatili v zahraničí ve špičkových sugestopedických centrech přes 20 tisíc (o cestovném do zahraničí a ubytování nemluvě), ale u nás z důvodu našeho úsilí tuto doposud nepřekonanou metodu dostat do co nejširšího povědomí zaplatíte mnohem méně.

Málo ve srovnání s tím, co byste potřebovali zaplatit v klasických kurzech, abyste alespoň z poloviny dosáhli rozumného efektu. 

Platba prostřednictvím bodů je nyní umožněna uživatelům zaměstnaneckých výhod Benefit Plus a Benefity.

Objednávka sugestopedického kurzu

BONUSY které získáte 
(platí jen pro termín kurzu končícího 21. srpna 2009):

 • Jako speciální doplněk obdržíte 2 CD se speciálními nahrávkami pro stimulaci mozku. 
   
 • Zdarma získáte eKnihu ABCjazyky, která sama o sobě stojí 
  1 163,00 Kč. Tato eKniha je nejobsáhlejší encyklopedií zrychleného učení jazyků a obsahuje postupy jak se každý může hravě učitlibovolný jazyk. 
  Bližší informace o této elektronické knize získáte v eshopu Cetros
   
 • Dále si odnesete přelomovou knihu Anglická Gramatika Bezbolestně i pro blondýnky v ceně 333,- Kč. 
   
 • Půjdete do kina na film v angličtině, abyste zjistili, jak Vám naskakují spontánně slovíčka a jak rozumíte.

Není možné napsat vše o této ohromující metodě do jednoho emailu a proto se další informace můžete dočíst na: 
Kurzy sugestopedické angličtiny

Další informace najdete na uvedené adrese.

 

Kdo smí absolvovat

Týdenní sugestopedický kurz A II. s Joy Vás opravdu naučí 
nezávisle na věku, pohlaví, předběžným znalostem, inteligenci, dyslexii a podobně mnohonásobně více než byste mohli získat 
v cca 150 hodinách klasického učení.

Jste-li úplní začátečníci, tak tento termín využít nemůžete, ale můžete si v kalendáři vybrat kurz Angličtina s hypnózou s Melany 
a Paulem.

Pokud anglicky ovládáte pár set slovíček a základně se orientujete v minulém, přítomném a budoucím čase, pak využijte nabízený termín a 21. srpna budete říkat: "To jsem zažil".

A II. je pro ty, kteří

 • mají slovní zásobu, ale bojí se hovořit a chtějí překonat strach z chyb
 • potřebují rozvinout slovní zásoby o 1200 - 1500 slov
 • chtějí se bez problémů domluvit v každodenních situacích

Obsah kurzu, témata a jazykové zaměření najdete na: 
Obsahy sugestopedických kurzů

"Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem" je jedno ze známých přísloví, ale kvůli němu se jazyk neučte. V dnešní době znalost angličtiny na úrovni, kterou nabízíme, znamená sebevědomí, úspěch a možnost vybírat si život a zaměstnání snů.

 

Hodně úspěchu přeje 
Libor Činka

specialista v dosahování nadstandardních výsledků a aplikaci hypnózy do zrychleného učení


P. S. 
Kurz vede jedna z nejzkušenějších sugestopedek v Evropě, uznávaná jako "královna" angličtiny.

Přihláška na její sugestopedický kurz A II. s Joy

 

Home > jazyk > uceni > sugestopedie

anglictina-kurz-300x300.gif

banner-sbi-skyscrapper-600x120.jpg

Stránky autora bestselleru
Ovládněte svůj mozek

hypno-head-skyscraper.png

Psychologie


Recent Articles

 1. Hlavní klíč k řešení problémů

  Apr 22, 17 12:31 PM

  Hlavní klíč k řešení problémů - hypnoterapeut Libor Činka o příčinách problémů a jejich řešení

  Read More

 2. top linky

  Feb 21, 17 07:08 PM

  Top linky na nejlepší stránky k zrychlenému učení a úspěchu

  Read More

 3. Psychologie

  Jan 22, 17 01:39 PM

  Psychologie dosahování cílů, překonávání překើek i sebeobrany před hloupostí.

  Read More