Kariéra

Úspěch a kariera vyžžaduje 
EQ - emocionální inteligenci

CV a kariera  Přejít na: 3 oblasti důležžité pro úspěch 
 

Aby se splnila Vašše kariera, je klíčové vyhovět nárokům současnosti. Důležžité je EQ. Potřebujete mít klíčové znalosti a dovednosti o nichž jsou tyto stránky. Stačí být o krok vpředu - závody vyhrávají koně, kteří jsou jen o hlavu dopředu. Jak můžžete procházet následující text, tak více můžžete vědět o tom, co je pro úspěch klíčové.

Kariéra v budoucnosti

Jižž dnes vědění, nebo aspoň znalost faktů - které tlačítko stisknout, nebo koho se zeptat = kariéra a úspěch. Studie World Future Society o vývoji učení v následujících letech. (WFS je společnost několika tisíc vědců, kteří uvažžují o důsledcích jevů, které můžžeme v současnosti sledovat.) Škola bude ztrácet na významu stejně jako IQ, který je v úzkém vztahu ke šškolní látce, protožže:

- Akční prostor člověka zahrnuje celou zeměkouli (internet, mobil). 
- Celosvětově rozšířené informační technologie krátí čas a úsilí jednotlivého člověka i jednotlivé události v jeho přímém okolí (software za Vás můžže pracovat - například zjiššťovat poptávku po zbožží a informovat o ideálním produktu**). 
- Přístroje IT jsou stále menšší, kažždý je můžže nosit s sebou - tak je k dispozici celé vědění lidstva
- Tempo technologických a společenských změn roste. To skrývá překvapení, ale i nebezpečí. 


Lidé budou dosahovat vzdělání podle osobního tempa, které rozhoduje o úspěchu. Znalosti* a schopnosti stárnou rychlým tempem. 

- Mnozí zaměstnanci ztratí kvůli informačním technologiím své místo. 
- Pracovní místa budou stále extrémněji specializovaná. Propast mezi znalci technologií a laiky se bude prohlubovat
- Bohatí neuvěřitelně zbohatnou, ale chudí budou stejně chudí jako v minulých stoletích. 

zivotni-vanoce-banner-468x60.jpg

Ššanci mají mnozí kreativní* jedinci

Nejdůležžitějším zdrojem financí bude know-how, jak vzbudit pozornost** co největššího množství lidí.

Vašše kariera a inteligence

Jakého spolupracovníka, či vedoucího si žžádá budoucnost?

Asi 20 procent vedoucích pracovníků Lufthansy se nechalo během jednoho roku dobrovolně hodnotit spolupracovníky podle vůdčích kvalit. Vysoké IQ se vůbec nevyskytuje, oproti tomu jsou žžádaná témata EQ - emocionální inteligence:

Komunikační schopnosti a dovednosti - chování vůči zákazníkům 
- chválení a pozitivní korigování zaměstnanců 
- přijímání rad 
- vedení dialogu

Strategické myšlení 
- rozhodování a plánování práce. 

- podnikavé myššlení a činy, 
- podpora výkonů a nápadů, podpora vývoje zaměstnanců,

Společnosti potřebují lidi, kteří spolu dokážou vyjít***. To je nejdůležžitější schopnost a k ní nám dopomáhá EQ - emocionální inteligence.

Úsp칚ní budoucnosti z pohledu EQ

Vedoucí Institutu pro aplikovaný inovační výzkum Prof. Dr. Erich Staudt z Ruhr-Universität v Bochumi vidí zdroj nových podnikatelů hlavně v kruzích, které dnes pociťují silný existenční tlak: - nezaměstnaní, vysoce kvalifikovaní mladí lidé, kteří nerezignují. 
- Žženy, které po velké samostatnosti, kterou vyžžadovala výchova dětí, nechtějí být při druhém - nástupu do zaměstnání v poslední linii. 
- Předčasně penzionovaní, kteří se ješště nechtějí zařadit do starého žželeza.

Ekonomika nutí k emocionální inteligenci 
V průzkumu, který provedl prof. Winfried Panse, Fachhochschule Köln, na vzorku 1200 zaměstnanců na vššech úrovních, se ukázalo následující:
- 92,8 procenta se obává o své pracovní místo, 
- 63,7 procenta se cítí být příliš zatížženo, 
- 39,4 procenta se obává, žže je jejich postavení ohrožženo kolegou, 
- 38,9 procenta se obává problémů na pracoviššti z důvodu věku.

Po zaměstnancích se pak žžádá, aby byli současně vysoce flexibilní****, ale aby snesli i vysokou zát쾞 - podmínky, které mnoho lidí bez speciálního tréninku nemůžže splnit.

Které schopnosti z oblasti EQ stojí mezi nároky na Vašši kariéru?

Mezi jiným: 
Vize: hledat a nalézat smysl a konkrétní cíle, 
Motivace: dostat se nahoru, 
Sebevědomí: být přesvědčen/ a o sobě, 
Kreativita: být otevřen/ a novým řešením, 
Jistota rozhodování: rozvoj schopnosti prosazení a srozumitelnost, 
Zvládání stresu: pozitivní zvládání pracovní zát잾e, 
Flexibilita: mít možžnost být nasazen v mnoha funkcích, 
Sociální postoj: začlenit se, 
Schopnost zvládání konfliktů: smysl pro férový boj, 
Inteligence a pragmatismus: znalosti o podnikání a trhu, 
Mobilita: akceptování časté změny bydliště a časté cestování 

Toto je tedy spojeno s EQ, které lze rozvíjet.

Připravili jsme proto nힾe odkazy, které pomohou těm z vás, kteří svou kariéru a úspěch nenechávají náhodě. "Kdo neřídí, je totiž řízen!"

 

3 oblasti důležžité pro úspěch

Pro úspěch jak dokázaly studie NLP jsou důležité 3 oblasti:

1. Precizní znalost cílů
2. Využívání vnitřních zdrojů a inteligencí
3. Flexibilita

Následující odkazy se na rozvoj těchto nezbytných prvků zaměřují.

CV Curriculum vitae CREATOR

ŽŽivotopis bleskově. Jedním z klíčů při hledání zaměstnání a budování kariéry je dobře napsaný žživotopis. 
Program z dar ma, který během pár minut vygeneruje několik typů žživotopisů a průvodních dopisů, které vybudí zájem  potenciálních  zaměstnavatelů.

Program najdete zde

Jak být úspěšný jižž na šškole - tipy, taháky, kariera

* Kreativita se dá naučit a rozvíjet - Kreativita a kariéra 

Kalendář akcí - většina z uvedených výcviků aplikuje  progresivní metody jako je NLP, systemický přístup a pod.

** Know-how, jak vzbudit pozornost** co největššího množství lidí. Nutným klíčem, který bude nabývat stále větššího významu je prezentace na internetu, o čemž si můžžete přečíst ZDE

**** Flexibilita, sebemanagement a kariera.

100% poctivý systém,  jak můžže vydělávat i člověk bez maturity více než větššina absolventů vysokých škol - klikněte na Jak Vydělat Peníze.

anglictina-kurz-300x300.gif

banner-sbi-skyscrapper-600x120.jpg

Stránky autora bestselleru
Ovládněte svůj mozek

hypno-head-skyscraper.png

Psychologie


Recent Articles

 1. Hlavní klíč k řešení problémů

  Apr 22, 17 12:31 PM

  Hlavní klíč k řešení problémů - hypnoterapeut Libor Činka o příčinách problémů a jejich řešení

  Read More

 2. top linky

  Feb 21, 17 07:08 PM

  Top linky na nejlepší stránky k zrychlenému učení a úspěchu

  Read More

 3. Psychologie

  Jan 22, 17 01:39 PM

  Psychologie dosahování cílů, překonávání překើek i sebeobrany před hloupostí.

  Read More