Kouzla a mysl

Co mne naučila kouzla o vydělávání a úspěchu 
( A co mohou naučit Vás) 

Následující texty jsou těmi, které nenajdete v mé knize Ovládněte svůj mozek, (vyšla poprvé v roce 2012), ale věřím, že pro Vás mohou být inspirací.

Proč by Vás mohly zajímat tipy bývalého kouzelníka? 

Překvapující může být poznání, že kouzelníci vždy vyhledávali postupy, vědění, techniku, tajemství, chcete-li Know- How, které mohli využít pro překonání konkurence a získání ocenění.

Berte proto následující úryvky jako karty z balíčku hracích karet. Jsou trochu pomíchané, ale vytváří zvláštní vzor.  

Nevím, zda si při prvním čtení všimnete všech prvků potřebných pro úspěch. Jsou jako Esa a další vysoké figury. Zatím jsou zamíchané, ale čekají na to až je najdete. 


Vzpomínka čtvrtá...

Váhající kouzelník, perfekcionista, váhá se vstupem na jeviště. Náhle se v něm něco pohnulo a on vstoupil na scénu. O pár minut později zazněl potlesk a on nevěřil hodnocení. Byla to jeho první soutěž a on vyhrál. I když o pár let vyhrál v Karlových Varech jen třetí místo v kategorii jež je nejvyšším stupněm, tak to mělo svou hodnotu, protože nikdo nebyl před ním, první a druhé místo nebylo obsazeno. Jeho bodování bylo nikoli dokonalé, ale byl vítězem. Z důvěrných zdrojů se dozvěděl, že nesměl však být prvním, protože by měl více bodů než sovětští umělci v ostatních kategoriích a to se v té době někomu nehodilo. 


Vzpomínka třetí... 

Bylo mi asi 16, když jsem našel inzerát jednoho kouzelníka, že prodá zajímavé triky. Netušil jsem, že díky němu se dostanu k největším věděním v této oblasti. Ten kouzelník měl kontakty s několika mistry světa v magii a ohromnou knihovnu plnou knih prozrazujících i ty nejlepší triky. Sice 95% z nich bylo v angličtině či němčině, ale on leccos z toho překládal a já se od něj dozvídal tolik tajemství,
které ostatní nevěděli


O mnoho let jsem vedl školení Českého Magického Svazu, zajišťoval seminaristy, kteří asi 300 stovkám kouzelníků zajišťovali vzdělávání v oboru. Mnozí z těch kouzelníků předvedli seminář, vysvětlili triky a tak se člověk mohl naučit něco nového. Kromě triků zadarmo však obvykle nabídli i nějaký trik ke koupi. V té době už jsem měl skříně plné knih, časopisů a kouzel. Také jsem vyhrál několik cen včetně titulu mistra republiky.

Sáhnutí prázdnou rukou do vzduchu a objeví se vějíř z bankovek.

Je to počátek přerodu. Namísto karet jsem začal objevovat bankovky. Tenkrát to byly triky zručnosti. Dnes je to realita vytvořená dovedností mysli. Z prostoru, kde ostatní vidí jen prázdno, z něj objevuji skutečné peníze. Nevědoucí si myslí, že jde o talent a netuší že naprosto poctivé formy vydělávání jsou k dispozici každému. 

Důvod, proč jsem začal být úspěšný spočíval v tom, že jsem vše dělal o něco odlišněji. Ano, na začátku byla doba, kdy jsem se dozvěděl trik, naučil se jej pečlivě před zrcadlem a pak jej předváděl prakticky přesně tak jak jsem "nakoupil". Ve stádiu začátečníka musí každý napodobovat, stane se tak jedním z mnoha, kteří dělají totéž. V mistrovské fázi však už dělá věci po svém. Už má mnohé zkušenosti. Zatímco většina zůstane na místě, pár jedinců se  odvážně vydá na cestu oddělení se a průměrného vývoje. 


Vzpomínka pátá...

Vedl jsem školení ostřílených veteránů, z nich byla většina o 10 let starší a mnozí třeba i o 30 i více let. Byla to doba, kdy mít videopřehrávač znamenalo být bohatý. Kdo měl videokameru, ten byl "bůh".

Byla to doba, kdy jsme mohli na kazetách sledovat série show Davida Copperfielda. Jednoho dne předváděl své létání a všichni jsme žasli. Ono totiž můžete žasnout, i když znáte klíčové principy, které se nemění. Mistři totiž dokáží z triků, které se předváděli už před desítkami let vytvořit naprostou bombu.

Právě tehdy jsem se rozhodl, že na školení kouzelníků předvedu princip vznášení. Setkal jsem se však s takřka opovržením. Nikoli proto, že bych prozrazoval, o tom přece ta školení byla. Odmítnutí mého vysvětlení pramenilo z jiného důvodu. Oni totiž ti starší kouzelníci měli svou představu o tom jak to David dělá. Uvažovali o silných magnetických polích, holografii a postupech, které jsou nesmírně drahé. Jenomže já přišel s principem, který dokázal totéž, ale za zlomek ceny. Moje mysl, která byla zásobena věděním z knihovny pana Zůry, mého hlavního zásobovatele největších světových kouzelnických tajemství, totiž dokázala kombinovat a vytvářet kreativní variace. 

O mnoho let později jsem pak viděl prozrazení, které se takřka dokonale shodovalo s mou jednoduchou ideou. Tenkrát jsem ještě netušil, že odmítnutí ze strany starších bylo způsobené tím, že si bránili svoje zkostnatělé myšlení a odmítnutím mé myšlenky se nemuseli cítit hloupě před tím mladým cucákem.

Stejný vzorec se opakoval i na školeních podnikatelů, které jsem po 92 roce začal vést. Zatímco já učil lidi jednoduché postupy, do kterých je sice potřeba investovat trénink, ale minimum peněz, oni preferovali investovat hodně do složitých postupů. To vedlo k tomu, že jen zlomek z těch, kteří byli ochotni naslouchat mým radám, je následovalo. Ale ti, kteří si vzali moje slova k srdci a začali postupně používat jednoduché věci, ti začali stoupat na žebříčku úspěchu.

Jedním z principů, který mi pomohl stát se velmi dobrým kouzelníkem spočíval v tom, že jsem každý den četl kouzelnické knihy a to dokonce i cizojazyčné, přestože jsem jim rozuměl velmi málo. Nicméně obrázky s fotografiemi slavných světových kouzelníků mne nabíjely motivací a já šel dál a dál. Postupně se začalo dostavovat uznání o několika es v oboru. 

Cítil jsem, že jsem na správné cestě a tak jsem ignoroval kritiky, protože jsem začal chápat, že o úspěchu rozhoduje vědění, které člověk používá. Mával jsem v duchu rukou nad těmi, kteří mi říkali, že něco nejde, že oni už to dávno zkoušeli a že jsem se vydal na špatnou cestu. Jenomže já nechtěl jít po cestě těch pohodlných, kteří zůstali hledači prozrazení, teoretiky a sami realizovali jen málo. I já byl zpočátku hledačem, a i když jsem spoustu věcí nepoužil, tak jsem ale realizoval, co se dalo. Každý den pár minut tréninku. I jen 10 minut denně znamená za rok 3650 minut tréninku.

Občas některý kouzelník udělal chytrou věc a to sice investoval do drahé rekvizity, koupil například iluzi toho typu, kterou dělal D. Copperfield. Měl tak prakticky zajištěno první místo v kouzelnických soutěžích. Bylo pak snadné nabídnout agenturám neotřelé číslo či dokonce bombastickou Copperfieldovskou iluzi. Jenomže kouzlení k uživení se nestačilo. Bylo třeba budovat kontakty a dávat o sobě všude vědět. 

Kde jsou ESA?

Co jsem se naučil o reklamě z kouzelnických katalogů

Fotografie a v současné době videa prezentující nabídky kouzelnických obchodů dokáží nadchnout každého kouzelníka. Stačí vidět a zákazníci zatouží umět totéž. Dnes již však nechtějí být Copperfieldem, ale Derrenem Brownem či Crisem Angelem. A tak videa obchodů pro kouzelníky nabízí vše v moderním street stylu, kde jsou mimo jiné důležité obdivné, užaslé pohledy a výkřiky krásných dívek. Samozřejmě tam musí být vidět lidé všech ras a věkových kategorií. Přestože se někomu mohou příčit určité "americké" způsoby prezentace, tak jde o velmi rafinovaný psychologický útok na lidskou mentalitu. To, že spousta racionálních jedinců to odmítne, je lhostejné, podstatné je, že to funguje na velkou část lidí.

Pravda je taková, že když jsem si koupil nějaký trik, tak jsem ve svých nezralých dobách byl zklamán, že se ho budu učit déle, ale v současnosti už vím, že je potřeba v takovém případě vyhradit si čas a přes počáteční překážky trénovat každý den

Co jsem se naučil o tréninku kouzel, to využívám v kterékoli oblasti. Každý den kousek intenzivního soustředění byť na pár minut mi přináší více než dlouhé tréninky těch, kteří čekají až budou mít čas. Já jednám, občas udělám chybu, ale přemýšlím jak to změnit a dosáhnout cíle. Tak se mi daří více, než jsem kdy čekal. Každý den sleduji videa, čtu a jednám. Pár řádků poznámek napsaných na papír či do mobilního telefonu mi umožňuje se vracet k myšlenkám a generovat nové nápady.

10 řádku denně je 3650 řádků za rok. Co vše lidé napíší denně v SMS či řeknou a netuší, že po kouscích je možné vytvořit cokoli. Jen je hlavní jednat. Úspěšní nebyli vždy na začátku úspěšní. Dělali chyby, ale jednáním začali překonávat překážky. Tou největší je vůbec nezačít. Ale když máte vizí... tak pocítíte sílu a začne se dařit. Když t propojíte s vyspělou technologií, tak překonáte všechny hranice


Dokonalost se skrývá ve opačném použití principu známého z pořekadla "Sejde z očí sejde z mysli". Já si stále připomínám, kde jsem na své cestě, připomínám myšlenky, kroky, které jsem začal dělat. Listuji si poznámkami, prohlížím myšlenkové mapy a vytvářím nová spojení na papíře. Do mozku si tak otiskuji obrazy, které mi i během spánku byť nevědomě přináší nové inspirace. Pak si jen stoupnu k počítači (ano stoupnu, protože je úmyslně ve výšce umožňující psaní ve stoje) a nechám myšlenky proudit skrzmé prsty na klávesnici

Kouzelnický frak mi visí ve skříni. Už roky jsem jej nevzal na sebe.

Proč jsem přestal kouzlit? 
Je skvělé druhé lidi pobavit, Je to úžasný pocit slyšet potlesk stovek i tisíců rukou, který je určen Vám. Ale je to pomíjivé. Za chvíli na vás zapomenou a vy musíte dřít a škrábat se na výsluní. Mne však nadchnulo něco, co trvá. Radost lidí, kteří sice také i zatleskají, ale hlavně vám stisknou ruku a řeknou, že jsem jim změnil život. To je pro mne mnohem více než ceny ze soutěží, kde hodnotí druzí odborníci za technickou i uměleckou stránku.

Namísto pomíjivého jsem se rozhodl něco tu zanechat. Pochopil jsem naplno význam myšlenky, že největší zisk vzniká pomocí druhým. Trvalo to však dlouho, protože jsem, se musel naučit ještě mnoho dalších věcí. Nestačí totiž být dobrý či nejlepší. Je nutné, aby o Vás pořád svět věděl. Když pak pomáháte, tak pomáháte více lidem. Když vyděláváte více, tak můžete část peněz dát do reklamy a také část do rozvoje svých schopností. Proto jsem se začal učit od nejlepších. Proto jsem namísto šetření začal investovat.

Nemám drahé auto, nemám na ruce Rollexky. To mnoha lidem pomáhá uvědomovat si svou hodnotu, ale pro mne má hodnotu vzdělání.

Magická hůlka je v rohu knihovny.

Raději se učím od světových špiček, ale odřeknu si drahá jídla, která miluji, protože mám vizi a jdu za ní každý den. Proto jsem dokázal za pár let to, co jiní nezvládnou ani za celý život a aby se za sebe nemuseli stydět, tak se vymlouvají na nepřízeň osudu. 
Je potřeba jednat jinak než davy. Lze sice přemýšlet o tom, jak překonat konkurenci nízkými cenami například přes slevové portály, ale ve většině případů je to cesta do pekel. Další davy nabízejících podobné či stejné za stále nižší cenu způsobí cenovou válku. Namísto otravného a obtěžujícího vnucování je možné dělat nikoli totéž co davy, ale dělat věci opačně.

V + M a další stimuly řešení

Jako malý kluk jsme miloval Verneovky. S nadšením jsem hltal popisy technickým vymožeností .... Žasnul jsem nad důvtipem Sherlocka Holmese, vyhledával jsem řešení problémů. Ležel jsem v Mayovkách a nevěřil tomu, že lze hasit oheň v prérii, nikoli pomocí vody, jak by si myslela většina, ale pomocí ohně vyslaného v protisměru. Jednak jinak, jednat opačně než je běžné, v tom je klíč nejen k přežití, ale k vyniknutí, úspěchu, bohatství. Tam, kde druzí jednají chaoticky, tam je potřeba jednat systematicky. O čem to vše je? O tom, jednak jinak než davy. 

Všimněte si, že hrdinové jsou vždy v něčem odlišní. Už svým jednáním jsou jiní. Zpočátku překonávali překážky, nenechali se zastavit a šli stále dál. Vždy umí něco dělat jinak. Myslí jinak, jednají jinak. Proto vítězí. Je velkou výjimkou, když vítězí někdo průměrný. To se stává náhodou a nikoli napořád. 

Magie mysli

Jaké jsou další příklady, kde hraje hlavní roli chytrá mysl a které kolem sebe můžete vidět? Například TV reklama jedné bank ukazuje na zcela odlišný přístup. Jako protihráče si vybrala typického bankovního úředníka - obchodníka, která chce za každou cenu uzavřít obchod a oškubat zákazníka. Proč reklama jinak myslící banky má šanci? Protože poukazuje na neférové jednání průměrných. Má velkou šanci, protože je jiná. Odlišné myšlenídělá doslova kouzla. Tvořivost bude vyhrávat i vydělávat.

Tvořivé vydělávání je Vám k dispozici teď.  Kouzelníci vždy využívali technologie. A Vy můžete díky technologiím kouzlit. 

Jen do víkendu 28.6. 2015 můžete získat získat mega bonusy - systém Jak Vydělat Peníze, Neuroprofit, Videoreklama v hodnotě 44 000,- Kč (nebo alternativu - špičkový trénink v Hypnotickém Marketingu, máte-li již JVP, NP,VR)
a naučit se vydělávat poctivě ohromné peníze

Luskněte a vyčarujte si úspěch. Vlastně dnes stačí jednoduše kliknout. 

Také se dozvíte, proč mi nadávají za pomoc a rozdávání tajemství

Stará vzpomínka nad kterou se již jen pousměji...

Je to bolestivé uvědomění, že svět je natolik velký, že pokud o sobě pořád nedáváte vědět, tak neexistujete. Kdo chce vydělávat peníze, musí  mít zajištěno, že je často vidět. Představte si umělce, který dává procenta agentuře za to, aby byl vidět a měl práci. Jakou cenu má taková agentura? Kolik je potřeba zaplatit, aby byl umělec stále vidět? 

A nyní si představte, že namísto agentury máte robo-agenturu. Anebo namísto zaměstnavatele máte robo-zaměstnavatele, který Vám zajišťuje práci. (majitelé mého systému JVP znají tajemství, jak třeba hodinu již hotové práce prodávat stále dokola.) Samozřejmostí je to, že zmíněná robo-technologie automaticky kontaktuje zájemce a prodává ( v uvedeném příkladu zájemce o zajímavá představení). 

Moderní technologie, jako autorespondery, automaticky rozesílají informace textové i videa o umělcově představení. A pokud nejste umělcem, tak i přesto se můžete stát umělcem v oblasti pohodového zisku - stačí využít technologie EASS viz odkaz výše.

Kouzelník je totiž ten, kdo dokáže více než většina ostatních. 

<rychlocteni-468x60.gif

Mnoho umělců a podnikatelů a lidí na volné noze se zalekne, vždyť je doba nedostatku, tak přeci nemohou platit za reklamu. A to je příležitost pro chytré. Ti využijí většinové poraženecké mentality. Zatímco v dobách, kdy nebyla krize, bylo těžké obstát, v době krize to je snadnější, protože slabší myslí odpadávají. Ti, co myslí jinak, jen ti mohou vítězit. Představte si, že máte známého, který je umělec či podnikatel a neví, co dělat. Co mu poradíte? Co poradíte těm, kteří potřebují přežít? Doporučíte jim se uskromnit se a počkat až zlá doba přejde, anebo jim poradíte, aby jednali jako odpadlíci od většiny prměrných? 

Hádejte, co na to řekne bývalý kouzelník, který odložil cylindr a píše tento text. 


banner-sbi-skyscrapper-600x120.jpg

Stránky autora bestselleru
Ovládněte svůj mozek

hypno-head-skyscraper.png

Psychologie


email-marketing-160x600-9-1434720028.jpg