Home >> faq  >> magicka anglictina faq

FAQ - dotazy na MAGICKA ANGLICTINA

Odpovídá psychoterapeut a autor MA a MAE Libor Činka

Jaký to má význam a co tím autor sleduje, že při čtení nepravidelných sloves a i pravidelných je nejdříve čteno příčestí minulé ( konstanta ) pak préteritum a potom teprve present!!!
Trochu mne nad těmi vykřičníky napadá, jak silně je v myslích lidí implantována myšlenka, že tak, jak se jazyky učí ve škole, že je to tak správné. Bohužel jazykovědci ani učitelé nejsou specialisté v tom, jak mozek pracuje. Navíc jen popisují struktury, které vznikly před nimi a na nich nezávisle a snaží se kategorizovat to, co vlastně pro dorozumění až tolik nepotřebujeme. Naneštěstí jsou ve vsugerování SVÝCH struktur úspěšní. Jsou velmi úspěšní ve vsugerování myšlenky, že učení jazyků je těžké. Spolu s tím, implantují do myslí lidí neužitečné vzorce, které jsou ve skutečnosti odlišné od vnitřních přirozených paměťových struktur. Osmileté dítě mluví prakticky stejně jako 15leté. Osmileté dítě neví, že existuje gramatika avšak domluví se prakticky stejně jako 15leté. Gramatika není klíčem, nicméně začíná být užitečná až v okamžiku, kdy člověk už mluví. Tyto struktury by však měly odpovídat tomu, jak mozek myslí. Pokud neodpovídají, tak pak teprve je učení těžké. Těžké jako naprogramovat dnešní počítač pomoci děrného štítku. Jedním z projevu mozku je to, že kóduje informace prostorově, tak jak se mají nahrávky sloves v MA poslouchat do sluchátek. Prostorové kódování odpovídající vnitřnímu kódování přispívá k zapamatování a vybavování informace.

Proč Magická Angličtina? Děj je zasazen do autentického prostředí Magického zámku v Hollywoodu a navíc leccos co vypadá zázračně je leckdy velmi snadné, když znáte správné klíče. Během zajímavého děje se seznámíte nejen se zahraničními kouzelnickými esy, ale také s New Absolon z ČR www.newabsolon.cz

 

Není to nadnesené, když říkáte, že s touto metodou pracujete všemi smysly? Vždyť se jedná o audiozáznam! Jak může konkurovat interaktivním multimediálním programům na PC?

Práce se všemi smysly a oběmi mozkovými polokoulemi je podrobně popsána v úvodním návodu, a zároveň prolíná do příběhu Brittany v MA, (a Sue a Sherylin v Magická angličtina Extra), která má problémy s pamětí a chce je vyřešit. Samozřejmě, ža audiozáznam je pro vaše uši a kniha pro vnímání zrakem, jenže dohromady vytváří zcela nový celek. V zvukovém záznamu je například využito speciální prostorové kódování propojené s uspořádáním textu podle toho, jak je to pro mozek optimální.

O konkurenci multimediálním programům se ME a už vůbec ne Magická angličtina Extra nesnaží, to by totiž bylo málo. Většina z nich jsou jen přepracované učebnice, které v sobě neobsahují ani procento psychologické skladby Magické edice. Je možné udělat pestré programy, plné akcí, avšak pokud nejsou zakomponovány expertní znalosti
z oblasti psychologie motivace a učení, tak to není moc platné.

 

Jak na mne může tato metoda působit v okamžiku, kdy je má mysl zaměstnána něčím jiným? Nebo lze říci, že tak působí většina učebních metod? Proč jen ta Vaše?

Zde bych se musel ponořit do obsáhlého vysvětlování např. fází informačního cyklu - IC v mozku a propojení vědomí a podvědomí, nicméně stručně vyjádřeno, pokud správně přijmete informaci svou myslí, tak jako by vznikly v mozku adresáře. Do těch už podvědomí dokáže samo správně zatřiďovat informace i když se díváte na TV nebo děláte něco jiného. Informace, které správně prošly IC je pak snadné vyvolávat k použití.

POZOR, nejedná se o tzv. podprahový záznam, který je klamavou reklamou a nesmyslem šířeným ve světě mnoha ziskuchtivci - informace najdete zdarma v demoverzi eKnihy ABC jazyky.

Žádná z učebních metod, již i vzhledem k předchozím odpovědím nenabízí propracovanou psychologii učení a paměti. ME i Magická angličtina Extra je komplexem takových postupů a byla vytvořena s použitím nejefektivnějších principů zrychleného učení. Žádná metoda v ČR nebyla dosud zpracována neurolingvistickým programátorem, psychoterapeutem, hypnoterapeutem, a specialistou v oblasti motivace a paměti. I v tomto má ME prvenství.

 

Co je interlineární překlad? Interlineární překlad je takřka doslovný český překlad pod anglickým textem, takže oči a mysl většinou okamžitě rozumí aniž by ztrácela pozornost listováním a vyhledáváním někde ve slovníčku. Navíc se tak mozek naučí myslet v anglickém slovosledu.Asi 90% textu je takto zpracováno a doplněno ještě paralelním českým "klasicky korektním" překladem na pravé straně. Oba typy překladů a texty jako takové obsahují i další zákonitosti, ty však vzhledem na know-how ponechám v tajnosti. Interlineární překlad principielně není nový, dá se vystopovat do období druhé světové války, brilantně jej však znovuoživila V.F.Birkenbihlová. Paralelní překlad je zase charakteristický pro metodu profesora Lozanova - Sugestopedii.

 

O kolik minut celkem se v kompletu jedná? Každá z 6 CD v MA (celkem cca 6 hodin) má rozsah cca 15 minut angličtiny plus hudební ladící pasáže.

V Magické Angličtině Extra na 9 CD je celkem cca 14 hodin angličtiny.

 

Kolik slovíček komplety obsahují?
U MA jde o 1400 slovíček a frází nakombinovaných ve speciálních paměťových sekvencích, navíc je vyslechnete několikrát ve spojitosti s různými například rychlostními cvičeními pro zvyknutí si na různě rychlou řeč. Systém MA umožňuje zvládnutí velké části již během 20 dní.

Detailní informace vzhledem k MAE (14 hodin, 17 000 slov) najdete na
www.magicka-anglictina-extra.com

 

Vyskytuje se v záznamu i čeština? Čeština je obsahem knihy, nikoliv již CD, protože je potřeba přijímat informace při prvním vstupu zároveň zrakem (originál i překlady současně) a sluchem. Klíčový je poslech a imaginace obsahu příběhu dále již jen z paměti během znovupoznávacích pasáží a dále i podvědomě.

 

Vyskytuje se v knize i čeština? Samozřejmě a navíc ji najdete u 95% anglického textu, takže žádné složité vyhledávání, žádná frustrace z časové náročnosti a beze ztráty soustředění jako u klasických učebnic.

Detailní informace k MAE najdete na
www.magicka-anglictina-extra.com

Kniha je text kazet 1:1 nebo obsahuje textu vice? Kniha a kazety jsou skoro v poměru 1:1 viz předchozí odpověď.

 

Šlo by získat nějaké demo? Stačilo by pár minut, aby člověk nekupoval zajíce v pytli. Bohužel, asi nelze vytvořit takové demo, které by v plné síle ukázalo potenciál ME a proto než nabízet zkreslující demoverzi, která by nemohla dokázat celé možnosti raději jsme demo verzi nevytvořili. Musela by totiž mít stejný rozsah i obsahovat knihu, čímž by ovšem přestala být demoverzí.

Nicméně, zkuste napsat podle čeho byste poznali u dema, že celá ME Vám bude vyhovovat, zkusíme to promyslet. Přemýšlíme zatím o vytvoření doprovodných stránek s rozšířením pro uživatele, tak aby získala další výhodu oproti klasickým statickým a nepružným metodám. ME chce být opravdu mozku přátelskou investicí.

O obsažené slovní zásobě původní MA získáte představu díky nově vytvořenému slovníku ve formatu MP3 na ZDE

Další informace o souboru Magická Angličtina

Home >> faq  >> magicka anglictina faq