NLP submodality - 1. klíč ovládání myšlení 

Jak měnit stav své mysli? 

Nutné cvičení pro majitele e-programu Psychologie vlivu a Magie úspěchu

Určitě si vzpomenete jak mění rozpoložení diváků režiséři filmu změnami barev a ostrostí obrazu. To není náhoda, ale intuitivní využití zkušenosti, jak tyto změny na mysl lidí působí. Podobně se ve své psychoterapeutické praxi setkávám  s tím, že mnoho lidí říká: “Cítím se lépe, když je slunečný den“, "Když je málo světla, tak se mi do ničeho nechce." a podobně.

Jak často slyšíme, že někdo říká "Je mi to jasné." anebo "Mám o tom mlhavou představu." 
To nejsou jen slova, ale popisy hlubokých podvědomým procesů.

Maličkost? Nikoliv, ve skutečnosti jedno z nejzásadnějších tajemství  úspěchu či porážky. Klíčové tajemství "formátování" myšlenek a z nich složených programů hluboko v podvědomí. Z tohoto tajemství těží čím dále tím více lidí, například špičkových sportovců. Tisíce let známé tajemství vizualizace je díky moderní psychologii obohaceno o poznání jak výrazně zlepšit programování mysli k úspěchu.

Jak? Stačí se detailně zamyslet podle dále uvedeného formuláře nad tím jak Váš mozek kóduje úspěch - například soustředění, motivaci či zapamatování a pak to využít pro vytváření budoucích programů.

Stačí si dát pozor, aby vizualizace obsahovala "formátování" 
v obrazových charakteristikách úspěchů nikoliv neúspěchů.
Poznejte tedy a vyvarujte se vnitřního nepřítele.

Zapojíte tak  znovu ty části mozku spojené s úspěchy do komplexního programu vytváření budoucích úspěchu na vnitřní i vnější úrovni.

Povely pro biopočítač - Váš mozek

Rozpoznejte mentální obrazy spojené s různými stavy mysli a přecházejte z jednoho stavu do druhého změnou do pozitivních charakteristik. Získáte tak schopnost ovládat stav své mysli a lépe řídit myšlení.

Dovolte si vzpomenout si na:

1. obraz něčeho, na co se těšíte.

2. obraz něčeho, na co se netěšíte

3. budete si všímat rozdílů charakteristik vzpomínek a měnit charakteristiky druhého obrazu tak, aby byly podobné či stejné jako pozitivní obraz. Pokud je charakteristika pozitivního obrazu ‘světlý’ a charakteristika negativního obrazu ‘tmavý’, tak druhý obraz zesvětlete. Co se stane s pocity  bude-li mentální obraz zregulován tímto způsobem? Jestliže si to přeje, tak svůj obraz pak vraťte do původní podoby anebo jej ponechte v optimálně působícím formátu.

Jemné rozlišení, které charakteristiky tzv. submodality vás odstartují, Vám umožní zvýšit pozitivní vnímání a snížit negativní emoce.Tento sebepoznávací mikrotest je z důvodu stručnosti omezen na zrakové charakteristiky, ve skutečnosti mohou být pro mnohé lidi důležité i charakteristiky pocitové a zvukové. Při skutečném soustředění Vám může rozlišení charakteristik přinášet při opakování stále větší porozumění i dalším stavům mysli.

Odkliknutím na tlačítko "Průměr" v seznamech, si můžete porovnat, jak se lišíte či blížíte "formátováním" mozku druhým.

4. Otevřete si proto následující seznamy pro vzpomínky a zaškrtněte odpovědi.

Seznam charakteristik mých pozitivních vzpomínek

Seznam charakteristik mých negativních vzpomínek