VÁNOÈNÍ DÁREK OD NÁS

Home >> objednavka_sleva

 

V¹em zájemcùm o na¹e kurzy nabízíme vánoèní slevu
ve vý¹i 10% na v¹echny vypsané kurzy, realizované v r. 2005
a e-knihu Superpamì» 2 v hodnotì 499,-- ZDARMA.
 

Vyberte si termín kurzu z následující nabídky.

Bude-li Vá¹ kurz objednán v roce 2004 a zaplacen nejpozdìji
do 15.1.2005 získáváte od nás slevu na kurz a e-knihu zdarma.

V

VÁNOÈNÍ NABÍDKA JE PLATNÁ
PRO OBJEDNÁVKY 
od 22.11.2004 do 24.12.2004

Podívejte se dále, z èeho mù¾ete vybírat:

V

objednávka ZDE

Pøi vyplòování objednávky uveïte do pole

"Dal¹í informace pro nás" slova: Vánoèní akce a zapla»te cenu uvedenou ní¾e. Definitivní daòový doklad bude vystaven na sní¾enou èástku dle AKCE, viz ceny po slevì v ní¾e uvedené tabulce.

KURZY PRO ROK 2005
Kdy Název Cena kurzu
po slevì vèetnì DPH
  4.12.2004 - 10.12.2004 Angliètina II. s JOY 8.782,00
15.01.2005 - 21.01.2005 Angliètina I. s Paulem pro zaèáteèníky a chronické nemluvièe s hypnózou 8.782,00
22.01.2005 - 28.01.2005 Angliètina II. s JOY 8.782,00
  1.02.2005 - 1.02.2005 Time management nové generace 3.534,00
  2.02.2005 - 2.02.2005 Jak snadno a rychle zvládnete cizí jazyky 3.534,00
13.02.2005 - 19.02.2005 Angliètina III. s JOY 8.782,00
21.02.2005 - 22.02.2005 Informaèní management 7.497,00
14.03.2005 - 20.03.2005 Angliètina I. s Paulem pro zaèáteèníky a chronické nemluvièe s hypnózou 8.782,00
23.03.2005 - 24.03.2005 Pokroèilé komunikaèní dovednosti, psychologie vlivu s NLP 7.497,00
18.04.2005 - 18.04.2005 Sebemanagement - nové techniky øízení osobního výkonu 3.534,00
  4.04.2005 - 4.04.2005 Time management nové generace 3.534,00
23.05.2005 - 29.05.2005 Angliètina I. s Paulem pro zaèáteèníky a chronické nemluvièe  s hypnózou 8.782,00
  5.04.2005 - 6.04.2005 Jak lépe pracovat s informacemi a se svou pamìtí 7.497,00
10.03.2005-12.03.2005 Strategie rychlého ètení a práce s informacemi 7.068,50

 

Home >> objednavka_sleva