logo for abcentrum-iq-psychologie-kurzy-kariera.com
leftimage-3col for abcentrum-iq-psychologie-kurzy-kariera.com

Home > Omluva ženám

Omluva ženám aneb co mne překvapilo na nemoudrosti "moudrých"
Libor Činka - psychoterapeut

Pro příležitost podpory projektu Ženy ženám jsem se rozhodl vyhledat citáty o ženách. Velmi brzy jsem zjistil, že se vyskytuje jen málo citátů o ženách od žen. Zato je ohromné množství citátů o ženách. Přiznám se, že se mnou doslova otřáslo, jak povrchní, hloupé a logiku postrádající výroky zplodili mnozí muži, o nichž jsme se ve škole učili jakožto o velikánech na poli literatury a historie.

Podívejte se na sbírku citátů a rčení a opravdu se pokuste vyhledat ty myšlenky, které mají hodnotu a blíží se pravdivosti. Přemýšlejte o ženách jako celku, nikoli o nějakých konkrétních zástupkyních. Jsem si jistý, že většina mužů, kteří dané myšlenky vyřkli, by se ženám měli omluvit. Jejich výroky totiž ukazují na to, že je formulovali buď v příliš ovíněném stavu, vzteku či šlo o nízký intelekt.

Jen některé citáty o ženách jsou dobrým postřehem či vtipem.
"Ženy jsou pro mne vzduch, ale bez vzduchu se nedá žít."

Jen pár je moudrých.
"Krása je znak relativní. Je v oku toho, kdo ji vnímá."
Maurois André
či
"Žena nejsou housle, bys pohrávav na ně na stěnu je zavěsil."
Mikuláš Dačický z Heslova

Najdete zde i ty poetické:
"Nejkrásnější věc, kterou Bůh stvořil, je žena a růže." Dante Alighieri

Najdete další rozumné či moudré? "Ctnostná žena má v srdci o jedno vlákénko více nebo méně než jiné: buď je hloupá, nebo vznešená.” Tento výrok předpokládá, že existují jen dvě varianty a řadí se mezi černobílé myšlení.

A pak je řada pravdu hloupých.
"Hloupá a prostoduchá žena je požehnání boží.”
Opravdu by rozumný muž chtěl prostoduchou ženu?
 

Naštěstí si můžete najít ty, které v sobě obsahují moudro. Jen je potřebujete prosít.

Napište na Facebook ty, které z níže uvedených jste vybrali.

"Ani jediná rozumná žena nevypráví druhé o chybách svého manžela." Maurois André

"Archeolog je ideální manžel. Čím je jeho žena starší, tím větší má o ni zájem."

Ctnostná žena je poklad a kdo ho má, udělá nejlíp, když se s ním nebude chlubit." Francois Rochefoucauld

"Čím déle zůstává člověk neženat, tím je slavnější."
Gaius Julius Ceasar

"Člověk ustupuje, když je moudrý, nebo když je ženatý."

 


Pravda o ženách od žen. Konec mýtů, které brání v naplněném životě.
 


 

"Čtyřicetiletá žena pro tebe udělá vše, dvacetiletá nic." Honoré de Balzac

"Dívá-li se některá žena často do zrcadla, není to ješitnost, ale statečnost." Mark Twain

"Dokud může žena vypadat o deset let mladší než její dcera, je dokonale šťastná." Oscar Wilde

"Chcete-li se dovědět, co si žena skutečně myslí, což je mimochodem vždy nebezpečné - dívejte se na ní, ale neposlouchejte ji." Oscar Wilde

"I nejhloupější žena dokáže ovládnout chytrého muže, ale jen velmi chytrá žena dokáže ovládnout blázna." Rudyard Kipling

"I nejhloupější žena si umí otočit kolem prstu chytrého muže. Ale správně si poradit s hlupákem - na to je třeba velmi chytré ženy." Maurois André

"Ideální žena je ta, která je vám věrná, zahrnuje vás péčí a něhou, jako byste byl jejím milencem." Marcel Achard

"Jak školák ze školy jde milý k milé jak do školy však od ní zasmušile." Shakespeare William

"Je jeden jediný způsob, jak zacházet se ženami. Bohužel nikdo ho nezná." Charles Chaplin

"Jenom žena ví, čeho je žena schopna." William Somerset Maugham

"Jestliže se žena opravdu hněvá, polibkem to nespravíš. Zde pomohou nejméně tři polibky."

"Každá žena má slabost na pitomce, poněvadž si myslí, že zpitoměli z lásky k ní." Jiří Žáček

"Kdyby se člověk všeho nasytil, lásky se nenasytí." Božena Němcová

"Když chce žena vládnout, musí předstírat, že dělá to, co chce muž." Honoré de Balzac

"Když je krásná žena pitomá jako troky, mluvíme galantně o ženské logice." Jiří Žáček

"Když je třeba udělat v životě důležitý krok, ptá se muž, co má říci. Žena, co si vezme na sebe" Elbert Hubbard

"Když muž nemá rozum, musí být žena vynalézavá. Když žena není vynalézavá, musí mít muž rozum." Jan Werich

"Když se žena vdá, vymění pozornost mnoha mužů za nepozornost jednoho." Králová

"Když vidím, jak jsou ženy krásné, složité a komplikované, a muži až neuvěřitelně prostoduší a prostí, nechce se mi věřit, že by první žena mohla být stvořena právě z Adamova žebra." Honoré de Balzac

"Krása je moc, kterou žena okouzluje milence, a děsí manžela." Bierce Ambrose Gwinett

"Lépe být dobře oběšen než špatně ženat." Shakespeare William

"Má žena mě tak miluje, že mi někdy dokonce i rozumí." Blaise Pascal

"Manželka - žena, která nás líbá při návratu z práce, aby se přesvědčila, zda jsme nebyli na pivě."

"Manželku musím vyhledat ve všední den, ne v neděli." Anglické přísloví

zz-250x250-1-gif-256.gif

"Moudrý muž + moudrá žena = lehký flirt. Moudrý muž + hloupá žena = svobodná matka. Hloupý muž + moudrá žena = normální rodina. Hloupý muž + hloupá žena = velké přídavky na děti."

"Muž a žena - jak by si ti dva mohli rozumět? Vždyť oba chtějí něco úplně jiného: muž ženu a žena muže." F. Karinthy

"Muž a žena si mají být v manželství tak blízcí, aby jednoho zajímalo všecko, co zaměstnává mysl druhého. Neplatí to jen o tíživých starostech, nýbrž i o tom, co druhého těší." Mathesius

"Muž je pro ženu pouze prostředkem, důvodem je vždy dítě." Nietzsche Friedrich

"Muž má jedinou lásku - svět, žena má jediný svět - lásku." Petr Altenberg

"Muž nemá s ženami diskutovat. Vyjde z toho vždy jako poražený. Logika v jejich rukou je vosk." Erich Maria Remarque

"Muž potřebuje ženu tak chytrou, aby ocenila, jak je moudrý, a tak hloupou, aby jí nebylo zatěžko to říkat." Napoleon Bonaparte

"Muž se žení, protože je znuděn, žena se vdává, protože je zvědavá. Oba se zklamou." Oscar Wilde

"Muž snese ledacos těžkého, jenom ne pláč ženy, který sám zavinil." Karel Čapek

"Muž tvoří a vychovává svět. Muže však vychovává žena." Miguel de Cervantes Saavedra

"Muž volí v životě mezi dvěma zly většinou to mladší nebo to hezčí."

"Muž žárlí na svého předchůdce, ženy žárlí na ty, co přijdou po nich." Marcel Achard

"Muž žárlí, když miluje, žena i když nemiluje." Immanuel Kant

"Muži, kteří zachází s ženami jako s bezcennými hračkami si zaslouží ženy, které s muži zachází jako s bezednými platebními kartami."

"Nechať žena pocítí slast lásky až do dřeně kostí, oba ať způsobem stejným pokaždé blaží ta věc... Věř mi, že vrcholná rozkoš se nikdy uspíšit nemá, nýbrž průtahem dlouhým zvolna se přivábit má." Ovidius Naso Publius

"Největší předností některých mužů je jejich žena." George Sandová

"Nevěsta, to je žena s báječnou vyhlídkou, že už má Štěstí za sebou." Bierce Ambrose Gwinett

"Nevím už, který moudrý člověk byl toho mínění, že na světě je pouze jedna dobrá žena. A radil, aby si každý ženatý muž myslil, že je to ta jeho." Miguel de Cervantes Saavedra

"Ničeho se žena tak neobává, jako být ve správný večer nesprávně oblečena." Charles Aznavour

"Odmítne-li žena tvoji lásku a nabídne ti přátelství, nepovažuj to za rozchod. Znamená to, že chce postupovat podle pořadí." Moliére

"Pro dobré manželství si člověk musí zvyknout, že už není svobodný, ale nesmí si zvyknout, že je ženatý." Gabriel Laub

"Při vyznání lásky naslouchá žena dvakrát rychleji, než je muž schopen mluvit."

"Se ženami je to těžké, bez nich je to ještě těžší."

"Sto mužů dokáže vytvořit tábor, ale jenom žena dokáže vytvořit domov." čínské přísloví

"Strašné je, že není možno žít ani s ženami, ani bez nich." G. Byron

"Tam kde je muž skutečně mužem a žena vskutku ženou, vzniká něco jako zázrak." Miroslav Horníček

"Téměř každá žena by byla ráda věrná. Obtížné je jen najít muže, kterému by mohla být věrná." Dietrichová

"Úsměv je druhá nejlepší věc, kterou může žena udělat se svými rty."

"Úspěšný muž je ten, který vydělá víc peněz, než kolik stačí utratit jeho žena. Úspěšná žena je ta, která si takového muže dokázala najít."

"V životě ženy poznáme sedm období: Batole, dívenka, slečna, mladá žena, mladá žena, mladá žena, mladá žena." George Bernard Shaw

"Voják potřebuje meč, vládce trůn, filozof knihy, básník pero, žena však bojuje a vítězí jediným pohledem." Aert van der Neer

"Vzdělaná žena je jako vzácná zbraň, která je sice umělecky cizelována a obdivuhodně vybroušena, ale ve válce a za lovu není k ničemu." Jean de La Bruyére

"Zpočátku žena odolává mužovu útoku, nakonec mu brání v ústupu." Oscar Wilde

"Žádný muž ani žena neví, co je to dokonalá láska, dokud nejsou ženatí nebo vdaní čtvrt století." Mark Twain

"Žádný muž, který dělá něco tak vážného na tomto světě, nemá dost času a peněz na takové dlouhé a nákladné lovy, jakými jsou lovy na ženy." George Bernard Shaw

"Žena a muž si nejsou nikdy blízko, pokud si nebyli nejblíž." Karel Toman
 


Pravda o ženách od žen. Konec mýtů, které brání v naplněném životě.
 


"Žena bude flirtovat s kýmkoli na světě do té doby, dokud se budou ostatní dívat." Oscar Wilde

"Žena by měla být kuchařkou v kuchyni, dámou ve společnosti a gejšou v posteli. A tragédie je, když se to přehází.

"Žena dá přednost muži bez peněz před penězi bez muže." Řecké přísloví

"Žena dává muži velmi mnoho: domněnku, že je hlubší, než skutečně jest." Lawten

"Žena je docela obyčejný tvor, o němž sis udělal krásnou představu." Gustav Flaubert "Žena je geniální jedině v přetvářce." Honoré de Balzac

"Žena je hodna milování, nikoliv lásky." Gaius Iulius Caesar

"Žena je jako lilie: jemný muž se jí neodváží dotknout, ale přijde osel a sežere ji." Francois Rochefoucauld "

Žena je jako lyra. Tomu vyzná své tajuplné akordy, kdo na ní umí zahrát." Honoré de Balzac

"Žena je nejdokonalejší ze všech stvoření. Žena je nejkrásnější drahokam, který vybrala příroda ze všech svých pokladů pro Štěstí muži." Honoré de Balzac

"Žena je předmět, který můžeš studovat jak chceš, vždy v něm najdeš něco zcela nového." Lev Nikolajevič Tolstoj

"Žena je tehdy skutečně inteligentní, může-li ji zamilovaný muž popsat bez pomoci rukou."

"Žena je zdařilá napodobenina anděla, až na to, že pánbůh se na ní dopustil několika milých chyb."

"Žena krásná a věrná je tak ojedinělá jako dokonalý překlad poezie. Překlad obyčejně není hezký, když je věrný, a není věrný, když je hezký." William Somerset Maugham

"Žena má vždy vypadat jako dívka, vystupovat jako dáma, myslit jako muž a dřít jako kůň."

"Žena má vždycky milovat muže, který ji převyšuje, nebo se má mýlit tak, jako by ji převyšoval." Honoré de Balzac

"Žena není žádný génius, je to dekorativní druh. Nemá nikdy co říci, ale říká to velice roztomile." Oscar Wilde

"Žena postupuje s oblibou metodou dedukční: jde od známého k neznámému." Oscar Wilde

Žena pozná jediného muže a mysli si, že zná a chápe všechny, muž může poznat spoustu žen a nepochopí ani jednu."

"Žena raději podlehne násilí než vlastní slabosti. Pak to vypadá tak, že ji násilím vzali to, co by byla stejně dobrovolně darovala." Denis Diderot

"Žena rodíc a kojíc ví jasně, že její dílo je mnohem vážnější než zaměstnání mužovo, kterýžto zasedá třeba v zemském shromáždění, na soudě nebo v senátě." Lev Nikolajevič Tolstoj

"Žena, která vidí na muži krásnou látku, odmyslí si toho muže. Muž, který vidí krásnou látku na ženě, si odmyslí tu látku." Miroslav Horníček

"Ženy bez mužů vadnou, muži bez žen blbnou." Anton Pavlovič Čechov

"Ženy byly stvořeny, aby byly milovány. Ne proto, aby byly chápány."

"Ženy čtou lépe v cizím srdci než ve vlastním." Jean Paul Sartre

"Ženy hledají jemnou duši a mocné tělo." Jean Paul Sartre

"Ženy chtějí, abys měl rozum jen proto, aby tě o něj mohly připravit." Jiří Žáček

"Ženy jsou andělé, když se o ně ucházíme." Shakespeare William

"Ženy jsou čím dál dražší. Vydržovat si milenku nemůže muž, jehož žena není zaměstnaná."

"Ženy jsou jako španělské domy: mají mnoho dveří a málo oken. Je snažší uniknout do jejich srdcí, než do nich nahlédnout." Immanuel Kant

"Ženy jsou mnohem krásnější než vypadají." Gabriel Laub

"Ženy jsou nejsilnější, když se vyzbrojí svou slabostí." George Sandová

"Ženy musí při zacházení s muži dodržovat dvě zásadní pravidla: mladíky nesmí pouštět příliš blízko a manžela zase příliš daleko."

"Ženy nás inspirují k velkým činům, a pak nám brání v jejich uskutečnění." Victor Hugo

"Ženy nemají smysl pro nesmysl." Jan Werich

"Ženy nevidí, co pro ně děláme, ony vidí jen to, co neděláme." Courteline

"Ženy se nenávidí mezi sebou pro ty přednosti, pro něž se líbí mužům." Jean de La Bruyére

"Ženy, které nejsou pyšné na své šaty, bývají pyšné na to, že nejsou pyšné na své šaty." Mark Twain

zz-250x250-1-gif-256.gif

Níže napište citát či myšlenku k uvedenému. Podělte se s ostatními a to zejména jste-li žena. Budete moci poopravit myšlení zaseté zastaralým myšlením. 


Novinka! Comments

Co Vás zaujalo, inspirovalo? Komentujte dole.

Home > Omluva ženám

Zřeknutí se odpovědnosti

 

120x600.jpg