Z každého uděláme

paměťového génia

Naučíme Vás paměťové triky
na snadné zapamatováni tvarů nepravidelných sloves,
správné používání problém dělajících předložek - IN, AT, ON,
vazeb - angry with, proud of,
slovíček se složitým pravopisem a mnoha dalších....

Během cca 2 hodin opravdu porozumíte své paměti
více než Vás kdy naučili ve školách

Interaktivní trénink a simulace klíčových situací.
Budete překvapeni skokem motivace a maximálně snadným rozšiřováním znalostí.
Garantem je Libor Činka, který se s využitím psychologických principů probojoval během jednoho měsíce do světové stovky lidí s nejvytrénovanější pamětí na Mind Olympiad 2001.

Komukoliv uložíme příjemně a bez biflování do paměti tisíce slovíček.

Objednávky na sugestopedické kurzy můžete nalézt  ZDE