PSYCHOWALKMAN PRO
INTELEKT A ZDRAVÍ


psychologie
>> psychowalkman >> modely AVS

Psychický stav a hladiny vědomí    Přínos a účinky AVS programů   Seriál o AVS

Psychowalkman - používání a účinky AVS přístrojů

Aktivní lidé využívají počítačů pro zdraví - AVS přístrojů. Malá krabička, zpravidla kapesní velikosti, se zabudovanými programy pro ladění mysli a mozku jim stisknutím tlačítka regeneruje mysl od stresů všedního dne.

Takový popis vypadající jakoby z nějakého sci-fi románu je však překvapující realitou. O to víc překvapující, že existence těchto přístrojů začala již počátkem 50. let minulého století. Jenže tenkrát šlo o velké přístroje umístěné v laikům nepřístupných laboratořích, kde začala vznikat neurověda.

Dnes se stávají psychowalkmany další z mnoha věcí, která opustila laboratoře specialistů placených za vytvoření programů regenerace a aktivace rezervních sil lidského potenciálu pro účely například vojenského a kosmického výzkumu. Jedni z prvních byli sportovci.

Poslední dobou se například v Anglii manažeři zabývají zvyšováním produktivity až o 40% díky odpolednímu 20ti minutovému počítačem řízenému mikrospánku. Jak to tedy funguje?

Princip funkce Psychowalkmanu - AVS přístrojů (oficiální vědecký termín)

Historie a vývoj v oblasti neurověd

Psychowalkmany jsou založeny na principu audiovizuální stimulace, tedy na působení sluchových a zrakových smyslových vjemů na lidský mozek. Mozek na tyto vjemy (vytvořené specialisty z oblasti neurověd) reaguje tak, že se na ně ladí (zjednodušeně podobně jako ladí příjemná hudba).

Psychowalkman vysílá zvukové a světelné impulsy v různých výsledných frekvencích, které odpovídají frekvenčním hodnotám určitých hladin vědomí – psychickým rozpoložením. To způsobuje, že je mozek do těchto hladin vědomí přirozeně avšak propracovaně a cíleně uváděn a to podle typu použitého programu.

Odhalování funkce mysli je neomyslitelně spojeno se studium hladin vědomí. Německý lékař a vědec Hans Berger v roce 1926 objevil, že v mozku neustále proudí nepatrné elektrické signály - rytmy, které lze změřit pomocí elektroencefalografu – EEG (podobně jako rytmy srdeční na EKG). Objevené hladiny vědomí (odborněji aktivita mozkových vln) rozdělil na čtyři základní skupiny beta, alfa, theta a delta.

Efekt napodobení frekvence
Anglický lékař Grey Walter zjistil, že mozkové vlny mají tendenci napodobit blikající světlo. Svůj objev nazval "efekt napodobování frekvence". Na tomto principu je metoda AVS založena. Vysílanou frekvenci světel i zvuků kopírují mozková centra zraku a sluchu, odkud dále přecházejí na ostatní části mozku. Pokud je mysl pod nadvládou hladiny beta, například kolem 25 Hz a necháme působit frekvenci 10 Hz, mozek se postupně na tuto nabízenou frekvenci přeladí. A protože každá hladina má své přínosy, tak ty se začnou velmi rychle projevovat.

Příkladem je klasický relaxační program, který uživatele nejprve z bdělého stavu uvede do hluboké relaxace a na konci sezení ho uvede zpět do bdělého stavu, aby se mohl například ihned zapojit do jakékoliv náročné činnosti.

Významným příkladem je použití během učení nebo sportu, který nevyžaduje změnu rytmu nebo soustředění (např. cyklistika nebo vytrvalostní běh).

Psychowalkman je proto vyhledávaný vyznavači aktivního stylu života. Únavy, stresu a napětí náročného dne se s AVS lidé zbavují během jednoho cca dvacetiminutového sezení.

Přínosné je používání až od cca 10 let věku. Horní věková hranice není omezena. Bezpečnost použití je založena na dlouhodobém výzkumu, který detailně prozkoumal a vyhodnotil případná rizika. Kromě osob po vážných úrazech hlavy, těhotných žen a epileptiků, je jeho používání bezpečné a bezrizikové. V zahraničí se ve zdravotní praxi používají již od 70. let a v miniaturizovaných provedeních pro samouživatele od konce 80. let. Psychowalkmany splňují zákonem předepsané normy bezpečnosti.
V ČR využívá psychowalkmany kromě samouživatelů zhruba 400 lékařů a psychologů.

Psychowalkman - typy  a výbava přístrojů

Psychický stav a hladiny vědomí

Hladiny vědomí odpovídají frekvenčnímu rozmezí, které produkuje v danou chvíli mozek a lze obecně říci, že čím vyšší je frekvence, tím vyšší je celková aktivita organismu. Psychowalkman pracuje se základními hladinami vědomí od frekvence 0,1 Hz (hladina delta) zpravidla maximálně do 40 Hz (hladina gama).

Charakteristika základních hladin vědomí měřených pomocí EEG:

GAMA nad 35 Hz
BETA
vysoká beta (superbeta): 19 - 35 Hz
střední beta: 16 - 19 Hz
nízká beta (SMR- senzo-motorické rytmy): 13 - 16 Hz

ALFA - 8 - 13 Hz
THETA - 4 - 8 Hz
DELTA - 0,1 - 4 Hz
 

Přínos a účinky AVS programů

Použití jednotlivých programů závisí na jejich frekvenčním průběhu. Obecně platí toto rozdělení účinků jednotlivých hladin:

vyšší frekvence - vybuzení, stimulace energie z vlastních rezerv, vrcholné výkony

nízká beta (SMR) - bdělý stav, stimulace při činnostech vyžadujících bdělou pozornost a nenáročnou fyzickou aktivitu, nejvhodnější např. pro lehký sportovní trénink, pomáhá odstranit příčinu většiny LMD (lehké mozkové disfunkce) u dětí, uvolnění s vnější pozorností, stav při učení

alfa - uvolnění, relaxace, vnitřní bdělost, , vrcholná koncentrace, stimulace paměti a schopnosti učení (princip tzv. superlearningu - o 25 - 75% lepší výsledky), odstranění stresu a negativních pocitů, léčení

theta - snění, práce s podvědomím, stimulace tvořivosti a obrazotvornosti, hluboká relaxace, meditace, odstranění stresu a negativních pocitů

delta - hluboký bezesný spánek, hluboká relaxace a regenerace organismu

 

Seriál - Další účinky psychowalkmanů – AVS stimulátorů

Zasílání emailem si zajistíte zde

Hesla:
1 hodina nahradí 5 hodin,
alfa vlny, zdraví, produktivita, intelekt, soustředění, deprese

Obsah 1. části:
Stimulace vzniku nových nervových spojení v mozku
Harmonizace činnosti mozkových polokoulí
Zvýšení tvorby některých protistresových hormonů
Působení psychowalkmanů na celý organismus

Obsah 2. části:
Charakteristika a řešení některých zdravotních potíží
Řešení potíží se spánkem

Proti oslabení organismu
1 hodina nahradí 5 hodin

Obsah 3. části:

Pryč s únavou

Komplexní působení na depresivní stavy a negativní pocity
Podrážděnost, agresivita -transformace v jinou energii


Potíže s koncentrací

Následující čísla se připravují

Obsah 4. části:
Rekonvalescence a urychlení uzdravení
Působení proti bolesti
Na migrénu šetrně bez prášku stisknutím tlačítka
Pohotovější reakce

Obsah 5. části:
Proti stresu a blokacím intelektu
Maximální koncentrace pro učení
Práce s podvědomím, odstraňování návyků, transformace osobnosti
Alergie, astma

 Zasílání emailem si zajistíte zde

Psychowalkman - typy  a výbava přístrojů

 

 

 

 

psychologie >> psychowalkman >> modely AVS