Pyramida NLP

Pyramida NLP, respektive neurologické úrovně (Neuro Logical Levels - NLL profesora Roberta Diltse)  v nejmodernějším pojetí, jsou pravděpodobně nejmocnějším nástrojem pro dosahování úspěchu v libovolné oblasti. 

Obklopuje nás svět s takřka neomezenými možnostmi. Stačí se zorientovat a ve vnějším časoprostoru najdete technologie, lidské zdroje s ohromujícím potenciálem. Tyto zdroje můžeme využívat a jednat k naplnění našich osobních i profesních cílů. 

Předchozí dva stupně pyramidy - prostředí a jednání jsou však závislé na Vašich schopnostech a strategiích. 

Naštěstí můžete schopnosti rozvíjet využíváním nejefektivnějších strategií, které jsou k dispozici dnes již nikoli ve školách, ale na dosah komukoli kdekoli na světě. Stačí pár kliknutí a můžete se učit nejefektivnější postupy od velmi úspěšných i extrémně úspěšných lidí. 

Strategie však musí vycházet z vyšších pater pyramidy, jínak hrozí nejen nefunkčnost, ale komplikace v osobním i veřejném životě. 

Pyramida NLP pokračuje úrovní Hodnot, kritérií, přesvědčení. Lidský mozek filtruje informace a přijímá jen to, co odpovídá hodnotám a přesvědčením jeho majitele. Toto patro pyramidy NLL bylo mocně formováno výchovou lidí, kteří nás obklopovali zejména v dětství. Mnoho lidí proto má stále zastaralou představu o světě a je pro ně obtížné si připustit, že žijeme ve světě, kde jsme Tvůrci svého osudu. 

Vědomý výběr a promyšlení hierarchie žebříčku hodnot a přesvědčení funguje jako kompas, který nám umožní nalézt cestu i v nejkomplikovanějších situacích, které se v životě vyskytnou. Jde o patro v našem duševním světě, do kterého jen zřídkakdy vědomě vstoupíme. Je to však jedno z nejzásadnějších jednání, které bychom měli podnikat  tím častěji, čím lépe se potřebujeme rozhodnout o dalším nasměrování v životě v okamžicích, kdy bloudíme či toužíme po změně. 

S tím souvisí plné vědomí toho, kým člověk je. Nejde však o prosté konstatování jsem manažer, lékař, inženýr, stavař, ekonom, účetní, herec... ani nejde jen o role matka, otec, syn, dcera...

Ohromná síla vychází z utřídění a vytvoření uspořádaného systému, který se napojuje na vyšší úrovně. (Kousek z procesu jsem popsal v mé knize Ovládněte svůj mozek v části Supersíla a moc, nicméně jde o téma, kterému by bylo možné věnovat  mnoho knih a přesto by to nepřineslo tolik, jako Vaše pravidelné promýšlení a aplikování do života.) Je to jedna z nejdůležitějších věcí, které se v životě můžete věnovat. Bez podpory to může být náročné hledání, ale rozhodně se vyplatí. Je nesmírně důležité umět se pohybovat mezi patry pyramidy lidského myšlení a dostat se  k vrcholné síle jíž je objevení vize a svého poslání. Tak objevíte největší sílu, která dává moc využít vše, co existuje a dokázat prakticky cokoli. 

Hodně úspěchu Vám přeje 


Libor Činka 

hypnoterapeut, autor bestselleru Ovládněte svůj mozek

banner-strazce-2f-google-2f-300x250.png