Rychlocteni jinak, aneb Strategie rychlého čtení

Rychloctení versus laické čtení

Kde je možžné absolvovat trénink + verze pro samouky

HOT - zcela nová metoda v e-programu s MP3 záznamy z kurzu Zrychlené učení a jak na zkouššky" Bleskové studium a čtení ZDE

Rychlocteníspeed reading (originální název metod existujících již od cca r. 1921 zmiňuje v Popular Science prof. Scott a o rok později Clarence Truman Gray v Deficiencies in reading ability, 1929 se objevuje kniha jejímž autorem je Walter B. Pitkin - The art of rapid reading obsahující cvičení - "exercises in high speed reading") se zabývá dovednostmi využžívat při čtení oči a mozek tak, aby získávání informací čtením probíhalo průměrně 3 x rychleji s lepšším zapamatováním si informací oproti standardnímu čtení. Rychločtení je schopnost, kterou se žže naučit využžívat kažž člověk.

Dovednost rychločtení je  zcela klíčová pro mnoho profesí a zejména manažžerské pozice. Úspora času při zpracovávání informací žže činit při informační vytížženosti cca kolem 10 hodin týdně, a je tak jednímklíčových prvků time managementu.

Standardní čtení je čtení, které zat쾞uje oči a naruššuje soustředění, díky nerespektování pravidel fungování lidského mozku.

žžné čtení využžívá jen omezené paměťové kapacity levého mozku.

Rychlé čtení neznamená, žže "rychločtenář" vnímá povrchně. Rychločtení také neznamená, žže rychločtenář čte jen jednou velmi vysokou rychlostí.

Strategie rychločtení přinṚí plné pochopení, většší soustředění, lepšší zapamatování a také pružžné střídání rychlostí a technik dušševní práce v oblasti zejména odborných textů.

zivotni-vanoce-banner-468x60.jpg

Základy techniky rychločtení spočívají:

- Ve schopnosti využžívat zrak a jeho zorné pole – jakési periferní vidění pro vnímání většší plochy textu najednou a tím i rychlejší porozumění. Porozumění je u netrénovaných lidí komplikováno například stálým analyzováním a vyslovováním si slov a celého textu 
v duchu. Jestližže vám zní v hrdle slova, nebo si je ššeptáte pak žžete číst jen tak rychle jako když čtete nahlas. "Potichu" jen očima budete schopni číst asi 2 až 3 krát rychleji nežž bez vyslovováním v duchu. To je však potřeba změnit speciálním tréninkem. 

- Ve schopnosti naladit svojí mysl na přijímání informací a tím jejich ukládání do snadněji vybavitelných částí mysli.

Rychlý výsledek nejmodernějšího přístupu není dán jen jednou technikou, ale systematickým souborem strategií, taktik, jak se dostat k cíli snadněji s minimalizováním časových, finančních i jiných ztrát.

- Ve schopnosti rozliššovat důležžité a nedůležžité části textu a číst a zapamatovávat si nejdříve to podstatné.

Celková suma informací se zdvojnásobuje kažždého 2.5 roku. Tato doba je nazývána logicky "Informační věk" a přesto lidé nejsou učení základním dovednostem pro přežžití v této do.

Mnoho manažžerů čte podstatnou část své pracovní doby. Právníci, lékaři, studenti, takřka vššichni potřebujeme stále více informací o stále složžitějšším světě ve kterém vítězí Ti, kteří umí pracovat s informacemi lépe než ostatní.

Zatímco průměrné rychlosti čtení laika se pohybují mezi 125 a 225 slovy za minutu při čtení nenáročných textů, tak:

Průměrná rychlost čtení po kurzu je 500 slov za minutu. Pokročilí absolventi "Strategií rychlého čtení" sou schopni přečíst až nastudovat knihu hem již 1 až 2 hodin. Čím dál tím více lidí, ale dokើe číst až tisíc a více slov za minutu a přesto pochopit a zapamatovat si důležžité informace.

V případě strategií rychločtení jde tedy o jednu z vůbec nejfektivnějších strategií úspory času a zároveň zkvalitnění práce s informacemi. 

Kde je možžné absolvovat trénink

Jsou čtyři způsoby, jak dosáhnete rychlého čtení:

 1. HOT - pomocí nové metody v e-programu s MP3 záznamy z kurzu Zrychlené učení a jak na zkouššky" Bleskové studium a čtení ZDE a ke které je možžné získat unikátní hypnotickou nahrávku.
   
 2. Domácí varianta klasické německé šškoly na CDROM zajistí zvládnutí základů - info zde
   
 3. Speciální výcvik vzniklý na základě analýzy 10 světově nejefektivnějšších metod rychlocteni (speed reading, super reading, dynamic reading, SQ3R, Photoreading, Quantum reading atd.) zaručuje trénink nejpokročilejšších metod a jejich přenos do praxe. Ten naleznete v části učení a zkouššky a v kalendář viz také kurz "Zrychlené učení a jak na zkouššky" (= plná verze s doplňky ke studiu), 
   
 4. Případně jej lze absolvovat ve formě individuálního výcviku či firemního tréninku - informujte se tady.
anglictina-kurz-300x300.gif

banner-sbi-skyscrapper-600x120.jpg

Stránky autora bestselleru
Ovládněte svůj mozek

hypno-head-skyscraper.png

Psychologie


Recent Articles

 1. Hlavní klíč k řešení problémů

  Apr 22, 17 12:31 PM

  Hlavní klíč k řešení problémů - hypnoterapeut Libor Činka o příčinách problémů a jejich řešení

  Read More

 2. top linky

  Feb 21, 17 07:08 PM

  Top linky na nejlepší stránky k zrychlenému učení a úspěchu

  Read More

 3. Psychologie

  Jan 22, 17 01:39 PM

  Psychologie dosahování cílů, překonávání překើek i sebeobrany před hloupostí.

  Read More