Sebe vědomí

Zpráva od hypnoterapeuta Libora Činky

Odhalte zkreslené představy o úspěšných a o sebevědomí 

Rozhodli jste se dozvědět se něco o sebevědomí. Možná jej potřebujete posílit sami anebo chcete pomoci někomu jinému. 

Ať už chcete první či druhé, tak potřebujete rozumět tomu, co se pojí s pojmem sebevědomí. 

Sebevědomí nelze koupit v lékárně a užívat jej jako vitamíny. Sebevědomí totiž nelze získat jen z vnějšku. A i když mnozí lidé mají snahu jej čerpat odjinud, tak skutečné řešení se nachází jinde než jinde. Ano, jinde než jinde. A kde je jinde než jinde? Uvnitř Vás. Uvnitř sebe najdete vědomí sebe. Jsem psychoterapeut se specializací hypnoterapeuta. Chodí za mnou mnoho lidí, asi dvě třetiny jsou ženy a třetina muži. To, co velkou část z nich spojuje, je určitá míra obavy, jak je budou posuzovat druzí. Nejen studenti, ale i dospělí lidé se obávají toho, jak na jejich jednání budou reagovat druzí. Lidé jsou zvyklí zejména ze školy, že jejich jednání je známkováno, bodováno, hodnoceno dle vnějších kritérií. To má dopad nejen na bezprostřední, ale i dlouhodobé sebevědomí. 

Málokoho napadne se zeptat: A kdo jsou ti lidé, kteří si osobují právo hodnotit? Opravdu se alespoň vnitřně zamyslete nad tím, zda když někdo něco opravdu umí, zda je dokonalý i v jiných oblastech. Nevím, jak rychle si začnete vzpomínat na to, kolik lidí, kteří Vás učili, byli opravdu 100% dokonalí. 

Pominu tu skutečnost, že to, že se jedinec v určité skupině může jevit jako dokonalý, tak při rozšíření úhlu pohledu se může stát takřka břídilem. Nevěříte? Podívejte se třeba do světa sportu. To, že někdo vyniká ve třídě, je hodnocen jako nejlepší na škole, či je dokonce mistrem republiky v některém sportu totiž nijak neznamená, že bude nejlepší třeba v evropském či celosvětovém srovnání. 

To, že někdo dokáže hodit oštěpem nejdále, nijak neznamená, že je jedincem, který by měl být vzorem pro ostatní. To, že je někdo světovou špičkou v golfu, nijak neznamená, že je špičkou i jinde. Aby totiž člověk v něčem vyniknul, tak se tomu musí opravdu věnovat. Jestliže se něčemu začnete věnovat, jestliže se budete učit od těch nejlepších v celosvětovém měřítku, tak v tom po čase vyniknete. Na druhou stranu potřebujete investovat nějaký čas svého života, a tak zákonitě v jiných oblastech můžete být zcela průměrní či podprůměrní.

Někteří z profesorů, s kterými jsem se setkal například na lékařské fakultě, ovládali pro nás studenty dokonale svůj obor, ale lidsky se chovali nafoukaní až jako duševně nemocní jedinci. Můžete potkávat lidi s tituly a netušit, že v soukromí se užírají, jsou nešťastní a své komplexy se snaží řešit získáváním dalších titulů. Ani je samotné často nenapadne, že mnozí z těch, kteří jim schvalovali diplomové práce, či rozhodovali o jejich postupu, tak nemají ani páru o tom, že jejich znalosti jsou oproti světu zastaralé roky a někdy i desítky let.

Mnoho lidé se snaží posilovat svou moc pomocí vnějších atributů, zmíněných titulů, snahou o výdělky a kupování aut a jiných drahých předmětů, které pak vystavují na odiv. Možná by vás překvapilo, jak je jejich sebevědomí nízké. Je totiž potřeba určitá moudrost k pochopení, že vše začíná uvnitř lidské psychiky a síla nitra vytváří sílu i navenek.

V další části Vás tak provedu přípravou a postupem pro vstup do hypnotického stavu, který je klíčovou metodou pro maximální úspěch v čemkoli. 


Jak se naprogramovat pro zdravé sebevědomí 

Mnoho klientů za mnou přichází na psychoterapii a velký důraz kladou na to, že chtějí přeprogramovat, protože jim rodiče a učitelé snižovali sebevědomí. Mnoho lidí díky řadě zastaralých knih věří tomu, že se mohou naprogramovat pomocí stokrát opakovaných výroků pro ujištění takzvaných afirmací typu: Jsem sebevědomá, Mám se rád/a, a podobně. Chtějí po mě jakožto hypnoterapeutovi, abych je zhypnotizoval a v transu jim takové věci říkal. 

To však funguje jen za jistých podmínek. A ty jsou výjimečné. Pokud totiž danému výroku nevěříte, tak je rozhodně nesmyslné tvrzení, že stokrát opakovaná lež se stane pravdou. A to ani s pomocí hypnózy. Předtím je totiž potřeba udělat ještě něco navíc. Je potřeba připravit více spojení. 

Chci, abyste si mohli vybudovat zdravé sebevědomí, a proto je na čase jej začít budovat zevnitř. Uvnitř psychiky každého člověka existuje hierarchie, která zevnitř ven transformuje myšlení na jednání. Jednání si představte jako obal, slupku, která je venku. Uvažování o tom, kým chcete být, přemýšlení o hodnotách, to je uvnitř. Zevnitř ven vzniká vliv. To je nejdůležitější směr. Opak, tedy snaha změnou jednání měnit nitro člověka, jeho hodnoty a sebepojetí má omezenou funkčnost. 

Dovolte si proto vzpomínat na situace, kdy jste si v duchu při čtení knihy či sledování TV všimli nějaké osoby a řekli si něco jako: Takovou osobností bych chtěla/a být. To je, ale panečku někdo. Ta je ale dobrá. To je borec. Nejde teď o to, že to byl někdo vnější, ale jde o to, jak jste vdaném okamžiku uvažovali. Jde o Vaše myšlení a hodnoty, které jste ocenily. Zamyslete se nad takovými situacemi. Udělejte to teď. A hledejte další a další vzory a následné myšlenky.

Když se k tomuto cvičení budete vracet, tak budete ve své mysli budovat cosi jako archív, oblast ve vaší mysli, z které budete moci čerpat. Pokud si představíte mozek jako svého druhu počítač, tak jste blízko pochopení, že jen s tím, co tam je uloženo, se dá pracovat. Dovolte si představu, že čím větší je určitá myšlenková oblast, tím snadněji s ní budete zacházet, tím snadněji se bude spouštět. 

Může se hodit pochopení, co se děje či neděje v myslích lidí, kteří mají nadváhu. Při svém výzkumu jsem zjistil, že jedna z prakticky chybějících věcí v myslích těchto lidí, je každodenní myšlení na to, jak chtějí vypadat. Ano. Lidé, kteří nepřemýšlí často o tom, jak chtějí vypadat, těžko mohou mít v nitru silný program, který by je motivoval k vytrvalosti na cestě k dosažení vytoužené lehkosti. Lidé, kteří mají problémy totiž v naprosté většině myslí na to, že nechtějí mít problémy a tím je vytváří. Myšlením na to, jaké nechci mít tělo, v podvědomí buduje obraz takového nechtěného těla. A lidé, kteří mají problémy se sebevědomím myslí na to, že jsou nemožní, a tak se programují na chyby, které jim následně sráží sebevědomí. 

Proto se potřebujete zaměřit, nastavit myšlení na to, jaké je sebevědomí, kterého si ceníte. Proto potřebujete vzory. Jakmile máte vzory s kvalitami, jichž si ceníte, tak se zamyslete nad tím, jaké by to bylo, kdybyste Vy sami byli takovou osobností. Je možné, že byste chtěli mít kusy myšlení a jejich projevů - chování, od vícero vzorů. Možná byste chtěli ovládat něco jako osoba A, ale zároveň být v soukromí jako osoba B. Možná Vás napadnou kombinace třeba pěti či více věcí. Pro skutečný úspěch je důležité se tomu věnovat chytře s pomocí nejosvědčenějších psychologických postupů. 


Využijte skutečnou auto-hypnózu 

Mezi ten klíčový patří autohypnóza. Ano, možná Vás to překvapí, ale hypnóza je jednou nejprozkoumanějších psychologických disciplín. Jen k tomuto pochopení potřebujete  mít celosvětový přehled. To, že v Česku existuje jen velmi málo seriózních knih na toto téma a to, že na lékařské fakultě je za vhodnou učebnici hypnózy považována kniha popisující 20 i více let zastaralé postupy, je lhostejné. Mimochodem, když jsem se od tuzemských zdrojů přeorientoval na zahraniční, a následně se začal učit umění psychoterapeutické hypnózy v zahraničí, tak teprve to razantně zkvalitnilo výsledky oproti těm, vyučovaných oficiálně na fakultách v Česku. Všimněte si, že se zde objevuje to, o čem jsem již psal. To, že se něco naučíte podle kritérií uznávaných v nějaké oblasti, neznamená, že  "posvěcení" ministerstvem školství, budete ve srovnání se světem patřit mezi experty. 

Takže pojďme využít toho, co ví skuteční světoví experti, pojdˇme porozumět tomu, co je hypnóza s jejíž pomocí si můžete vybudovat i mnohem více, než je jen zdravé sebevědomí. 

Z důvodu stručnosti se zde vyhnu popisům, které by mohly zabrat nejednu knihu. (Ostatně zájemci si mohou přečíst alespoň osmou kapitolu mé knihy Ovládněte svůj mozek.) Opravdu intenzivně si připomeňte, co se děje v okamžicích, kdy čtete či sledujete filmy. Jedna z věcí, kterou objevíte, je fakt, že člověk se ponoří často tak do děje. že vnější okolí je pro něj málo důležité a má tendenci vymizet. Podobné se děje, když se nad něčím opravdu zamyslíte.  Možná vás překvapí, že pozornost zaměřená dovnitř organismu je tím, čemu se odborně říká hypnóza. A když se Vy sami rozhodnete ponořit do hypnózy, tak jde o auto-hypnózu. 


Proč potřebujete hypnotické ponoření? 

Důvod je jednoduchý. Ohromná spousta lidí si neuvědomuje, že pokud něčeho chtějí dosáhnout, tak potřebují soustředit se naplno, celým tělem, celou myslí. Teprve laserově ostré zaměření všech částí lidské psychiky, teprve to, že jste na 100% celým tělem a myslí v souhlasu s cílem, teprve tehdy se může dařit. Jde o to vyvolat opačnou situaci, než je ta běžná, kdy člověk něco chce, například přestat kouřit či jíst sladkosti, ale na druhou stranu mu kouření/sladkosti vyhovují. 

Takže pro budování zdravého sebevědomí potřebujete celou svou myslí být v souhlasu s tímto cílem. Je důležité si uvědomit, že je rozdíl mezi nepřiměřeným sebevědomím a tím zdravým. Možná vás překvapí, jak často mají lidé nízké sebevědomí, protože jej odmítají právě díky tomu, že mají v hlavě pojem sebevědomí spojený s něčím nezdravým, nabubřelým. Jde o klasickou chybu zobecnění, kdy jeden špatný příklad je brán za měřítko. Ptejte se proto sami sebe: Jak vypadá zdravé sebevědomí? Připravíte se tak na speciální auto-hypnotický proces, který dále uvedu. 


Auto-hypnotický postup 

(Zájemci o podrobnosti a zde neuvedené detaily je najdou buď v textové podobě v mé knize Ovládněte svůj mozek, anebo ve formě videa volně dostupného na www.tvurceosudu.cz )

1. Cíl

Stanovte si zaměření autohypnózy a vytvořte si klidné podmínky proto, abyste se mohli naplno ponořit do celého procesu a byli 100% celým tělm a myslí soustředění na řízení daným směrem. Zdůrazňuji zde slovo NAPLNO, protože to je klíčem k změnám. 

2. Vstup do auto-hypnózy

Tato část je většinou považována za složitou, opak je však pravdou. Dovolte si představu, jaké by to bylo nořit se do Vašeho nitra, vnitřního světa. Pomůže k tomu již v bodě 1, vytvořené klidné prostředí, zavření očí a představy typu: Jdu po širokých zajímavě zdobených točitých schodech. Dovoluji si představu pohybu po jednotlivých schodech. Můžete si dovolit cokoli, co ve Vás vyvolává prožitek vstupování do prostoru, v kterém můžete cokoli. Mnoha lidem vyhovuje pozorování uvolněného dýchání a pohybu synchronizovaného s výdechem. 

3. Vnitřní divák 

V této fázi, kdy jste již uvolnění a značně oddělení od vnějšího světa,si dovolte představu filmového studia v kterém sledujete Vaše budoucí já, jak se chová tak zdravě sebevědomě, jak si přejete. Sledujete příběh, který se odehrává nanečisto. Je to jakobyste natočili pasáže příběhu a dívali se, jak na Vás zvnějšku působí. Jste zde nejen v roli hvězdy příběhu, ale zároveň režírujete a jste tvůrci budoucnosti. Máte možnost cokoli upravit, doladit, sestříhat, dotočit, ozvučit sebevědomým hlasem, přidat pohyby sebevědomě se pohybujícího budoucího já. Jakmile je to takové, jak chcete, pak se přsunete do další fáze. 

4. Propojení s budoucností

Je to jakobyste vstali a šli k obrazovce či filmovému plátnu a prolnuli do ní a do Vašeho vyladěného a zdravě sebevědomého já. Splyňte s tělem, které jste vytvořili v předchozím kroku. Všímejte si, jak to nyní prožíváte. Pokud se objeví pocit, že něco chcete jinak, tak to na chvíli odložte a prožívejte další části děje. Pro úpravy, jsou-li důležité, vystupte z této fáze do předchozí, vytvořte nové části děje a pak se zase přesuňte do prolnutí do těla. Ve skutečnosti je to velmi podobné tomu, co jste možná naprosto intuitivně dělali. Většina lidí to však dělá polovičatě a s myslí, která je rozptýlena dalšími věcmi. Zde jde o přesný postup, umocněný oddělením od vnějšího světa. 

5. Posthypnotická instrukce 

Mezi výbavu každého hypnoterapeuta patří takzvaná posthypnotická sugesce, čiliže návrh, instrukce, jak se chovat v určité situaci. Jde o druh zakotvení reakce do reality. Proto ji využijte i Vy. Můžete si ji představit jako matematický vzorec, který říká: Když X, tak Y. Jakmile X, tak Y. Takže například si můžete říci: "Jakmile půjdu na pohovor, uvědomím si, co vše umím a budu o tom hovořit." nebo "Když budu na schůzce, tak si zároveň budu vědom/a toho, že umím řadu věcí, které muži/jiní lidé neumí." Pro posílení vazeb si můžete dodat doplňující myšlenky: "Tituly či majetek nijak nevypovídají o charakteru člověka. Mohu mít nižší příjem a přitom umět více než bohatí lidé." a podobně. Je důležité, aby takové myšlenky byly v souladu s tím, o čem jste přesvědčení, čemu plně věříte a co má ideálně podklady v komplexním měřítku. 

6. Reorientace do vnějšího světa 

Zde  provedete v zásadě opak druhého bodu. Představíte si pohyb, přesun do nového bdělého stavu a dáte tělu a mysli chvilku času. I když hypnóza není spánek, ale zacházení s vnitřním myšlenkovým světem, tak některé projevy jsou podobné. Prostě když jste uvnitř, tak se potřebujete přeorientovat navenek do plného prolnutí těla i mysli do vnějšího světa.  Pokud jste si počítali schody při vstupu dovnitř, tak je nyní znovu počítejte. Pokud jste si představovali cestu do kina, tak si představte odchod z kina. 

Tak je to jednoduché. Ve skutečnosti jde jen o praxi s nořením se dovnitř a ven. 


Speciální bonus ZDARMA - Psychologie vlivu a magie úspěchu - e-program v hodnotě přes 900,- Kč - informace jak jej lze zdarma získat do 29.7. 2013 najdete na Blogu viz tlačítko vlevo nahoře. 

zivotni-vanoce-banner-468x60.jpg
anglictina-kurz-300x300.gif

banner-sbi-skyscrapper-600x120.jpg

Stránky autora bestselleru
Ovládněte svůj mozek

hypno-head-skyscraper.png

Psychologie


Recent Articles

 1. Hlavní klíč k řešení problémů

  Apr 22, 17 12:31 PM

  Hlavní klíč k řešení problémů - hypnoterapeut Libor Činka o příčinách problémů a jejich řešení

  Read More

 2. top linky

  Feb 21, 17 07:08 PM

  Top linky na nejlepší stránky k zrychlenému učení a úspěchu

  Read More

 3. Psychologie

  Jan 22, 17 01:39 PM

  Psychologie dosahování cílů, překonávání překើek i sebeobrany před hloupostí.

  Read More