Studenti taháky

Home >> kariera >> studenti tahaky

Autohypnóza a Superpaměť      Jak jsem si za den zapamatoval 499 číslic, slov ...

Taháky pro Vᚠmozek a Vaši superpaměť

     ´          ´          ´          ´          ´          ´          ´     
tahaky   tahaky   tahaky  tahaky  tahaky  tahaky   tahaky 

HOT AlfaMaturita 
- stimulace mozku pomocí speciálních frekvencí ladících mozek  do Alfa vln pro zvýššení schopnosti absorbovat informace před zkoušškami. Nahrávka  je zdarma ke stažžení ve formátu MP3. 
Pro poslech je potřeba použžít sluchátka. Pro poslech využžijte jen klidnou místnost,  v sedě nebo vležže si zavřete oči a nechejte vnitřní procesy mezi nervovými buňkami vytvářet energii a spojení pro zapamatování. Opakovaně si můžžete představovat, žže se vidíte na filmovém plátně a zvládáte zkouššku. Film můžžete "sestřihávat", přetáčet, měnit pořadí reakcí. Jakmile budete spokojeni, vstupte do plátna. Nahrávka trvá 20 minut. 

POZOR, použžití nahrávky během řízení vozidla či práci se stroji např, vrtačkou je nebezpečné. Z důvodu změny pozornosti by mohlo dojít k úrazu. Autor nenese odpovědnost za nesprávné použžití nahrávky. 


Stažžení Alfa Maturita
Po otevření v přehrávači např Windows Media Player si nahrávku uložžte  
(přes Soubor/Uložžit jako ..)

Zdarma můžžete  získat
Tipy a triky k zrychlenému učení 
- taháky pro Vᚠmozek
Vašše Superpaměť 1 - ekniha zdarma 
- stahujte ji z lišty v pravé části dané stránky - taháky pro Vašši paměť. 

Autohypnóza a Superpaměť

E-programy a nahrávky, které si můžžete koupit
 + SUPERPAMĚŤ 2 bleskově interaktivní e-program s tréninkem 
viz stejný odkaz Superpamet.

Autohypnóza pro snadné studium - e-program s nahrávkou v MP3 viz informace na eshop CETROS

zivotni-vanoce-banner-468x60.jpg

Dalšší zajímavé informace
Jak si zlepššit zapamatování
Jak zvýššit schopnosti Vaššeho mozku za tři dny

Nabídka kurzů
ZRYCHLENÉ UČENÍ A JAK NA ZKOUŠKY 
 

Jak zvýššit schopnosti Vaššeho mozku za tři dny

Jižž několik desítek let jsou prováděny úsp칚né experimenty se zvyššováním schopností lidského mozku. Ke zveřejňování a ššíření těchto informací a dovedností vššak dochází pomalu a jen v úzkému okruhu lidí.

Jednou z metod, která umožžňuje několikanásobně zrychlit a zpříjemnit proces učení je Sugestopedie (někdy nazývána chybně Superlearning).

Zakladatelem této metody byl bulharský vědec Georgi Lozanov, jehožž metoda slaví své úspěchy od roku 1970. Jižž asi 30 let jsou vedeny po celém světě jazykové de/sugestopedické kurzy. 

Jejich výsledky např. v základním jazykovém kurzu jsou pro mnohé ššokující vzhledem k tomu, žže základní jazykové znalosti v rozsahu cca 1 - 1,5 roku běžné výuky získáte již během sedmi až devíti dní. Schopností sugestopedů využžívá stále více firem, a to i v oblasti výcviku marketingu, managementu, znalosti práce s počítači atd. 
To je b잾né v zahraničí, kde tak můžžete trénovat i tenis, golf, lyžžování, řízení automobilu a jiné.

Tato metoda má velmi šširoké uplatnění. Pomůžže stupňovat osobní výkony ve šškole i ve sportu, ale samozřejmě také v kariéře. Velmi efektivně pomůžže při odstraňování ostýchavosti a zábran v řeči, trémy a strachu ze zkouššky.

Užž Vám někdo dal návod pro užživatele mozku? Co tím myslím?

Když jsem v roce 1994 položžil studentům jedné významné vysoké šškoly otázku: "Komu z Vás ve šškole řekli, JAK se máte učit?" Zvedlo ruku asi deset rukou přibližžně z 300 studentů. Na mou dalšší otázku: "A komu z Vás to pomohlo" následovalo poklesnutí devíti rukou. Zbyla jediná ruka, o které budu optimisticky předpokládat, žže to nebyla ruka mladého asistenta.

Mimochodem na stránkách: 
www.skola-studium-zkousky-rychle.com/ankety-studium.html 
najdete anketu a odpovědi stovek lidí na mé pro mnohé učitele 
"drzé" otázky. 

Díky pochybnostem o kvalitě naššich mozků, které byla zdařile implantována mnoha lidmi, zaostáváme v schopnosti rychle se učit v "dneššní informační dob씠a využžíváme metody učení asi tak z 18. století. Abychom tam nezůstali napořád, rádi bychom Vám přiblힾili alespoň z části efektivní metody, tipy, triky a taháky pro přijímání, zpracovávání a výdej informací. Ty Vám budou víc než užžitečné pro poznání pravidel práce mozku jak vlastního, tak druhých lidí.

Chcete-li prožžít učení tak, jak jste jej nezažžili, přihlaššte se do kurzu "Zrychlené učení a jak na zkouššky" 

Kurzy Angličtina s hypnózou CETROS Vám umožní ovládnout za týden to, co jakýmikoli metodami trvá desítky měsíců až mnoho let.

Zvládnete tak lépe vššechny budoucí zkouššky včetně konkurzů na atraktivní pracovní místa. Získáte schopnost sebejistěji prezentovat 
i v stresujícím prostředí to, co jste se zrychleně a snadněji naučili. Naučíme Vás absorbovat odbornou literatury, skripta 3 x rychleji 
s lepšším zapamatováním. Budete lépe využžívat obrovské možžnosti 
své
 psychiky k dosahování toho, co si přejete, po celý zbytek 
Vaššeho žživota.

Ale jižž předtím zdarma můžžete získat Tipy a triky k zrychlenému učení

Během necelých tří dnů ( 2,5 dne) si razantně vylepššíte svou paměť, dozvíte se jakou paměť měli tibetšští mnišši a jak jsou jejich myššlenky rozvíjeny na Mind olympiádě pořádané kažždý rok v Anglii. Budete moci použžívat taháky nové generace, neskutečně zrychleně budete moci opakovat a 3 až 10 x lépe si pamatovat i abstraktní údaje, matematické či chemické vzorce, definice, historická data atd... Navíc taháky pro Vašši jistotu a sebevědomí.
Jakou hodnotu by to pro Vás mělo?
 A jak se to projeví? Kolik času a nervů Vám to můžže uššetřit? Můžžete o tom přemýššlet, třeba ažž půjdete ze šškoly, z přednṚky anebo ažž se zase připojíte na internet. 

Obsah kurzu "Zrychlené učení a jak na zkoušky“ 

Probíhající úpravy: na stránce se upravuje změna kódování - chybějící písmenka š,ž ...

MEMORIKA 2001 - JAK JSEM SI ZA DEN ZAPAMATOVAL 499 ČÍSLIC, SLOV, OBLIČEJŮ A KARET

JIŽŽ POTŘETÍ SE V RÁMCI OLYMPIÁDY DUŠŠEVNÍCH SPORTŮ seššli v Praze 1. července soutěžící, aby se utkali v 10 disciplínách zaměřených na Memoriku - umění paměti. Na sout쾞 se kromě českých soutěžících s favoritkou Michaelou Buchvaldovou, která loni vyhrála na celosvětovém poháru 1. místo v kategorii žen, dostavil i Dr. Gunter Karsten držitel 3. místa v světovém šampionátu 2000.

ATMOSFÉRA SOUT̎E BYLA NAPJATÁ náhlou změnou bodování disciplín i změnou pořadí soutěží. Jako příklad pro ty, kteří si stěžují, 
že se jim stářím ztrácí paměť, mohl sloužit jako vzor pan Koblic, který 
v pokročilém věku (cca 65 let) předstihl v mnoha disciplínách o desítky let mladší soupeře.

PŘESTOŽE VĚTŠINA SOUT̎ÍCÍCH VYNIKÁ VYSOKÝM IQ a věnují se tréninku již několik let, podařilo se mi zaznamenat jedno prvenství v českém poháru, když jsem si bez chyby během 5ti minut zapamatoval 54 místné číslo a reprodukovat jej bez jediné chyby.

123677986356690593048710867601975229887439283905356014

Takhle dlouhé číslo to bylo.

V zapamatování abstraktních údajů jako jsou binární čísla, tedy shluky číslic jedna a nula se mi podařilo opět za 5 minut zapamatovat 
a následně vybavit devadesáticifernou kombinaci, čímž jsem obsadil třetí příčku.

110111 100110 101101 101100 111100

110100 110100 101100 100111 110111

100101 110111 011011 111011 011001

Zkuste si zapamatovat tááákhle dlouhé číslo. 
Co jsou proti tomu letopočty v otázkách "Milionářské soutěže"?

Později jsem se dozvěděl , že zmíněným 
výkonem, dosaženém jen po  krátkém tréninku
jsem se probojoval na 
67 pozici ve světové stovce 
lidí s nejvýkonnější pamětí
.

Samozřejmě se tímto rád pochlubím, ale předkládám vám to jako informaci, která by vás měla povzbudit, neboť lidský mozek je neuvěřitelný počítač, s kterým se můžete naučit zacházet mnohem lépe a překvapivě i snadněji než si dokážete představit.

MIMOCHODEM PRVNÍ MÍSTO v maratónu čísel, kdy je k dispozici několik listů popsaných číslicemi a máte na zapamatování co největšího počtu 30 minut času, vyhrála slečna Buchvaldová a na druhém místě se umístil a mne tak předběhl, zmíněný senior pan Koblic. na druhou stranu mne to stálo jen pár desítek hodin tréninku, zatímco ti co jsou přede mnou trénovali roky. Ještě si myslíte, že jste příliš staří, například na to naučit se několik cizích jazyků?

TO PRO MNOHO LIDÍ ZNÍ TROUFALE, avšak mohu Vás ujistit, že pokud ve svém mateřském jazyce dokážete komunikovat, číst a naslouchat (ano, mám na mysli češtinu) pak je Vᚠmozek hardwarově v pořádku a nemůže mu, pokud využije správné strategie, nic zabránit v tom naučit se cizí jazyk nebo cokoli, co jste považovali do té doby za sen. Stačí číst dále a dozvíte se více. Nebo nečtěte a zavolejte (ne z okna :)).

MEMORIKA JE NÁZEV PRO SOUT̎ VE SCHOPNOSTI SI PAMATOVAT (čísla, slova, text, karty, jména a tváře lidí atd. - viz. Disciplíny). Tato soutěž vznikla v Anglii a jejím zakladatelem je Angličan Tony Buzan. Soutěž má formu národního a světového poháru. V národní souteži může soutěžit každý, kdo splňuje kvalifikační normy. Memorika na této světové úrovni je součástí MIND SPORT OLYMPIÁDY (MSO), která se každým rokem koná v Londýně. Vedle memoriky můžete na MSO soutěžit i v dalších soutěžích (např. šachy, scrable, IQ kvíz, Mind Mapping atd.).

MNEMOTECHNIKA, MNEMONIKA je soubor technik, které usnadňují zapamatování si. Je založena na principu asociace, tj. vybavení si zapamatovaného pomocí smyslových představ vytvořené (mnemotechnické) pomůcky.

NEZAJÍMÁ-LI VÁS výběr z disciplín a pravidel Memoriky, pak přeskočte, avšak vězte, že kdo trénuje mozek, tak je déle ve formě a stárne pomaleji.

 

 

ZAJÍMÁ-LI VÁS MEMORIKA BL͎E, čtěte zde a dejte vědět, jestli byste se chtěli zúčastnit, pomůžeme Vám. A i kdyby  Vás trápilo jen zapamatování abstraktních údajů jako jsou třeba čísla, vzorce a podobně, pak vězte, že je snadné to napravit.

Disciplíny:
HISTORICKÁ DATA
Vzhled: 60 historických dat (smyšlená data )+ událostí např.
1748 - Jaromír Jágr je při návštěvě Španělska pasován na rytíře
1256 - nález ztroskotaného Titaniku II.
1497 - nástup Kocourkovců do EU
Cíl: zapamatovat si za 5 minut co nejvíce vymyšlených "historických" dat, která v 10 minutové fázi vybavování (tzv. recall) budou přiřazována k již vypsaným událostem (v jiném pořadí než bylo v předloze)
Hodnocení: 1 chyba - chybné datum, za celé správné datum 1 bod, celkový výsledek zapamatovaného odpovídá součtu bodů. 

MARATON ČÍSEL 0-9
Čas na zapamatování: 30 minut
na liste 20 sloupců se 40 číslicemi
celkem 2 listy, tj. celkem k zapamatování 2000 číslic 
Cíl: zapamatovat si co nejvíce číslic ve správném pořadí (řádky)
Vzhled: jedna řádka obsahuje 20 čísel, tzn. 40 číslic/25 řádků na stránce
Hodnocení: -1 chyba (1 číslice) v plné řádce, polovina zapamatovaného, tj. 20, -2 chyby (2 číslice) v plné řádce, 0 zapamatovaného. 

SPRINT ČÍSEL 0-9
Čas na zapamatování: 5 minut, a dále jako u maratónu čísel

MÁTE-LI STAROSTI SE ZAPAMATOVÁNÍM STÁLE ROSTOUCÍHO POČTU PINŮ A JINÝCH KÓDŮ, PAK JE TATO PŘEDSTAVA PRO VÁS VÝZVOU. NEBO SNAD TOUŽÍTE PO TOM, ABY VÁM BANKOVNÍ KARTU SCHROUPAL BANKOMAT JAKO UŽ SE TO STALO VAŠIM KOLEGŮM?

JMÉNA A TVÁŘE (o způsobu zapamatování píši dále, takže to můžete trénovat, protože to je legrace!))
Čas na zapamatování: 15 minut
Cíl: zapamatovat si co nejvíce jmen a příjmení a přiřadit je ve fázi vybavování ke správnému obličeji
Vzhled: prohlédnout si 75 fotografií (obličejů) s uvedeným jménem a příjmením a na jinou předlohu s fotografiemi v jiném pořadí než bylo ve fázi 1 dopsat jména a příjmení ke správným tvářím.
Hodnocení: - jméno je za 1 bod a příjmení je také za 1 bod, tzn. za 1 osobu max. 2 body, -1 chyba je špatné jméno nebo příjmení, -pokud je ve jménu či příjmení zaměněno písmeno, počítá se 1 bod. 

PŘEHLED DALŠÍCH DISCIPLÍN:

BINÁRNÍ ČÍSLA - zapamatovat si během 5 minut co nejvíce číslic 0,1 ve správném pořadí (řádky). 

SPRINT KARTY ( Hrajete-li s přáteli karty, tak je to tip pro vás. Mimochodem, světový rekord je 34,03 sec na zapamatování 52 karet.)
Cíl: během 5 minut si zapamatovat co nejvíce karet z 52 karet zamíchaných a vybavit si je ve správném pořadí.

AUDITIV - velmi obtížná disciplína jejímž cílem je -zapamatovat si co nejvíce vyslovených číslic ve správném pořadí, celkem jsou disciplíny dvě - dvousekundový a jednosekundový rytmus. 

TEXT - zcela doslovné zapamatování si co nejvíce z 40 řádkového textu během 15 minut. 

SLOVA - zapamatovat si za 15 minut co nejvíce izolovaných slov z celkového počtu 200.

10 DISCIPLÍN, KTERÉ MَETE DOBŘE ZVLÁDNOUT za měsíc tréninku. Trénink, který Vás nebo Vaše blízké vynese nad možnosti ostatních v pamatování i dalším využití lidské mysli. Stačí napsat nebo zavolat.

autor: Libor Činka, hypnoterapeut a lektor CETROS, s.r.o.

P.S. 
Po 12 hodinách tréninku jsem si díky znalostem o práci mozku (jsem normální člověk s průměrným IQ, takže je to snadné i pro Vás) dokázal zapamatovat v pohodě během 5 minut už 100 ciferná čísla a to opakovaně i několikrát denně.

anglictina-kurz-300x300.gif

banner-sbi-skyscrapper-600x120.jpg

Stránky autora bestselleru
Ovládněte svůj mozek

hypno-head-skyscraper.png

Psychologie


Recent Articles

 1. Hlavní klíč k řešení problémů

  Apr 22, 17 12:31 PM

  Hlavní klíč k řešení problémů - hypnoterapeut Libor Činka o příčinách problémů a jejich řešení

  Read More

 2. top linky

  Feb 21, 17 07:08 PM

  Top linky na nejlepší stránky k zrychlenému učení a úspěchu

  Read More

 3. Psychologie

  Jan 22, 17 01:39 PM

  Psychologie dosahování cílů, překonávání překើek i sebeobrany před hloupostí.

  Read More