Home >>> psychologie >>> successman

Successman

V čem z následujícího se poznáte?

Pan Successman si ztěžoval, že se necítí dobře, přestože ve svých 30 letech dosáhnul v podstatě všeho, po čem na začátku své kariéry manažera obří reklamní agentury toužil. Postavení ve firmě, pohádkový plat, silné auto i mobilní telefon nejnovějšího typu… Ale nestačilo mu to. Na všem viděl chyby, choval se podrážděně, cítil se ve vleku něčeho, co si nezvolil – podřízení nepracovali, jak měli, na kolegy se nedalo spolehnout, na něj se hrnuli další a další úkoly.

Přitom, když měl někdy náhodou volno, propadal melancholické náladě, ve které mu bylo ještě hůř. Trávil proto v práci víc a víc času a cítil se stále vyčerpanější a nespokojenější. Nadřízení brali jeho pracovní nasazení za samozřejmé, podřízení se na něj dívali skrz prsty.

Po nějaké době líčení těchto strastí se pan Successman při jedné konzultaci zmínil, že jeho rodiče ho stejně pořád kritizují a když je u nich na návštěvě, stává se okamžitě znovu tím nesvéprávným dítětem, jakým byl dřív. Ničemu v očích svého otce vlastně nerozumí. Uznání, které od něj očekával, se nedostavovalo. Začínal zjišťovat, že další kariérní postup a stále lepší materiální podmínky nejsou to, co by mu mohlo z jeho rozladění pomoci.

Bohatství a úspěch sám o sobě není to, oč by v životě stál. Očekával, že se přístup jeho otce k němu časem změní, když prokáže svoje schopnosti. Nyní konečně jasně viděl, že se mýlil.

Rozhodl se tedy začít zabývat se víc tím, co od života chce on sám.

Úspěch nevede automaticky k pocitu uspokojení, naplnění a štěstí, stejně jako štíhlá figura nebo sexuální výkonnost apod. Jde pouze o jedno z přesvědčení a různých striktně se tvářících pravidel, kterých je nᚠsvět plný. Vyhnout se vlivu laciných rad společenských měsíčníků a odstrašujících příkladů v pořadech komerčních televizí, není jednoduché.

Chcete-li se znovu stát autory svého života, pomůžeme vám, prostřednictvím efektivně vedených rozhovorů získat odstup od návodů, které se vám staly automatickými natolik, že už o nich nepřemýšlíte nebo jste přesvědčeni o jejich správnosti a přitom vám nepřinášejí kýžené výsledky. Nabízíme možnost společně prozkoumat důsledky, jaké mají podobná přesvědčení na vᚠživot a začít s vytvářením své vlastní alternativní cesty, nového životního příběhu.

Začít můžete, pokud opravdu chcete
ZDE
naleznete objednávku na konzultaci

Home >>> psychologie >>> successman