Superpaměť - kurz trénování paměti

Superpaměť, aneb Jak lépe pracovat s informacemi a se svou pamětí - je název kurzu specialisty na lidskou  mysl Libora Činky, v kterém odhalíte jak mozek kóduje informace v podvědomí, jak vzniká rychlé a trvanlivé zapamatování, navíc směřuje účastníky k pochopení zákonitostí přijímání, zpracování, výdeje informací, a správnému zacházení s informačním cyklem. Budete si s jistotou trvanlivě pamatovat a rychleji než dříve vybavovat z paměti data, při představování vyslovená jména, čísla, vizuální informace, složitá slova, grafy...přednášky i seznamy potřebné k naučení. Jakékoli sdělení, jakýkoli proslov, přednáška, prezentace  vedená  diskutovanými principy tak bude mít snadno o desítky větší působnost. 

Jde tedy o naprosto klíčové poznatky jak pro jedince a jejich schopnost se učit a pamatovat si velká množství informací, tak pro firemní týmy, kde tyto znalosti ovlivňují jak efektivitu, tak zejména konkurenceschopnost. 

Zejména pro firmy tento praktický kurz zajistí zvýšení efektivity jakéhokoli dalšího vzdělávání, protože pomůže k dlouhodobému pamatování informací v libovolné oblasti. 

Tento kurz byl autorem vytvořen v první polovině devadesátých let a mezi časté klienty patří firmy jako Kooperativa, Tabák, Česká Spořitelna a mnohé další. 

Základním cílem kurzu je lépe využžívat "operační systém mozku" skrytý mimo vědomou mysl, aktivovat přirozené, avššak nevyužžívané schopnosti lidské psychiky.

Probudíme ve Vás schopnost pamatovat si 3 - 10 x lépe - jména, čísla, data, definice, cizí slovíčka, seznamy, pracovní postupy, plány. Pomůže Vám propojovat klíčové informace, myššlenky důležžité pro VṚ úspěch. Následně z toho budete moci odvodit nejefektivnější postupy do jakýchkoli dalších oblastí.

Od pochopení informačního cyklu v lidském podvědomí už je jen krůček k schopnosti předávat jasněji a srozumitelněji své myššlenky druhým.

Získáte tedy příjemnou formou nejdůležžitější informace nejen z oblasti, která je potřebná pro Vašši paměť. 

Čím se kurz trénování paměti hypnoterapeuta Libora Činky liší
od jiných podobných kurzů

Odlišností je velké množství, celkově jde o hloubku zkušeností s vedením kurzů paměti sahajících už do první třetiny devadesátých let, umocněnou opakovanými zkušenostmi s mozkové olympiády a zejména praxí hypnoterapeuta specializujícího se na paměťové procesy. 

Rozhodně se vyhneme plýtvání časem například přednášením o typech paměti, jak je zvykem v kurzech, které  v zásadě kopírují akademickou linku obvyklou například na lékařské fakultě a v kurzech trénování paměti pro seniory. Proč? Protože to nijak nepomůže k tomu, abyste si více pamatovali. Studoval jsem na lékařské fakultě a tato část nám nijak nepomohla k lepšímu studiu. U nás nebudete slyšet o krátkodobé, střednědobé... paměti, protože prakticky budeme trénovat dlouhodobou paměť! 

Všimněte si, že učitelé se těmto teoretickým poznatkům učí a nijak jim to nepomáhá k tomu, aby uměli učit! 

Na kurzu pochopíte, proč nejenže opakování není matkou moudrosti, ale doslova vede k zúženému myšlení až podpoře vzniku depresí. Zmíníme sice křivku opakování, ale  s detaily, které z Ebbinghausovy teorie udělají funkční a přínosný postup s reálným feedbackem. 

Uslyšíte a prožijete si, jak snadno lze znásobit počet zapamatovaných anglických slovíček. Protože si zodpovíme otázky k tématům na které jste ve školách neslyšeli odpovědi, budete mnohem lépe studovat a nechat vyznít (při různých zkouškách, obhajobách, konkurzech, obchodních prezentacích) vše, co jste si připravili.  

Vyhneme se teoretizování o mnemotechnických pomůckách, které často tvoří jedinci, bez toho, aby promysleli jejich funkčnost pro různě myslící jedince. 

Nebudeme se zabývat zvukovými pomůckami typu jedna - bedna... tři bratři... protože ty jsou pomalejší než jiné typy zapojení paměti. Vyhneme se plývání časem  na naučení paměťových pomůcek používaných mistry světa v paměti, kteří však trénují na soutěže velmi složité postupy, které jsou pro běžného člověka těžko aplikovatelné a časově nerálné k natrénování.

Vyhneme se však také příliš  jednoduchým způsobům typu asociování na části těla a takovémuto tréninku, který jakkoli přináší  rychlý efekt, tak na druhou stranu má praktický přínos  spíše pro seniory, kteří si potřebují zapamatovat do deseti položek nákupu. Lze takto trénovat, je to pro seniory užitečné, ale jsou širší a užitečnější postupy pro širší veřejnost od studentů, přes právníky, soudce, lékaře, vědecké pracovníky, vizionáře, kreativce, vynálezce, manažery, vedoucí pracovníky či kohokoli, kdo se potřebujete naučit mnoho informací pro co nejefektivnější stoupání v oblasti osobního rozvoje i kariérním žebříčku. 

Libor Činka trénovaný mimo jiné světovými experty v lidském mozku Vás povede k nejrychlejším a nejefektivnějším metodám, zapojujícím skutečně trvalou paměť.

Rozhodně se nebudeme zabývat snahou o logické formy učení, protože učení se odehrává naprosto dominantně mimo oblasti logiky. Malé děti nevědí nic o logice a naučí se tolik věcí, pak ale začnou chodit do školy a školní logika jim zkomplikuje proces učení. 

Nebudeme Vás obírat o čas učením zapamatování si znamení zvěrokruhu a jiných pro život irrelevantní věci. Je fajn, když je v kurzu zábava, ale měla by být i přínosná, znamení jsou ve skutečnosti nebezpečnými nálepkami, kterým, když uvěříte, tak Vám mohou znemožnit dosáhnout mnohého v životě. Cíle kurzu Libora Činky jsou jiné a hlavně promyšlené k celkovému posílení nejen paměťových schopností. 

Na kurzu tak pochopíte jemné nuance s ohromujícím dopadem na život každého člověka. Paměť jako taková je totiž klíčovým prvkem pro dosahování cílů a tak se budeme zabývat i pochopení takto důležitých principů. 

Například pochopením, proč standardně prezentované vizualizace ( včetně výkladů v světových bestsellerech) nejen často nefungují, ale dokonce zabraňují skutečnému dosahování cílů. 

Podíváme se a Vy budete moci zažít doslova hypnotickou implantaci nejefektivnějších paměťových principů do Vaší mysli k trvanlivému používání. Budete vedeni profesionálním hypnoterapeutem k probuzení vašich vnitřních inteligencí. 

Je tak velmi mnoho rozdílů mezi kurzy vedenými poučenými laiky a expertními zkušenostmi s mnoha tisíci účastníků kurzů Angličtina s hypnózou, Anglicky Fantasticky online, v kterých jsou testovány nejpropracovanější paměťové metody. 

zivotni-vanoce-banner-468x60.jpg

Strukturovaný obsah k výše uvedenému :

Úvod kurzu trénování paměti - cesta 20 let zkušeností 

Informační cyklus - Příjem, zpracování a výdej –- chyby v důsledku nerovnováhy 

Myšlenkové viry, které narušují úspěch jednotlivců i plánů malých firem i velkých korporací

Psychologie komunikace s vlastním podvědomím, bez které jsou jakékoli další paměťové postupy málo přínosné 

Pravda o testech typu IQ a jak se osvobodit od chyb v sebehodnocení 

Testování paměťových schopností 

Pentagon - inspirace pro správné organizování 

Souvislosti podvědomých schopností s hypnotickými vizemi využívanými i v rámci NASA 


Zapamatování podle pravidel mozku

  • Umění paměti –od Cicera přes Giordana Bruna k současnosti 
  • Mozkové hemisféry a paměť 
  • Jak komunikovat podle pravidel mozku 
  • Chyby klasicky vysvětlovaných paměťových postupů a jak je dostat na nejvyšší úroveň
  • Neurolingvistické programování, řešení problému s vizualizací
  • Paměť na slovíčka příklady v angličtině aplikovatelné na libovolné cizí jazyky

Praktický trénink 2-3 násobného zlepššení vaššich paměťových schopností 

Pryč se školními sugesescemi o špatné paměti 

Jak lze zatočit s většinou problémů řazených jako dyslexie a dyskalkulie?

Metamyšlením k správným informacím a dosahování cílů pro jednotlivce i společnosti 

Unikátní varianty, jak odblokovat, když si nemůžete vzpomenout 

Prevence oslabení a ztrát paměti ( i pro seniory) 

Myššlenkové mapování - proč funguje a– jak se naučit genialitě od Leonarda a Einsteina 

Stimulace 3D inteligence a inspirace od Edisona 

Mozkový jogging –zlepššováním paměti k prodlužžování žživota 

Moderní metody zrychleného učení - ukázky ze světově nepropracovanější metody

Poradíme Vám jak snadněji zvládat záplavu informací 

Elaborace poznatků 

Future Pacing - hypnotický trénink

Podpůrné materiály Vám pomohou ažž k 10 násobnému rozššíření paměťových možžností.


Práce s informace a zvyšování vlivu - pro firmy

Ve firemních kurzech klademe obvykle větší důraz na:

Efektivní předávání informací textových pomocí například emailů - jazyková analýza pro ověření zapojení klíčových modalit. 

Hypnotický marketing - základní principy pro etické odlišení od konkurence díky špičkové psychologii. 

Světově unikátní analýza působení barev na internetu - poznejte významn = odlišnosti od obecně rozšířených představ platných pro barevnost interiérů. 

Jak psát a komunikovat pro maximální vliv 

Nejefektivnější formy komunikace uvnitř i vně firmy 

Pochopení jak systém dosahování cílů podle pravidel mozku aplikovat do efektivity porad, přidělování úkolů. dosahování firemních vizí. 

Pracovníci a zejména manažeři získají nástroje pro maximalizaci vlivu v jakékoli oblasti. Délka kurzu: 2 dny/ 16 hodin ( firemní verze 3 dny)
lektor kurzu: Trénink vede Libor Činka, který se s využžitím psychologických principů probojoval během jednoho měsíce do světové stovky (67 pozice) lidí s nejvytrénovanějšší pamětí na Mind Olympiad 2001. Trenér je zároveň autorem textů pro tento kurz, autorem bestselleru Ovládněte svůj mozek, kurzů Angličtina s hypnózou, e-programu Neuroprofit, a řady dalších. 

Termín a místo konání veřejných kurzů: Praha viz kalendář akcí + přihlṚka

anglictina-kurz-300x300.gif

banner-sbi-skyscrapper-600x120.jpg

Stránky autora bestselleru
Ovládněte svůj mozek

hypno-head-skyscraper.png

Psychologie


Recent Articles

  1. Hlavní klíč k řešení problémů

    Apr 22, 17 12:31 PM

    Hlavní klíč k řešení problémů - hypnoterapeut Libor Činka o příčinách problémů a jejich řešení

    Read More

  2. top linky

    Feb 21, 17 07:08 PM

    Top linky na nejlepší stránky k zrychlenému učení a úspěchu

    Read More

  3. Psychologie

    Jan 22, 17 01:39 PM

    Psychologie dosahování cílů, překonávání překើek i sebeobrany před hloupostí.

    Read More