Systemická terapie

systemicka terapie > psychologie > Home

Systematická terapie je značně účinná terapie pracující se systémem interakcí vznikajících díky šíři za ní stojících poznatků a speciálnímu aranžmá. 

Systemický terapeut
podněcuje klienty k novým způsobům uvažování o problémech, a tak dochází k rozrušení nefungujících vzorců a tím problémů.

Reflexní tým
Využívá se toho, že „víc hlav víc ví“ respektive si všimne více možností v kratším čase než při jinak prováděné terapii. Terapeut se proto při své práci s klienty nechává sledovat cca 2-3 kolegy, tzv. reflexním týmem. Na členy týmu se terapeut může obrátit několikrát během sezení a ti pak mezi sebou reflektují, co se v terapii odehrálo. Otvírají se tak nové perspektivy umožňující klientovi snadněji se zbavit omezujících forem jednání a jít za cíli s mnoha novými možnostmi. Užitečnou formou je v tomto smyslu nahrávání psychoterapeutického sezení se souhlasem klienta videokamerou. Takto je možné i urychlit proces terapie.

zivotni-vanoce-banner-468x60.jpg

Systemická terapie rozlišuje čtyři cesty – kvadranty profesionální psychoterapeutické pomoci. 


1. Doprovázení 
je způsob práce vhodný pro lidi s těžko změnitelnými stavy a nemocemi. Klient přesto může sdílet své prožitky s někým, kdo pro něj má pochopení.

2. Vzdělávání 
je v pojetí systemické terapie poskytováním informací, předáváním zkušeností. Klient si v tomto případě objednává zhodnocení nějakého svého názoru nebo si objednává informace, jež mu chybí.

3. Poradenství 
je poskytováním nápadů, jež rozšiřují klientovy možnosti vypořádat se s náročnou situací.

4. Terapie 
je cestou k řešení problému, při kterém terapeut objevuje a rozvíjí klientovy vlastní schopnosti a dovednosti, podporuje ho v jeho kompetencích.


Jaké jsou výsledky systemické terapie
podnícení změny, k níž klient sám dozrává, nebo změny, k níž by klient bez terapeutické reflexe - uzavřen ve svých myšlenkových kruzích - nedošel. Změna přichází, když klient pocítí, že ji potřebuje a ztotožní se s ní.

Systemická terapie má  velmi široké použití a hodí se jak pro jednotlivce, partnery, rodiny, tak i pro řešení problému ve skupinách například zaměstnanců a firmách v modifikacích jako je například systemické koučování a narativní management.

Systemická terapie – směry

Na řešení orientovaný přístup – konstruování budoucnosti v níž problém není přítomen. Formulování představy cíle a postupných kroků. Školy - Steve de Shazer a Insoo Kim Berg.

Narativní přístup – proces vymaňování klienta z problému a konstruování nového životního příběhu. Školy - Michael White a David Epston

Hamburská škola – nalézání nových rozlišení, podněcování změn reflektováním dilematu. 
Škola – Kurt Ludewig viz čtyři kvadranty profesionální psychoterapeutické pomoci.

 

Pozn. Zde uvedený popis na téma systemicka terapie je velmi zjednodušený pro účely orientace laiků a klientů.

anglictina-kurz-300x300.gif

systemicka terapie > psychologie > Home


banner-sbi-skyscrapper-600x120.jpg

Stránky autora bestselleru
Ovládněte svůj mozek

hypno-head-skyscraper.png

Psychologie


Recent Articles

 1. Hlavní klíč k řešení problémů

  Apr 22, 17 12:31 PM

  Hlavní klíč k řešení problémů - hypnoterapeut Libor Činka o příčinách problémů a jejich řešení

  Read More

 2. top linky

  Feb 21, 17 07:08 PM

  Top linky na nejlepší stránky k zrychlenému učení a úspěchu

  Read More

 3. Psychologie

  Jan 22, 17 01:39 PM

  Psychologie dosahování cílů, překonávání překើek i sebeobrany před hloupostí.

  Read More