logo for abcentrum-iq-psychologie-kurzy-kariera.com
leftimage-3col for abcentrum-iq-psychologie-kurzy-kariera.com

Home >> hlavní klíč k řešení problémů

Timemanagement

Timemanagement - strana přejmenována na www.abcentrum-iq-psychologie-kurzy-kariera.com/time_management.html

Jste-li na stránkách www.abcentrum-iq-psychologie-kurzy-kariera.com najdete ji vlevo pod tlačítkem TIME MANAGEMENT

Timemanagement neboli řízení času odstraní zbytečný stres, klíčové časožrouty, stanovením priorit k dosažení cíle. Místo disharmonie práce a soukromí vzniká lifemanagement. Běžný diář papírový i elektronický respektuje pravidla jen třetí generace TM, přestože existuje již dlouho čtvrtá generace time managementu a vznikla TM nové generace.

Schopnost stanovit si správné cíle, priority a dosáhnout jich je pravděpodobně nejdůležitější dovednost, kterou si pro úspěšný život potřebujete vytvořit.

"Kdo neřídí, je řízen."

Velkým pomocníkem pro timemanagement mohou být osobní plánovací systémy, když ...
 


Úryvek z článku, který v plné verzi najdete na TM

Kdybyste měl vyjmenovat 5 základních pravidel, kterými bychom
v tréninku time managementu měli začít, která by to byla?

  • Poznejte, kdo jste a co jsou Vaše cíle.
  • Sdílejte individuální vnímání směru, priorit a kroků k cílům s ostatními.
  • Mějte o tom stále přehled, zvažujte vztahy všech činitelů a nedopusťte, aby urgentní vytěsnilo důležité.
  • Přemýšlejte pružně o variantách, jak cílů dosahovat, a o širších důsledcích dosažených výsledků.
  • Eliminujete tak pomoci řízení času zbytečný stres.

Celý článek najdete na nové stránce Time management


Mapa úspěchu 2011
Mapu si můžete zdarma stáhnout z Můj úspěch

 

Kalendář akcí

Přechod na stránku Timemanagement nové generace
 

Unikátní kurz
Time management
u
nové generace
jen 2 - 3 x ročně viz
Kalendář akcí