logo for skola-studium-zkousky-rychle.com
leftimage-3col for skola-studium-zkousky-rychle.com  

Home >> tt 04

Tipy a triky - 4. číslo

TT 04 – tipy a triky pro zrychlené učení a osobní rozvoj.

Dnes jsou stručnější, avšak o to podstatnější s následujícími tipy opakovaně zacházet.

OBSAH:

 1. Metoda Loci na papíře

 2. Efektivní učení a chytré opakovaní snadno

 3. Přeprogramujte svoji mysl, odvirujte ji od znehybňujících a inteligenci omezujících vlivů

 

Metoda Loci na papíře
Jak už máte povědomí a třeba i nějaké zkušenosti s ukládáním informaci do "prostoru“, tak můžete využít následující tip. Jednoduše malujte na papír a pište klíčová slova tak, aby vytvářela nějakou dobře rozvrženou strukturu. Pozor, nepište věty, ale snažte se vystihnout správná slova. Podobně jako správný nadpis, mohou vyjádřit mnoho informaci. Nepřepisujte nadpisy pokud už existují třeba v knize, z které se učíte. Raději promyslete vlastní nadpis. Když bude výstižnější a navíc bude Váš, tak si to vše lépe zapamatujete. Vlastně to naformátujete pro svůj mozek. Taky co nejvíc malujte jednoduché symboly a obrázky a propojujte je různě tvarovanými a různě silnými čarami vyjadřujícími vzájemné vztahy. Dejte tomu dimenzi fantazie a hry.
 


Efektivní učení a chytré opakování snadno

Kdyby tak bylo alespoň 30% učitelů, kteří rozumí paměti a učení, tak by lide neměli zbytečné vsugerované předpoklady o své slabé paměti. Nemusíte mi věřit jen proto, že o tom píši, ani proto, že to umím a využil jsem to pro krátký a úspěšný trénink na Mozkovou Olympiádu. Jako hypnoterapeut se však setkávám stále a stále s desítkami školstvím a okolím naprogramovanými jedinci, kteří přichází a říkají mi, že jsem jejich poslední naděje. Mnoho z nich si myslí, že nemají dostatečné IQ či talent. Nechci slibovat zázraky, nicméně už mnohokrát jsem zažil jak po kurzu či několika hypnoterapeutických sezeních probudí vnitřního génia.
A nejsem rozhodne první. Již v polovině minulého století sovětští a američtí psychologové využívali hypnotický trans k odstranění bariér. Zhypnotizovaný jedinec mohl být pozitivními sugescemi změněn na talentovaného malíře či hudebníka ve zlomku času oproti jiným metodám.
 

Metoda zrychleného učení jazyků odbourává nízké sebevědomí lidi, kteří se stydí mluvit, aby neudělali chyby za které byli ve škole trestáni.
Ale, co je ještě horší? Strašné je to, že se to tak vžilo, že lidé raději nemluví, přestože ovládají mnoho z gramatiky. Nemluví, aby se neztrapnili a nesnížili svoji identitu v očích druhých. Je tak vsak sníženo mnohé z toho, co v lidech skutečně je. A co je na tom skvělé?


Máte v sobě netušené zdroje, můžete je objevit.

Přeprogramujte svoji mysl, odvirujte ji od znehybňujících a inteligenci omezujících vlivů

 

Jak?
Asi jste už něco četli či slyšeli o tom, že si častým opakováním můžete vsugerovat opak. Je na tom leccos pravdy, ale musí se to umět a není to jednoduché. Kdysi se pracovalo třeba se sugescemi a na variantě sugestopedie tzv. Superlearningu, kdy před vlastním učením studující slyšel z nahrávky následující výroky:

Jsem koncentrovaný.
Umím se snadno učit.
Dobře si pamatuji.

Nebo při odnaučování zlozvykům:
Nechutná ti nikotin.
Nemáš rád pach kouře.
Vyhýbáš se tučným jídlům.
Když cítíš v ústech cukr, tak se Ti zdvihá žaludek.
Jíš jen zdravě.

Tyto sugesce může přijmout podvědomí, které právě obsahuje negativní programy, jen za určitých podmínek. Není tu však prostor pro jejich vyjmenování a vysvětlení proč v hypnóze mohou velmi dobře pracovat. Sami jste si však mohli všimnout při jejich čtení určité míry obrany vědomí proti některým z nich. Aby je Vaše podvědomí přijalo, musí mít k Vám správný vztah. Ten je možné vytvořit s pomocí hypnózy s pomoci hypnoterapeuta anebo alespoň hypnotické nahrávky.  Je tu ale způsob, který může využívat ihned každý, i vy. Ten využívá skutečnost, že správně položené otázky mají tendenci v mysli cirkulovat a produkovat odpovědi a řešení.

Takže si raději místo sugescí klaďte otázky:

 • Jak mohu zlepšit svoji paměť?

 • Co mi pomáhá k soustředění?

 • Jak se mohu lépe soustředit?

 • Jak mohu zrychlit učení a získat čas?

 • Co mi pomůže číst a studovat rychleji?

 • Jak mohu zlepšit psaní poznámek pro studium?

 • Jak se mohu naučit co nejvíce v co nejkratším čase?

 • Co mi pomáhalo dříve k dlouhodobému zapamatováni?

 • Co mi pomůže k dlouhodobému zapamatování?

 • Co mi pomůže k dlouhodobému zapamatování vzorců?

 • Co mi pomůže k dlouhodobému zapamatování cizích slovíček?

 • Jak si mohu lépe ověřit, co opravdu umím?

 • Kdo mi může pomoci?

 • Co ještě mi může pomoci?


Profesionální nahrávku k snadnému učení najdete na:
www.auto-hypnoza-mp3.cz 


A co dále?
V příštím čísle naleznete:

JAK ČÍST O 50% - 66% RYCHLEJI
JAK TO DĚLAT, ABY SE BÁLI VAŠÍ SUPER PAMĚTI?
ZÁKLAD - JAK TO DĚLAJÍ MISTŘI
2 MIKROTESTY

Vstupování do transu v příjemném křesle či na pohovce a prožívání nových možností dovoleno.
Budete bdělí v důležitých okamžicích, nebudete číst tento e-mail na přechodech či při řízení automobilu:)


Vaše otázky či zkušenosti k uvedenému pište na Forum.


Hodně rostoucího úspěchu s hmatatelnými výsledky Vám přeje
Libor Činka
trenér, kouč a hypnoterapeut

P. S.
ZDARMA si můžete stáhnout e-knihu SUPERPAMĚŤ 1

P. P. S.
Další čísla TT budou zpřístupněna v časovém odstupu několika dní vhodném pro vstřebání předcházejících informací, trénink a vznik vašich zkušeností.

 

**

Zpět na hlavní stránku škola studium zkoušky rychle

Home >> tt 04

(c) 2011, Libor Činka

 

Z DAR MA  

si můžete stáhnout e-knihu
SUPERPAMĚŤ 1

 

Bestseller od hypnoterapeuta
Libora Činky

Ovládněte svůj mozek

Ovl?něte svůj mozek - Libor Činka

 

Hypnotické nahrávky
pro úspěch ve studiu
a dosahování cílů najdete
v eshopu CETROS