logo for skola-studium-zkousky-rychle.com
leftimage-3col for skola-studium-zkousky-rychle.com  

Home >> tt dva 2

Tipy a triky - číslo dva

Dnes si můžete přečíst číslo dva TT - pokračováni slíbených Tipů a triků k učení.

Přiznám se, že pojem učení mi nebyl příjemný, dokud jsem nezažil výuku angličtiny vedenou metodou zrychleného učení - Sugestopedie vice zde.

Během týdenního kurzu jsem na vlastní kůži prožil něco tak zábavného, že jsem se rozhodl co nejvíce z toho aplikovat na kurzy o Paměti, které jsem již v roce 1994 vedl. To, co jsem prožil, mne ovlivnilo natolik, že jsem se rozhodnul zpřístupňovat zábavnou formou vědomosti co nejvíce lidem. Část z mé práce nyní vidíte a můžete v následujících Tipech a tricích vídat před sebou. Jak tak budete číst mnohdy "šokující" informace, tak Vás mohou napadat již při čtení anebo po uzrání myšlenek i nové nápady jak využívat svoji mysl.

Jasnou mysl, nespoutanou omezujícími konvencemi
přeje autor

OBSAH:

CVIČENÍ
PRO RYCHLEJŠÏ ČTENÍ
Když to nevíte, pak nemůžete zrychlovat
SPZP
HOT NOVINKA - "Bleskové studium a čtení"
FAQ

VAŠE PAMĚŤ
Abyste neměli "okno"


CVIČENÍ PRO RYCHLEJŠÍ ČTENÍ

Když to nevíte, pak nemůžete zrychlovat
 

Oči a jejich pohyb po textu
Když čtete, tak Vám skáčou oči. Nevěříte? Fakt je takový, že když budete sledovat někoho, kdo čte a uvidíte mu dobře do oči, tak to zjistíte.. Oči budou chvilku cca 1/3 vteřiny stát bez pohybu (tzv. fixace) a pak poposkočí a vnímají další krátký kousek textu. Někdy je to obtížněji pozorovatelné, právě pro velmi krátké úseky, které pohyb signalizují. Chcete-li precizní důkaz, tak si natočte
na mobil video jak čtete a pak se na to podívejte.

A jak toho tedy využít? Skutečnosti je, že netrénovaný laik na řádku v běžném textu udělá díky úzkému zornému poli asi kolem 7 - 9 fixačních zastávek. Sečtělý člověk má širší slovní zásobu, jeho mozek vnímá, respektive znovu-poznává celé skupiny slov i krátké věty najednou a proto čte s výrazně menším počtem fixačních mikro zastávek.
 

JAK SI ROZŠÍŘÍTE POHLED
Rozšířením zorného pole a jeho správným umísťováním,
lze u většiny lidí velice rychle snížit počet fixaci na polovinu a tím se zkrátí i doba přečtení řádku. Na tréninku si účastníci během cca 2 dní natolik rozšíří pohled, že jsou schopni vnímat i více jak třetinu řádku najednou a dokonce i více řádku najednou.

Rovněž délku fixace lze zkracovat až na dobu pod třetinu vteřiny. A to můžete trénovat mnoha různými způsoby. Zvýšeným soustředěním ( na to je rovněž zcela řada technik, včetně velmi propracovaných psychologických) také lze odstranit i regrese -  nadbytečné zpětné skoky v textu.

Společným působením řady nových dovednosti, jakmile
je dostanete "do krve", můžete značně zrychlit proces čtení i porozumění a získat tak čas. Jak se říká "Stokrát nic umořilo osla". Stokrát malá ztráta času v textech, které čtete způsobí únavu, nesoustředění atd.

"Velmi poutavé a zajímavé podané, Strategie rychlého čtení jsem zhodnotil
již první den tréninku."
Zdeněk Šípek, Philip Morris

Nové dovednosti můžete získat pomoci klasických cvičení jako SPZP, DVOJPYR, FIX a pokročilých, které rozvíjíme na trénincích, jako je SCAN, panoramatický pohled na celou stránku, cvičení koncentrace atd. včetně tréninku zapamatování a vybavování. To vše pak kombinují na výcviku až to postupně umožní číst knihy za 1 až 2 hodiny s mnohem lepším výsledkem v porozumění a zapamatování, než je schopen laik dokázat i za 3 - 5 násobně delší čas. Nyní Vám je k dispozici
SPZP.


SPZP - Trénink soustředění, posílení krátkodobé paměti
a rozšíření zrakového pole

Tento míní-trénink je důležitou součástí komplexního tréninku
a umožní Vám lépe využívat zorného pole oči a vnímat stále větší části textu včetně souvislosti najednou. Mimochodem širší úhel pohledu na životní události je spojen s větší úspěšnosti.

 

Jak trénovat SPZP

Zakryjte sloupeček se znaky na:
www.abcentrum-iq-psychologie-kurzy-kariera.com/spzp2tt
kartou nebo vizitkou a cukněte s ní velmi rychle dolů o jeden řádek a zpět. Jakmile je řádek sloupce zakrytý vybavte si před svým vnitřním zrakem, co jste při bleskovém odkrytí viděli.
Pak znovu odkryjte zakrytý řádek a porovnejte zapamatované
s realitou.

Vzor:
 


mlfp
 


spbu
 


ypaj

 

1.
Nejdříve karta zakrývá několik řádku, takže nevidíte první z nich
s písmeny mlfp

2.
fáze by měla trvat méně než polovinu vteřiny a skládá se z dvou pohybu.

2. a
Soustředíte se a pak bleskově stáhněte (cukněte) kartou dolů, tak že jsou již viditelná písmena mlfp, avšak níže umístěna nikoliv.


2. b
Kartou vyjedete znovu nahoru a písmena jsou zase zakryta.

3.
Vybavíte si před vnitřním zrakem to, co jste krátce viděli.

4.
Kartu stáhněte dolů a ověříte si výsledek zapamatování.

Pozor, vždy cukněte na jednom řádku v jednom sloupci,
v kterém trénujete jen jednou. Jakmile procukáte jeden sloupec, přejdete na druhý. Dovolte si v čase asi 0,5 vteřiny/což je čas, který je možné zkracovat, ideální by byl kolem 0,2 - 0,3 vteřiny, ale měřením se můžete zabývat jindy/ jakoby si krátce odkrytý text vyfotit.


Trénujte asi 3 minuty a pak si na chvilku odpočiňte - mikro-pauza - před dalším tréninkem. Můžete se protáhnout, projít po místnosti a napít se vody, nebo si na chvilku zavřít oči.


Pozor, zde uveřejněná cvičení sice asi nebudou stačit na 3 - 5ti násobnou rychlost, která je dosahovaná na výcviku, ale už ta Vám postupně dokáží konkrétně na Vás, že můžete využívat ohromné rezervy lidského mozku. Určitě může být příjemné přečíst za stejný čas místo jen 10 stránek, stránek více, třeba 15 nebo 18, nebo ne?
 


HOT NOVINKA -  "Bleskové studium a čtení"
- informace naleznete na "Bleskové studium a čtení"


Co Vám ještě pomůže,
se dozvíte na stránce Jak zlepšit rychlost čtení
na následující adrese, stačí kliknout na
http://www.cetros.cz/rychloctenimklenoseniiuspechu.htm

 


Vaše otázky či zkušenosti k uvedenému pište na Forum.


 

FAQ
V několika starších knihách o rychločtení je trénink založen z velké části na cukacích cvičeních. Stačí to pro zvládnutí rychločtení?

Nikoliv, tyto knihy zastupují již zastaralou německou metodiku. Je potřeba trénovat více pomoci několika typu cvičení (náš trénink probíhá na podkladě zrychleného učení a analýzy deseti nejúčinnějších čtecích strategii viz také levněji na "Bleskové studium a čtení"), které umožní pružně zvládat různé typy textu psaných různým způsobem. Z předcházejícího plyne mimo jiné, že jde nejen o trénink oči, ale zejména trénink efektivního naladění se, soustředění a vybavování si informací. Postupy, které k tomu vedou, je však možné efektivně předávat jen přímým kontaktem s trenérem, který musí být dobrý psycholog, aby metodiku upravil a tak usnadnil pro konkrétního člověka.

Jak mohu "periferním viděním" vnímat celé bloky textu najednou?
Je to možné a slouží k tomu celá řada cvičení z nichž několik základních zde postupně pro Vás zveřejním. Jednou z forem je pohled používány na vidění 3 D obrázku, tzv stereogramu.


Jak rychle čtou absolventi výcviku?
Již během cca 22 hodinového tréninku se posunou z průměrné rychlosti čtení kolem 125 až 250 slov za minutu, změřené při vstupních testech na rychlosti přes 500 slov za minutu s dokonce lepším zapamatováním při výstupních testech.
Cílem je zvýšit dynamiku čtení podle obsahu a cíle, neznamená to však, například beletrii je potřeba číst bleskovými rychlostmi tu si můžete číst pomaleji. A protože s rychlosti maximální roste i rychlost spontánní, tak si absolventi tréninku mohou všimnout zajímavého jevu, že mají dojem, že čtou normálně a přesto ten, kdo čte s nimi nestačí sledovat velkou část textu. S pomoci mého nového programu, který je zcela zdarma viz
Test rychlosti čtení si ihned můžete rychlost čtení testovat.


Chcete-li, aby byl výsledek rychlý a trvanlivý, můžete navštívit některý z našich tréninku (výrazné slevy pro studenty). Předtím, než se rozhodnete navštívit kurz, vyzkoušejte několikrát tipy vztahující se k vylepšení Vašich základních dovednosti. Případně využijte eKnihu  "Bleskové studium a čtení".


 

VAŠE PAMĚŤ
 

Vzpomínáte si na vstupování do abstraktních pojmů jakoby do reálných objektů a prostředí? A vzpomínáte na Einstenův způsob myšlení?

Zlepšené zapamatování je spojené s využíváním schopnosti pravé mozkové polokoule, k čemuž vedou desítky metod. Zde je právě před vašimi zraky jedna z nich. Metoda Loci. Je užitečná pro rozpomenutí si i v náročné situaci, například pod stresem při pohovoru, zkoušce nebo složitém obchodním jednání. Zkrátka abyste neměli "okno".

V následujícím návodu se můžete inspirovat nejen pro zapamatování mnoha věci, ale také zapamatování v přesném pořadí. To se hodí, potřebujete-li si zapamatovat sekvenci nějakého procesu nebo pořadí čísel ( jak bude uvedeno
v jednom z příštích TT).
 

Jak si zapamatovat tisíce údajů aneb již staří Řekové...

To, co si chcete zapamatovat, umístěte do známé struktury (architektonické - cesta nebo pokoj či místnosti v domě, anatomické, geografické)

Nejčastější je představa známé ulice, do níž se umístí na konkrétní místa - obchody, restaurace, billboardy, schody - nové předměty vzniklé zakódováním toho, co si chcete zapamatovat, do představ hmatatelných a viditelných objektů.

Pro rozpomenutí si na ně, se stačí "projít" v duchu v představě
a předměty "posbírat". Jak? To co si chcete zapamatovat spojte s konkrétním prostředím pomoci obrázku a vytvořte film, vtipnou až bláznivou reklamu. Přidejte zvuky, pocity. To je právě kód, kterému pravý mozek dobře rozumí.

Tento princip byl objeven ve starém Řecku a využívám  moudrými lidmi jako byl například Cicero. Nejen on, ale mnozí další si své vedení umisťovali do desítek takových cest i do celých měst. Všimnuli jste si toho, co to umožňuje? Promyslete to a vytvořte si cesty pro Vás úspěch.

Fantazie je pro zapamatování velmi důležitá. Malé děti mají fantazii skoro bez hranic a taky si dobře pamatuji. Dospělí lidé fantazii a pravý mozek používají méně a taky jejich schopnost učit se je tím omezována. Dovolte si, aby se Vaše fantazie probouzela. Vytvořte si ve své myslí reklamní agenturu.  Reklamní odborníci vědí, proč točí zábavné nebo šíleně reklamy.

Lidé si pamatují to, co bylo skvělé, anebo to co bylo bláznivé či hloupé. A s tím se v reklamě počítá.
Pro zapamatování je třeba probudit silné pocity, smích, úžas, zvědavost a zapojit do vnímání co nejvíce zrak a sluch.

Představte si následující situaci jako "komiks":

žela Magda caňonem, srazila banán ramenem.

anebo

Náš pan asistent sbalil bizona.

je to docela lehké udělat si takový obraz a taky už možná víte, že jde o část paměťové pomůcky pro bleskové zapamatování chemických prvků (začáteční písmena Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra a N, P, As, Sb, Bi) z periodické soustavy - v plné verzi najdete
v
 zdarma v  e-knize Superpamet 1

I pocitově, pohybové a emocionální vnímání můžete rozvíjet
a zlepšit tak studium. Jednou z alternativ reálných objektů (medik se nenaučí dokonale znalosti lebky jen z knih, ale
s pomoci lebky skutečné) jsou výukové materiály s obrázky či schématy, které se dají tak říkajíc ohmatat očima. K lepšímu zapamatování pomůže lidem představa, jakoby vstoupili do obrazů, pohybovali se v něm jakoby v prostoru a všímali si změn vztahů a prostorového uspořádání z pomyslných různých úhlu pohledu.
 

Nové dovednosti lze získat na trénincích "Strategie rychlého čtení a práce s informacemi", nebo na studentském kurzu "Zrychlené učení a jak na zkoušky".

Speciální a individuální vlohy, sebedůvěru, kreativitu další psychické funkce lze rozvíjet s využitím hypnotického transu. Kontakt pro objednání  www.abcentrum-iq-psychologie-kurzy-kariera.com/hypnoza.html

Problémy s jazyky může každý nezávislé na věku, IQ, talentu vyřešit díky zrychlenému učení
http://www.abcentrum-iq-psychologie-kurzy-kariera.com/ttsg

A co dále
Další čísla TT Vám přijdou v časovém odstupu několika dní vhodném pro vstřebání předcházejících informací a zkušeností.

Příště se dozvíte:
JAK ČÍST O 50% - 66% RYCHLEJI
JAK TO DĚLAT, ABY SE BÁLI VAŠÍ SUPER PAMĚTI?
ZÁKLAD - JAK TO DĚLAJÍ MISTŘI
2 MIKROTESTY


Vaše otázky či zkušenosti k uvedenému pište na Forum.


Hodně rostoucího úspěchu s hmatatelnými výsledky Vám přeje
Libor Činka
trenér, kouč a hypnoterapeut

P. S.
ZDARMA si můžete stáhnout e-knihu SUPERPAMĚŤ 1

P. P. S.
Další čísla TT budou zpřístupněna v časovém odstupu několika dní vhodném pro vstřebání předcházejících informací, trénink a vznik vašich zkušeností.

 

**

Zpět na hlavní stránku škola studium zkoušky rychle

(c) 2011, Libor Činka

 

Z DAR MA  

si můžete stáhnout e-knihu
SUPERPAMĚŤ 1

 

Bestseller od hypnoterapeuta
Libora Činky

Ovládněte svůj mozek

Ovl?něte svůj mozek - Libor Činka

 

Hypnotické nahrávky
pro úspěch ve studiu
a dosahování cílů najdete
v eshopu CETROS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Náplň kurzu byla skvělá, získala jsem spoustu nových informací
a otevřel
se mi obzor pro nové využívání paměti. Určitě využijí způsob učení jazyků a
budu přemýšlet o kurzu NLP. Kniha byla super dárek, moc to oceňuji."
Jana Sprušanská
Philip Morris


"Kurz byl velice netradiční
v porovnání
s tím, co jsem jinde absolvoval.
Techniky, které jsme probrali jsou použitelné v mém osobním i pracovním
životě."
Jan Pacina
Philip Morris


Hodnocení speciálního kurzu účastníky
z Česká pojišťovna a.s.

Program splnil mě očekávání byl zajímavý, prospěšný pro práci i osobní život. Výborná příprava lektora.

Kurz moje očekávání splnil. Dozvěděla jsem se více, než jsem si představovala.
Je škoda, že tento kurz nepokračuje i další dny. 

 

.

 

.