logo for skola-studium-zkousky-rychle.com
leftimage-3col for skola-studium-zkousky-rychle.com  

Home >> tt jedna

Tipy a triky - číslo jedna

Toto je číslo jedna slíbených Tipů a triků.  
Už jen pouhé seznámeni s nimi Vám ukáže, že jde o poznatky, které můžete využívat celý život ať už pro úspěch při studiu,
v profesi či třeba porozumění s životním partnerem/partnerkou. Věřím, že Vám přinesou celou řadu prakticky využitelných poznatků. Existují ohromné zdroje lidského mozku, které podle optimistických vědců využíváme méně než z 10%. Využitelné rezervy a možnosti které máte k dispozici jsou opravdu velké.


Klíčové pojmy s kterými se budete setkávat v TT:
Pravý a levý mozek
Smysly a typy inteligence
Vědomí a podvědomí
Paměť
Zapomínání
Soustředění
Informační cyklus a učení
Techniky a strategie:
Strategie pro rychlé čtení
Mnemotechnika
Vizuální myšlení a myšlenkové či kognitivní mapy
Paretův zákon
Jak na jazyky


OBSAH:

PÁR SLOV K RYCHLEJŠÍMU ČTENÍ A STRATEGII
CO MÁTE K DISPOZICI IHNED A CO VÁM USNADNÍ ZAPAMATOVANÍ
JAK ZAPOJIT SMYSLY A PROSTOROVOU INTELIGENCI
Vstupte do matematického vzorce!
Jak zlepšit prostorovou inteligenci i bez hypnózy.

 

PÁR SLOV K
STRATEGII RYCHLÉHO ČTENÍ
Protože žijeme v Informačním věku, je pro každého, kdo chce být úspěšnější, důležité rozvinout schopnost pracovat rychle
a efektivně s textovými informacemi. Platí to pro jednotlivce i pro společnosti.  I tato stránka je textem a na rozdíl od jiných Vám její přečtení a promyšlení čas neubere, ale naopak získá
a hlavně může získávat po celý život.

Zatímco před 150 lety průměrný člověk za celý život přečetl jen asi tolik, kolik je obsahem jednoho víkendového vydání New York Timesu, tak nyní jsou lidé informacemi doslova zaplavení. A jak říká člověk, který je nepochybně úspěšný ať už Vám je
či není sympatický - Bill Gates:
„Rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými tkvi ve schopnosti pracovat s informacemi“.
 

TYPY VNÍMÁNI-PREFERENCE SMYSLU

Je toho však mnohem a mnohem více, co je užitečné vědět
o svých zatím skrytých možnostech. Kde jsou? Jsou mezi ušima, za očima, kterými čtete tento text. A nejde jen o oči či uši.

Ve skutečnosti čím více dokážete využívat své smysly, tím budete úspěšnější. Ať už spadáte do jakéhokoliv typu vnímání - sluchového, zrakového či typu pracujících zcela či částečně na pocitové úrovni (což zpravidla vnímání textu zpomaluje), tak pro ještě úspěšnější studium pomáhá a dlouhodobější zapamatování posiluje vizuálním vnímání. To je však nevhodnými školními postupy hodně zanedbané. Naštěstí je vizuální vnímání možné jak posílit speciálním tréninkem tak jej značně zrychlit a to až na 3 - 5ti násobnou rychlost a získat tak mnoho času navíc.

 

Jak se rychleji učit - čas navíc v zaměstnání i soukromí.

Zcela konkrétně je snadné průměrné rychlosti čtení (kolem 125 až 250 slov za minutu) zvýšit na rychlosti přes 500 slov za minutu a navíc si pamatovat více. Část z tréninku bude uvedena
v některých z příštích Tipů a triků. Docela jednoduchá představa Vám může ukázat, kolik času byste mohli věnovat místo "pomalému čtení" něčemu jinému. Co by to třeba bylo?


Mimochodem víte, že Ti opravdu úspěšní byli učení jinak? Například Albert Einstein se učil v radikálně vizuálně - zrakově orientované škole.
 

Takové dovednosti můžete získat tréninkem s eKnihou "Bleskové studium a čtení" a komplexně na trénincích "Strategie rychlého čtení a práce s informacemi", nebo na studentském kurzu "Zrychlené učení a jak na zkoušky". Můžete si tak rozvinout dovednost přijímat vizuální informace ještě efektivněji. Přestože takové dovednosti mohou být laiky leckdy vnímány jako obtížné dosažitelné, může Vám pomoci představit si možnost využívat mnohem více z potenciálu lidského mozku. Specialisté uvádí,
že běžný člověk totiž využívá vědomě méně než jedno procento mozkového potenciálu.

Budeme se taky zabývat efektivitou.
Opravdu obecně platný princip tzv. Paretův zákon říká toto:"Menšina asi 20% správně zvolených aktivit vytváří většinu tedy 80% výsledků ."
Z toho plyne, že 80% aktivit, které nejsou klíčové vytváří jen asi 20% výsledků. Většina lidí se učí například jazyky velmi dlouho, ale s malým přínosem, protože nevědí, jaké jsou klíčové prvky, které jim přinesou maximální zisky - a rozhodně to není např. biflování gramatiky. Můžete studovat a klidně velmi pečlivě dělat 80% věci, které Vám prakticky nic nepřinesou.

Proč bývá snažení často odměňováno neúspěchem?
Je tedy možné dělat velmi mnoho věci, odvést zdánlivě mnoho práce, ale člověka to příliš k cíli nepřiblíží. Je možné učit se velmi mnoho a přesto zvládnout málo anebo opačně učit se méně, ale s využitím správné Strategie snadno dosáhnout cíle. Chcete-li vyladit svůj způsob učení, aby byl co nejpohodovější
a pro Vás nejsnadnější, můžete navštívit některý z našich tréninku, kde si prakticky okamžitě během tréninku zlepšíte paměť o více než dvojnásobek. STOP. Teď ale využijte a vytěžte maximum z TT. Můžete si předtím, než se rozhodnete, vyzkoušet několikrát následující tipy vztahující se k vylepšení Vašich základních dovednosti.


CO MÁTE K DISPOZICI IHNED A CO VÁM USNADNÍ ZAPAMATOVÁNÍ
Výzkumy provedené na amerických univerzitách prokázaly,
že si studenti správné zapamatovali při běžném čtení:

32% z textu  tištěného černobíle,

45% z textu s důležitými částmi tištěnými tučně a

60% tedy dvojnásobek z textu s klíčovými slovy zvýrazněnými barevně.

Zavedení barevného systému leckdy brání předsudky a zákazy jako malovat ve škole do knih anebo chaotičnost v používání barev. Nicméně my oproti našim rodičům již žijeme v "Informačním věku" a nezpracované a nezhodnocené informace ztracené v záplavě dalších spolu s nutnosti je opětovně složité hledat znamenají nejen časové, ale často značné finanční ztráty.

V každém případě tedy více kreslete a používejte barvy.
V dalších TT porozumíte tomu, proč zapojením pravého mozku, můžete snadno dosáhnout i o stovky procent lepšího zapamatování. Vyzkoušet si to můžete také v e-knize Superpaměť 1, která je zdarma ke stažení na: ttsp

 


Vaše otázky či zkušenosti k uvedenému pište na Forum.
JAK ZAPOJIT SMYSLY A PROSTOROVOU INTELIGENCI
Zamyslete se nad tím, jak byste mohl/a využívat MP3 diktafon, namlouvat si látku do diktafonu (třeba v mobilu) nebo si nahrávat přednášky a kurzy, které navštěvujete. Pak je poslouchejte velmi často. Pro některé lidí může být velmi užitečné namluvit si klíčové body například z učebnice a moci je poslouchat třeba na vycházce s čtyřnohým přítelem, při domácím úklidu, během sportování ať už na kole či v posilovně. Důležité je moci poslouchat co nejvíc cizí jazyk. Je potřeba, aby to bylo zajímavé a zábavné. Pokud nemáte chuť a trpělivost vytvářet si vlastní materiály, tak jsem vytvořil psychologický motivující komplet 14 hodin na 9 CD Magická Angličtina Extra.


 

Zlaté pravidlo zní: "Je důležité střídat harmonicky okamžiky soustředění a uvolnění". K tomu například. dochází, když si třeba povídáte u karet s kamarády, tak se cítíte příjemné, uvolněné a přitom se jakoby mimochodem naučíte i složitá pravidla karetní hry.

Vstupte do
matematického či chemického vzorce!


I pocitové, pohybové a emocionální vnímání můžete ještě rozvíjet. Jednou z alternativ reálných objektů (medik se nenaučí dokonale znalosti lebky jen z knih, ale s pomoci lebky skutečné) jsou výukové materiály s obrázky či schématy, které se dají tak říkajíc ohmatat očima. K lepšímu zapamatování pomůže lidem představa jakoby vstoupili do obrazů, pohybovali se v něm jakoby v prostoru a všímali si změn vztahů a prostorového uspořádání z různých úhlu pohledu.

Bez schopnosti prostorového zpracování myšlenek by nebylo dosahováno mimořádných paměťových výkonů, které jak bylo prokázáno nejsou vrozené, ale vypěstované.

 

Paměťoví "géniové"
například vstupují i do abstraktních informací jako jsou třeba matematické vzorce a procházejí se v nich jakoby to bylo náměstí, kde vnímají to, co je před nimi, to co je napravo
a nalevo a v jakém pořadí je to uspořádáno. Sám se sice
s matematikou výrazně nekamarádím, avšak jedna dívka, říkejme ji Jana, se velmi podceňovala a přišla ke mně na hypnoterapii, aby si posílila sebevědomí u zkoušky na VŠE. Jana mne velmi překvapila, když mi na našem třetím setkání ukázala sešit se složitými ekonomickými vzorci a začala mi vysvětlovat, jak využívá barvy a jak si vzorce představuje. Byl jsem zcela šokován, jak na ní zapůsobila jednoduchá instruktáž a hypnotické sugesce, které evidentně probudily její předtím skrytou kreativitu. Kdyby se mohla setkat třeba s Einsteinem, tak i ten by mohl být jako silně vizuálně myslící člověk jejím názorným a obrazovým myšlení potěšen.


Jak zlepšit prostorovou inteligenci i bez hypnózy.

Pro některé lidi je někdy obtížné si představovat například prostorové změny jako je otáčení i jednoduchých obrazců v prostoru. Poměrně snadno se to dá naučit (byť ne tak rychle jako s hypnotickým nácvikem) opakovaným zážitkem.
Jak? Když budete pozorovat nějaký prostorový pohybující se objekt ve standardním šetřiči Windows a pak si totéž začnete představovat se zavřenýma očima.

Taky počítačové hry s prostorem podpoří prostorovou představivost. Další zajímavosti k tomu jak mysl podvědomě pracuje s prostorem a časem jsou uvedeny například v textu "Chtěli byste se stát milionářem?". Speciální trénink "fotografické" vizuálně detailní paměti najdete v eKnize "Bleskové studium a cteni".

 

JAZYKY
 

Jen velmi málo lidí může při učení používat jen jeden vstupní kanál. Nejméně je to možné při učení se cizích slovíček. Slovíčka čtete nahlas a učte se je ve větách, NE izolované! Během čtení si každé slovíčko, větu představte ve formě nejlépe barevného obrázku.

Příklady najdete na MAE Superlearning

Kromě čtení je pište na jednotlivé kartičky opět v kontextu s dějem. Pomůckou, která je dokonale připravena právě k zmíněným informacím a tipům je Magická Angličtina Extra - MAE - New superlearning
 

Přijímejte tedy informace různými cestami.

Čím více učebních cest, tím lepší zapamatování. Velice účinnou metodou kombinující všechny smysly je Mind map dle T. Buzana, s kterou se můžete seznámit na kurzu"Bleskové studium a čtení".


Tolik tedy k tomu, co je užitečné pro tuto chvíli. Budeme rádi za Vaše náměty a myšlenky včetně Vašeho individuálního "Know-How", které může pomoci i dalším lidem. Budeme rádi, když vyhmátnete a rozvinete kroky a postupy, které zharmonizují život a omezí stres u mnoha lidí. Zejména těch lidí, kteří prošli bohužel oslabujícím systémem vzdělávání, které z převážně části nerespektuje nutnost vést výuku vyváženě a za využití všech smyslů a podpory rozvoje 7 typu inteligence.
 

A co dále
Další čísla TT Vám přijdou v časovém odstupu několika dní vhodném pro vstřebání předcházejících informací a zkušeností.
 

Příště se dozvíte:
JAK ČÍST O 50% - 66% RYCHLEJI
JAK TO DĚLAT, ABY SE BÁLI VASI SUPER PAMĚTI?
ZAKLAD - JAK TO DĚLAJÍ MISTŘI
2 MIKROTESTY


Vaše otázky či zkušenosti k uvedenému pište na Forum.


Hodně rostoucího úspěchu s hmatatelnými výsledky Vám přeje
Libor Činka
trenér, kouč a hypnoterapeut

P. S.
ZDARMA si můžete stáhnout e-knihu SUPERPAMĚŤ 1

P. P. S.
Další čísla TT budou zpřístupněna v časovém odstupu několika dní vhodném pro vstřebání předcházejících informací, trénink a vznik vašich zkušeností.

 

**

Zpět na hlavní stránku škola studium zkoušky rychle

Home >> tt jedna

(c) 2011, Libor Činka

 

Z DAR MA  

si můžete stáhnout e-knihu
SUPERPAMĚŤ 1

 

Bestseller od hypnoterapeuta
Libora Činky

Ovládněte svůj mozek

Ovl?něte svůj mozek - Libor Činka

 

Hypnotické nahrávky
pro úspěch ve studiu
a dosahování cílů najdete
v eshopu CETROS