logo for skola-studium-zkousky-rychle.com
leftimage-3col for skola-studium-zkousky-rychle.com  

Home >> tt six

Tipy a triky - six

V předchozích číslech jsem psal o paměťové metodě, která je tak velmi snadná, že její základ jsem kdysi vysvětlil své pětileté dceři cestou že školky.

Během 15 minut mi odříkávala na přeskáčku i ve správném pořadí 10 předmětů, které jsem řekl, aby si zapamatovala podle jednoduchého principu.

A pokud si snad myslíte, že už nemáte takovou paměť jako děti, tak vězte, že se to naučíte jen s o pár desítek minut delším zpožděním.

Tipy na zapamatování čísel, PINu, hesel

Jak si můžete zapamatovat čísla například PINy, dlouhá hesla na internet, letopočty anebo součástí matematických vzorců?

Jako jsem vysvětlil již dříve, je potřeba použít překódování do řeči pravého mozku a tedy udělat z abstraktních čísel konkrétní objekty. Dnes je tu jednoduchá metoda, kterou se můžete naučit ještě předtím, než přejdete na složitější avšak propracovanější
a univerzálnější metodu, kterou používají účastníci paměťových soutěží v Londýně.

Systém je obdobný jako u zapamatování karet viz předchozí číslo TT. Potřebujete si představit příběh ze symbolů a tak si zapamatovat sekvenci čísel. Proč si pamatovat čísla? Pomůže Vám to velmi například u PINu, aby Vám bankomat neschroupal kartu, anebo abyste si nespletli číslo účtu či nějaké heslo.

Namísto čísel si představujte následující symboly a uvědomujte si jejich tvary a skryté významy:

maják nebo svíce anebo bič - symbolizují číslo 1

brýle - symbolizují číslo 2

trojnožka nebo vidlička - symbolizuje číslo 3

okno se čtyřmi tabulkami - symbolizuje číslo 4

ruka - pět prstů symbolizuje číslo 5

hrací kostka - šest puntíků symbolizuje číslo 6

trpaslíci - bez Sněhurky symbolizují číslo 7

sněhulák nebo pavouk - symbolizují číslo 8

kuželky - symbolizují svým počtem ve hře číslo 9

míč - symbolizuje číslo 0

 

Podívejte se například na PIN 2738

zakódujme jej do OBRAZU - Brýlatí trpaslíci házejí trojnožky na sněhuláka.

Je to bláznivé? Ano, a to je dobře. Právě legrační, paradoxní a emocionální se pamatuje, protože je tak více zapojen mozek respektive jak jeho levá, tak i emocionální a fantazijní pravá polokoule.

Stačí si to jen jednou či dvakrát OSTŘE PŘEDSTAVIT
a už je to vryto do paměti

A jde to ještě jednodušeji a dokonce s kratšími příběhy.

Zde je příklad telefonního čísla zapamatovaného pomoci číslo-písmenkového kódu, tzv. Major systému

číslice 0 je ukryta ve smyčce malého psacího L

číslice 1 je podobná malému psacímu t nebo se používá i podobně znějící d

číslice 3 otočená o 90% vypadá jako malé psací m

číslice 8 je podobná nedokončenému velkému písmenu H
anebo se používá i za ním následující písmena CH a J

číslice 9 připomíná malé písmenko g

takže příběh k telefonnímu číslu 2 83 91 10 30 může vypadat takto:

v HiMalájich GoTt (Karel) házel TuLipány do MLéčně bílého sněhu - stačí si to jen jednou či dvakrát představit a vryjete si to do paměti

(Vynechaná 2 na začátku pražského telefonu je logická a dále následují slova kódující číslo propojena slovesy)

Slova kódující dvojici čísel ve skutečnosti není potřeba pokaždé vymýšlet, protože se je stačí naučit jen jednou ( jde o sto slov kódujících číslice od 01 do 99) a pak je již používat, což se například během kurzu zvládne z velké části pomoci chytrých metod zrychleného studia.

Navíc jsem vytvořil systém, který zaručuje, že zapamatované číslo není možné zapomenout. Představte si jak velmi je usnadněno zapamatování si nejen PINů, číselných hesel, ale i jiných například historických dat a letopočtů. A takových paměťových pojistek máme
v tréninku Zrychleného učení anebo Superpaměti (Jak lépe pracovat s informacemi a svou paměti) celou řadu.

Příklady kódu dalších čísel z kterých je možné vytvořit systém pro zapamatování opravdu pekelně složitých věci:

číslice 2 otočená nabok a "odzrcadlená" vypadá jako malé psací n

číslice 5 je podobná velkému psacímu S

číslice 6 vypadá jako malé psací b

číslice 7 otočená vypadá jako písmeno V

Vytvořte si kódy pro Vaše důležitá čísla, taková co musí být
k dispozici, i když máte vybitý mobil či jste zapomněli doma svůj diář či PDA.

Můžete si pomoci i doplňujícími slovy. Například ve slovech a tedy obraze - pistoli TaSeJ je ukryto číslo policie 158.

Tak co říkáte, jak si pohrajete s dalšími čísly, předměty a myšlenkami? Dovolte si to, a nenechte vnitřního kritika a logika v levé mozkové polokouli udusat potenciál, který vzniká zapojením pravého mozku.

Pro inspiraci o čem je
tréninkový kurz SUPERPAMĚTI vybírám:

"Jak lépe pracovat s informacemi a se svou pamětí"

Trénink vede Libor Činka (67. pozice na Mind Olympiad 2001 jen po měsíčním tréninku).

Vyřešíte problémy s pamatováním jmen, čísel, složitých slovíček... Zvýšíte své možnosti v oblasti paměti a práce s informacemi
v zaměstnání i soukromí. Propojíte klíčové informace a myšlenky důležité pro Váš úspěch. Vytrénujete si svou paměť do nečekaných možností. Porozumíte, jak můžete předávat jasněji a srozumitelněji své myšlenky druhým bez nedorozumění.

Získáte příjemnou formou nejdůležitější informace z oblasti, která je potřebná pro Váši paměť.

1 den:

Vás skvělý mozek

Testování dosavadních paměťových schopností

Praktický trénink cca 2 násobného zlepšení paměťových schopností

Zapamatování podle pravidel mozku

Mozkové hemisféry a paměť

Trénink vizualizace s využitím hypnotického transu

2 den:

Cesta k SUPERPAMĚTI

Praktický trénink - cca 3 násobného zlepšení paměťových schopností

Paměť na čísla, údaje, jména, slovíčka

Neuro-lingvistické programování a paměť

Přenos poznatků do praxe

Moderní metody zrychleného učení

Mentální trénink (info k hypnóze a hypnoterapii

www.abcentrum-iq-psychologie-kurzy-kariera.com/tthp)

Podpůrné materiály Vám pomohou i k 10 násobnému rozšíření paměťových schopností.

A to vše je možné ještě zlepšit předchozím tréninkem, který můžete provádět již na základě Tipů a triků.

Pokud máte problémy s angličtinou či němčinou, tak se inspirujte na

www.abcentrum-iq-psychologie-kurzy-kariera.com/ttsg
a na Magicka Anglictina Extra

 


Vaše otázky či zkušenosti k uvedenému pište na Forum.


Hodně rostoucího úspěchu s hmatatelnými výsledky Vám přeje
Libor Činka
trenér, kouč a hypnoterapeut

P. S.
ZDARMA si můžete stáhnout e-knihu SUPERPAMĚŤ 1

P. P. S.
Další čísla TT budou zpřístupněna v časovém odstupu několika dní vhodném pro vstřebání předcházejících informací, trénink
a vznik vašich zkušeností.

 

**

Zpět na hlavní stránku škola studium zkoušky rychle

Home >> tt six

(c) 2011, Libor Činka

 

Z DAR MA  

si můžete stáhnout e-knihu
SUPERPAMĚŤ 1

 

Bestseller od hypnoterapeuta
Libora Činky

Ovládněte svůj mozek

Ovl?něte svůj mozek - Libor Činka

 

Hypnotické nahrávky
pro úspěch ve studiu
a dosahování cílů najdete
v eshopu CETROS