logo for abcentrum-iq-psychologie-kurzy-kariera.com
leftimage-3col for abcentrum-iq-psychologie-kurzy-kariera.com

Home >> video kurz hypnozy ekniha

Video kurz hypnozy

Přes půl roku trvající akce dárek zdarma byla ukončena - nyní je k dispozici pouze kompletní videotrénink. Navíc formát původní eknihy s nahrávkami byl upgradován na světově nejpokročilejší výukovou platformu.

Video kurz Hypnózy

 1. pro všechny, kteří chtějí vládnout své mysli a jednání

 2. pro všechny, kteří být úspěšnější

 3. pro všechny, kteří potřebují motivovat

 4. pro všechny, kteří potřebují více energie a zdraví

 5. pro všechny, kteří touží navazovat a rozvíjet vztahy

 6. pro všechny, kteří touží být více v pohodě

 7. pro všechny, kteří potřebují prosazovat důležité myšlenky

 8. pro všechny, kteří potřebují zvednout sebevědomí

 9. pro všechny, kteří chtějí mít více vlivu navenek

 10. pro všechny, kteří potřebují lépe komunikovat

 11. pro všechny, kteří potřebují vyzrát nad stresem

 12. pro všechny, kteří tuší, že svět  se stává hyperkonkurenčním a že vítězit v kariéře budou jen ti nejlepší... 


OBSAH

Vzhledem k velikosti videi a MP3 nahrávek program obsahuje odkazy na server, kde jsou soubory (media) umístěné, buďte prosím trpěliví a spouštějte nahrávky až když si na ně vytvoříte čas.

Celý Video kurz hypnozy zpřístupněný po platbě obsahuje  video záznam z 2,5 denního kurzu.
 
Je určený pro ty, kteří chtějí zvýšit svůj vliv, úspěch, a pro všechny, kteří chtějí účinněji pomáhat druhým  - pro profese jako jsou terapeuté, komunikátoři, manažeři, obchodníci, prezentátoři, sociální pracovníci, zdravotníci.
 
Znalost zde uvedených principů významně pomáhá ve vztazích, umožňuje motivovat a pomáhat  v jakékoli oblasti.
 
Zároveň tento kurz je sebeobranou proti manipulaci těmi, kteří sledují jen své cíle.
 
Díky absolvování kurzu se budete moci vyhnout nechtěnému používání nebezpečných sugescí existujících v běžné komunikaci a kterými je možné narušit sebevědomí a značně oslabit jak děti tak dospělé jedince. Budete znát důležitější informace, než zná většina profesionálů.
 
Autohypnotické postupy  ocení všichni, kteří se chtějí rozvíjet a být úspěšnější.
 
Hypnotizace druhých  je užitečná nejen pro zdravotnické specialisty, ale  všude, kde je potřeba motivovat.
 
 
 

OBSAH

Video kurz hypnozy e-program - Obsah:
Demo
Blesková hypnóza video
Ukázka z hypnoshow
Fórum pro majitele
Otázky a odpovědi
Znamená hypnóza útlum?
Co když hypnotizovaný slyší
Jaký je rozdíl...
Jak se pozná osoba v transu
Hypnotické nahrávky
MP3 hypnóza
Nahrávky
 


Video kurz hypnozy e-program část Hypnóza

Od A do Z
Pro vynikající výsledky
Co je hypnóza?
Mýty o hypnóze a sugesci
Klíčové kroky hypnózy
Jak vzniká hypnóza
Od autohypnózy k heterohypnóze
D stav
Videa
MP3
+


Video kurz hypnozy e-program - část Autohypnóza

Nejjednodušší a nejúčinější metoda na světě
Trénink
7 fází
Vstup
nutnost D - A
Výstup
psychologie učení
od vítězů
od konkurentů
od týmu
Autosugesce
Pozor na chyby rozšířené i mezi profesionály
Posthypnotická sugesce
Tabulka
Proč přes 70% afirmací nefunguje
Řešení
Hypnotické programování s body úspěchu
Videa
MP3
+


Hypnotizace druhých
Trénink
Hypnotický pohled
Hypnotická slova
Hypnotické dotyky
kdy jsou dotyky dovoleny, kdy jsou dotyky zakázány
Buďte hypnotizér
Mistrovství v hypnóze
Hypnotický pohyb v čase
Co se nesmí
Pohyb v prostoru
Frakcinace
Utilizace
Jak zhypnotizovat nezhypnotizovatelnou osobu
Hypnotické příběhy
Můj přítel J.
Hypnotická témata
Sugesce
Skládání sugescí
Kdy využít klíčové sugesce
Neviditelné sugesce
Typy hypnotických indukcí
Počítání
Jak správně počítat
Konfuze
Skupinová hypnóza
Abreakce - co dělat
Videa
MP3
+


Klíčové principy
Pohoda
Most
Pacing
Leading
FiXace poZORnosti
Zákon P - E
Sugesce
Posthypnotická sugesce pro pokračování řešení a dosahování cílů
Kotvení v prostoru a čase
Truismy
Boiler plate
Identity
Nutné sugesce pro každý trans
Jak skutečně funguje mozek
Disociace a Asociace
Negace
MOZEK dosahování cílů - aplikace v hypnóze
Zakázaná slova
Jak zablokovat problémové myšlenky
Jak dosáhnout co nejlepších výsledků


Video kurz hypnozy můžete získat od příštího měsíce v eshopu viz kontakt.

Absolvovat tréninkový kurz vedený přímo Liborem Činkou - hypnoterapeutem a hypnotizérem z Las Vegas můžete v termínu

Tamtéž je možné získat i Video kurz hypnózy


Autor nenese zodpovědnost za nesprávné použití. Kdo se chce využívání hypnózy zabývat profesionálně, musí absolvovat kvalitní dlouhodobý výcvik. Informace o nejhodnotnějších  trénincích hypnózy poskytujeme na základě zkušeností s jednotlivými představiteli  tuzemských a zahraničních výcviků. Základy hypnotické komunikace však lze pro prospěch všech zúčastněných využívat v jakékoli oblasti.
 
 
Zneužívání zde uvedených principů k osobnímu prospěchu a manipulaci s druhými je zakázáno.

Home >> video kurz hypnozy ekniha

(c) Libor Činka

 

 

Nová kniha od hypnoterapeuta Libora Činky

> eShop <

 

 
 • pro terapeuty

 • pro rodiče

 • pro manažery

 • pro kouče

 • pro obchodníky

 • pro lékaře

 • pro podnikatele

 • pro učitele

 • pro začátečníky

 • i pro zkušené

 • pro osobnosti budoucnosti

 

 

Nová kniha od hypnoterapeuta Libora Činky

> eShop <