Jak vypadá hypnóza v kurzu Angličtina s hypnózou?

Narozdíl od individuální hypnotizace je v kurzu nutná přítomnost cca 6 až 10 lidí. Kurz připomíná divadelní hru, do které se zúčastnění vžívají a pak v hypnotickém soustředění prožívají interakce, se kterými se budou moci setkávat v komunikaci.

Jak nesmí vypadat výuka

Originální kurz Angličtina s hypnózou vytvořený specialistou v superpaměti, neuro-lingvistice a hypnóze Liborem Činkou je vytvořen na základě nejmodernějších poznatků. Rozhodně je zcela vzdálen pokusům pseudo-odborníků, kteří se snaží těžit z popularity a úspěšnosti originálu. Systém je originální svým know-how, které autor dlouhodobě školil pouze své lektory a nesmí být vyučován jinde a vydáván za originální kurz Angličtina s hypnózou.

Co je možné prozradit:

Kurz musí: 
připomínat divadelní hru prožívanou skupinou „herců“ z řad účastníků spolu s rekvizitami. Kurz je vyučován pomocí textů, které není možné zakoupit v knihkupectvích v oddělení učebnic. Účastníci vzájemně komunikují ve skupinkách způsobem každý s každým. Jen sociální interakce mezi více lidmi podpořené psychologickými prvky zabezpečují vznik pevných paměťových vazeb. 

Pokus o napodobení má:

 • velmi slabou účinnost – když využívá klasické učebnice
 • slabou účinnost – když je učen individuálně či v malé skupině
 • velmi slabou účinnost – když kurz neprobíhá každodenně
 • velmi slabou účinnost – když se odehrává v klasické učebně u stolu
 • velmi slabou účinnost – když je převaha učení gramatiky nad mluvením
 • velmi slabou účinnost – když je převaha poslechů z nahrávek
 • slabou účinnost – když se spoléhá na technologie jako počítače
  a psychowalkmany
 • velmi slabý paměťový přenos – když se využívají drily (dojde
  ke splývání monotonních podnětů!)
 • velmi slabou účinnost – když připomíná školu

Úplný seznam toho, co se nesmí, aby byla výuka maximálně účinná by byl dlouhý na mnoho desítek řádků.

Není tedy možná individuální výuka Angličtiny s hypnózou.

To, co je možné, je individuální hypnotická příprava na studium jazyka. Nevzniknou samy a bez přičinění člověka jazykové znalosti, ale Ericksonovský hypnoterapeut může významně podpořit soustředění a sebevědomí nutné pro komunikaci. Je však lží tvrdit klientům, že hypnóza či jiný změněný stav je tím, co je samo naučí. Je lživé a neprofesionální tvrdit, že individuálně či ve dvojici prováděné studium angličtiny s hypnózou je účinnější než originální skupinový proces. 

Rovněž velmi nízkou účinnost má výuka probíhající mnoho týdnů namísto kompaktního týdenního výcviku. Je lží tvrdit, že dojde k lepšímu zapamatování, když nikdo z takto na veřejnosti vystupujících nerozumí prakticky paměťovým procesům a nedokázal to, co autor originální metody (L. Činka), který se v rámci paměťové soutěže dostal do světové špičky a je zároveň autorem knih, které nejen vysvětlují, ale samozřejmě učí genialitě využívání paměťového mozkového potenciálu.

Odsugerování

Důvodem pro využití hypnózy je její účinnost v boji proti zakořeněným sugescím vychovatelů a nízká úroveň učení a minimální výsledky dosahované klasickými pedagogy, jak v poslední době bylo zveřejněno na základě výzkumů prováděných ve školství.

Naší snahou je podpořit změny nutné ke svobodnému rozvoji každého člověka tím, že zviditelníme nesmysly a omezující sugesce šířené těmi pedagogy, kteří jsou prokazatelně jednou z hlavních příčin neúspěchu jak ve škole, tak v životě.

Proto provádíme desugesce omezení. Jedním z nich je vědou vyvrácená pedagogická představa o nutnosti učit se jazyky přes gramatiku. Opak je pravdou, gramatika nesmí být vyučována dokud mozek studujících uvolněně a bez stresu nepřijal a nevydal rozsáhlé texty a v nich obsažené  jazykové vzory. Rovněž není možné se učit, když nebylo vysvětleno, jak v mozku skutečně probíhá proces učení. Studující pak dělají zbytečné chyby, které je utvrdí v neschopnosti se učit nejen jazyky.

Libor Činka vytvořil online programy – Superpaměť, Superpaměť 2 bleskově, Autohypnóza, ABC jazyky, Autohypnóza pro snadné studium, Bleskové studium a čtení a další. Napsal knihu Ovládněte svůj mozekAnglická gramatika bezbolestně i pro blondýnky a další. 

Zdarma si můžete stáhnout e-knihu Superpaměť

Učení je komplexní proces, který může být mnohonásobně urychlen jen použitím vhodných textů a skupinových aktivit obsahujících klíčové jazykové vzory. Originální kurz Angličtina s hypnózou zároveň obsahuje nejpodstatnější psychologické principy pro získání sebevědomí, soustředění, motivace a vytrvalosti.

Přestože jde o jeden z nejpropracovanějších systémů na světě, tak je naší snahou zpřístupnit jej za cenu běžné výuky (v době psaní tohoto textu září 2019 necelých 280,- Kč s DPH/ za hodinu platí Angličtina s hypnózou a virtuální realitou).

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů