Fakta a fikce o hypnóze

Pravděpodobně jste viděli mnoho filmů, ve kterých je hypnóza představována jako cosi magického a tajuplného. Možná jste viděli hypnotizéra znázorněného jako člověka s uhrančivým zrakem, nebo mávajícího tajuplně rukama kolem těla nebo pohybujícího kyvadélkem či lesknoucími se hodinkami na řetízku.

Možná si vyvoláte vzpomínku na psychologa v nějakém filmu, který monotónně hovoří k pacientovi ležícímu na pohovce. Mnohým lidem takováto ztvárnění vytvořila v mysli přesvědčení, že hypnóza je něco, od čeho je potřeba se na hony vzdálit, ale není tomu tak.

Anebo jste mohli číst nějakou knihu nebo časopis pojednávající o hypnóze.

Jak to je doopravdy?

Spolu s tím, jak budete číst tyto řádky obsahující informace o hypnóze, tak se budete stále více dozvídat o pozadí fungování lidské mysli a vnitřních psychických dějích. Porozumíte byť ve stručnosti věcem, které jsou pro mnohé tabu. A taky porozumíte tomu, jak vám může hypnóza pomoci.

Skutečnost je taková, že v transu jste několikrát denně! Není to sice ten trans, jaký vyvolává hypnoterapeut, nicméně mnohé projevy, které denně prožíváte, mají mnoho společného s hypnotickým transem. Když si třeba ani náhodou nemůžete vybavit třeba telefonní číslo domů či PIN karty, kterou jste vsunuli do bankomatu, tak se jedná o takzvanou amnezii. Amnezie znamená nepřítomnost vzpomínky na něco, co se odehrálo.

Hypnotizér a teď už víte a budete vědět, že tím myslím hypnoterapeuta, nikoliv někoho tajuplného, dokáže dovedně usměrnit vaši pozornost a vnitřní psychické a fyziologické děje, takže nemusíte vůbec vnímat, co se děje kolem. Je to podobné, jako když čtete knihu a nevnímáte, že na vás někdo mluví. To vás tak „zhypnotizoval“ svojí poutavostí daný děj. Možná, že jste si ještě před pár vteřinami neuvědomovali, jak sedíte a nevnímali jiné zvuky z okolí, které můžete začít vnímat teď, jako třeba jemný šum větráku a zvuků z PC. (Mimochodem máte štěstí, že jsem ještě nezačal hromadně učit reklamní odborníky psaní hypnotických textů 🙂 ).

A když jste si přečetli předcházející text o reklamě, tak až nějakou uvidíte, tak si snadno vzpomenete na má slova, která vstoupila pevně do vaší mysli a během příštího spánku budou překódována z elektrických impulsů do trvalých paměťových vazeb :-). Prosím nevstupujte do hlubokého transu, teď!

Teď se můžete soustředit na následující zajímavé informace.

FIKCE

Fikce 1 = Hypnóza je spánek.

Nikoliv, oproti dřívějším teoriím, nyní specialisté ví, že nejde o spánek, ale o stav, který laikům spánek připomíná. H. nemusí znamenat upadnutí do spánku. Pokud člověk usne, je to proto, že se dobře uvolnil, a probere se odpočatý. Název hypnóza je vžitý, bohužel však matoucí.

Fikce 2 = Do hypnózy je možné uvést jen malé procento lidí.

Ne. Do hypnotického transu je dle moderních výzkumů možné uvést přibližně 90% lidí. Ve skutečnosti nelze zhypnotizovat jen velmi málo jedinců a to zejména jedince s nízkou inteligencí, s nimiž je těžké navázat kontakt.

Fikce 3 =Je možné někoho zhypnotizovat a vsugerovat mu, aby někomu ublížil.

Ne! Hypnózou není možné člověka přinutit ke zločinu.

Fikce 4 = Hypnóza na mě nefunguje.

“Mám dojem, že i když ostatní byli v hypnóze, že to na mě nefunguje, protože jsem neměl takové vize jako oni a pořád jsem vnímal hlas hypnotizéra.”

Aby pro vás byla hypnóza prospěšná, nemusíte se ponořit do hlubokého transu. Velmi dobré výsledky má i stav lehké „bdělé“ hypnózy. Navíc jde o proces učení se vstupovat do transu a ten se zintenzivňuje s dalšími transy. Většina klientů slyší hlas hypnoterapeuta po většinu času. To, co je důležitou částí, jsou speciálně formulované věty – sugesce. Pomocí sugescí formulovaných tak, aby jim rozuměla pravá mozková polokoule, vznikají v podvědomí nové možnosti vhodnějšího myšlení a jednání. Někteří klienti si na vědomé úrovni myslí, že se nic zvláštního v jejich mysli nezměnilo. O to více pak bývají překvapení, když později postupně začnou jednat nově.

Fikce 5 = Hypnóza nemá význam pro normální lidi.

Velmi dobré výsledky hypnotické terapie se využívají například ve formě hypnotického „koučování“ velmi úspěšně v oblasti sportu.

Pro prezentace, vystupování na veřejnosti je hypnóza nejúčinnějším prostředkem pro překonávání trémy.

FAKTA:

Název hypnóza je odvozen od jména řeckého boha spánku Hypna.

Ve skutečnosti je hypnotický trans stavem zvýšené vnímavosti, kdy hypnotizovaný snadněji přijímá hypnotizérovy sugesce.

Mnohé děje a prožitky se značně zintenzivňují, a proto je snazší využívat podvědomé zdroje k vyřešení situace, která člověka nějak omezuje a brání mu v plné seberealizaci.

Cílem hypnózy je odstranit určité problémy, potíže, fobie, deprese nebo dosáhnout žádoucích postojů a chování, a to po předchozí dohodě s klientem. Takže opravdu nečekejte, že když přijdete k dobrému hypnoterapeutovi, že vás usadí do hypnotizérského křesla a začne vás ihned hypnotizovat.

Hypnózu lze využít v léčbě nespavosti, obezity, léčby závislosti na alkoholu, kouření, migrény, astma bronchiale a řady jiných potíží viz strana hypnóza.

Rovněž lze hypnózu úspěšně použít v medicíně v porodnictví a při chirurgických zákrocích, například u zubaře. Úmyslně nepíši stomatologa, abych tím neuvedl některé čtenáře do zmatku, co to slovo znamená, a nevytvářel tak zmatení – konfúzi, která je jedním z možných kroků k uvedení do transu.

Pro účinek hypnotického transu je důležité, abyste měli k hypnoterapeutovi důvěru a chtěli být hypnotizováni. V mnoha případech hypnóza dokáže během jednoho až dvou sezení přerušit nějaký návyk např. kouření, pro trvalý efekt je však potřeba absolvovat více „hypnotických sezení“.

Hypnotizér je především člověk, který dobře zná a ovládá umění účinné komunikace.

Pokud byste potřebovali využít hypnózy k odstranění nějakých problémů či osobnímu rozvoji, tak bych vám doporučil pravděpodobně nejúčinnější hypnoterapeutický směr odvinutý od legendárního hypnoterapeuta Dr. Miltona H. Ericksona, který proslul jako asi nejúspěšnější světový hypnoterapeut. Právě on dokázal, že hypnóza prováděná monotónním hlasem a čtená ze scénáře je málo účinná a že je potřeba se přizpůsobit vnímání a myšlení klienta. Jeho netradiční postupy a jejich výsledky jsou mnohem razantnější než postupy jiných psychologických směrů.

Cílem takovéto hypnoterapie je osvobození klienta od jeho problému a zajištění jeho samostatného a spokojeného fungování již bez další pomoci. Sice je to vzhledem k rychlosti terapie méně finančně výdělečné pro hypnoterapeuta, ale jak znám své kolegy, tak nám to vynahradí radost z pomáhání. Jak říká jeden kolega: „Dělat psychoanalýzu, je jako dělat pochodové cvičení v h…. Nic to do budoucna neřeší, je to jako brečet nad rozlitým mlíkem. A právě proto radši lidem pomáhám tím, co funguje rychleji, než abych měl zajištěného klienta na 3 roky terapie po 14 dnech.“

Z předcházejícího a ze zkušeností plyne, že hypnoterapie a „hypnotické koučování“ je rychlým způsobem, jak dosáhnout cíle, a budete-li hledat pomoc tak vězte, že trvání léčby je zpravidla do deseti sezení.

Mimochodem obchodník, který pestře vylíčí výhody výrobku, tak že si již představujete, jak to bude vypadat, až jej budete mít, je vlastně dobrým hypnotizérem. 

K učení cizích jazyků, třeba angličtiny, se hypnóza jako hlavní prostředek nepoužívá. Respektive je možné ji použít jako podpůrného a nikoliv hlavního prostředku. Sugesce typu: „Dokážeš se učit anglicky desetkrát rychleji a zapamatovat si všech tisíc slovíček, která jsou nyní přehrávána z pásku…,” k valnému efektu tedy řekněme alespoň o 20% snadnějšímu učení sama o sobě nepomohou. Přesto jsou postupy, které umožňují učit se cca 3 až 5 x snadněji. Pracují však na mnoha úrovních využívání potenciálu sedmi typů inteligence, vnímání všemi smysly atd.

To je i případ kurzu Angličtina s hypnózou.

Rovněž senzační zprávy typu: „Vstoupíte do stavu theta a budete si vše pamatovat,“ jsou hodně daleko od reality. Navíc pasivní poslech v transu nemůže zajistit schopnost se aktivně vyjadřovat a komunikovat. Lze však hypnózou posílit sebevědomí a motivaci se učit. Hypnóza je vlastně nástrojem pro naučení se používání nového chování.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů