Co je hypnóza?

Pravdou opakovaně potvrzenou předními odborníky je fakt, že hypnóza je stav zvýšené vnímavosti. Jde o stav intenzivního zaměření do nitra. Podobný stav prožíváme mnohokrát denně, jen si jej neuvědomujeme. 

Jde o situace, kdy se například zamyslíme a jako by se ztratíme v čase. Můžete začít zkoumat svoje vzpomínky a postupně si vzpomínat na situace, kdy jste jeli autem, metrem, na kole či šli pěšky a byli myšlenkami jinde. Pak třeba zjistíte, že jste nějakou dobu nevnímali svoje okolí naplno či dokonce vůbec. Zato jste byli v intenzivním prožívání třeba písničky, do které se zaposlouchali, textu, do kterého jste se začetli.Mnoho lidí zažilo, že přejeli místo, kam měli namířeno či neslyšeli, že na ně někdo mluvil. Tento stav každodenně prožíváme například u televize, když se pohroužíme do příběhu. Člověk se může začíst třeba do textu o něčem zajímavém, jako je hypnóza a zapomenout na to, kolik je hodin, co bylo či bude.

Jaký je rozdíl mezi sugescí a post-hypnotickým pokynem?

Hypnotický návrh tzv. sugesce z anglického „suggest – doporučit, navrhovat“ je návrhem na který podvědomí hypnotizovaného reaguje v průběhu hypnotického sezení. Post-hypnotický pokyn je sugescí, která se projeví až po ukončení hypnózy, například tím, že člověk, který dříve nebyl schopen uvolněně mluvit před druhými toho začne být schopen. 

O sugescích panuje celá řada mýtů a nesprávných vysvětlení. Je nutné vědět, že podvědomí hypnotizovaného odmítne sugesce, které nejsou v souladu s jeho vnitřními hodnotami a přesvědčeními. Hypnotizovaný tedy neudělá nic, čím by poškodil sebe či druhé. Podstatné je zejména to, že chybně formulované sugesce nemají účinnost. Laiky a mnoha pseudo-odborníky doporučované formulace typu Snadno a rychle se učíte; Budete si vše pamatovat; Nebudete se rozptylovat nedůležitými věcmi; Cigarety Vám nechutnají,” jsou prakticky neúčinné. Umění správně formulovat sugesce lze získat až po dlouhodobé praxi a maximální účinnost nabízí výhradně Ericksonovská hypnoterapie, která pracuje s jedinečností každého člověka a vytváří pro každého klienta individuální přístup.

Jak se pozná člověk v transu?

Člověk v transu obvykle vykazuje známky znehybnění, zpomalení pohybů zejména dýchání. V běžném životě je možné si všímat nehybnosti lidí sledujících film s upřeným – nepřítomným pohledem. V terapeutickém transu může klient fixovat bod před sebou a mít stejně nepřítomný pohled a ztuhlost těla.

Obvykle je však klient veden do transu se zavřenýma očima přičemž je někdy možné sledovat „motýlí“ třepetavé pohyby očních víček. 

Dýchání se prohlubuje a hypnotizovaný připomíná snícího člověka, nejde však o spánek, ale o zvýšení vnímavosti k vnitřním procesům. Na návrhy hypnoterapeuta: S každým výdechem může jít hlouběji do vzpomínek na příjemné situace,” začíná hypnotizovaný prožívat takovou intenzitu vzpomínek, že vnější svět, který si může kdykoliv uvědomovat, ztrácí na významu a převažující realitou se stávají vnitřní obrazy, zvuky, pocity někdy i včetně chutí a vůní. Vnitřní děje se projevují v různé intenzitě v řeči těla, například ve spontánních pohybech. Například vnitřní prožitek dívání se z okna se může projevit v pohybu ruky hypnotizovaného, která odsouvá imaginární záclonu. 

Hypnotizovaný sám vnímá hlas hypnotizéra, prožívá jím dané návrhy – sugesce, přičemž bývá obvykle překvapený spontánností reakcí mysli a těla na hypnotické návrhy. Charakteristické je odlišné vnitřní vnímání času od času vnějšího, takže hypnotizovaný mívá dojem, že to trvalo hodiny namísto minut.

Hypnotizovaný může vědomě zapomenout na to, co mu terapeut sděloval a postupně být překvapený, že za pár hodin či dní najednou udělá spontánně něco, co potřebuje, ale před hypnózou nedokázal. S každým prožitkem hypnózy je snadnější prožívat různé hypnotické fenomény a tak porozumění vnitřním procesům, které je pak stále snadnější řídit. Opakovaná zkušenost s hypnózou je nepřenosná čtením a jen vnějším pozorováním. Jakmile klient prožije pár hypnóz, může se snadno naučit sám vstupovat do autohypnózy.

Autohypnózu používáme k tomu, aby se klient „dokázal postavit na vlastní nohy“ a začít řídit svoje myšlenky a chování.

Hypnóza se tak stává nejlepším známým nástrojem pro sebeřízení. Klient učící se autohypnózu může na hypnoterapii docházet se stále většími odstupy, více a více pro doladění pomocí odborníka, až se stane nezávislým na pomoci hypnoterapeuta. V ideálním přístupu hypnoterapeuta jde o cestu ke svobodě, kdy dřívější neschopnost řídit sama sebe v duchu hesla „Kdo neřídí, je řízen,“ je vystřídána maximální schopností řídit své myšlení k dosažení libovolným cílům.

Co jsou ideo-motorické signály?

Ideo-motorické signály jsou tělesné pohyby komunikující reakce na vnitřní děje. Je-li hypnotizovaný požádán, aby signalizoval pohybem jednoho prstu odpověď „ano“ a jiným „ne“, tak hypnotizér získává odpovědi na své otázky od podvědomé mysli na to, co vědomí klienta zapomnělo či nezná odpověď.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů