Hypnóza, hypnoterapie a psychoterapie – jaký je mezi nimi rozdíl? Rozhovor s Liborem Činkou

Co je hypnóza?

Slovo hypóza je odvozena od od jména řeckého boha sápánku Hypna. Nejde však o spánek v pravém slova smyslu, jde o stav zvýšené vnímavosti, kdy se otevírá vesmír podvědomých zdrojů a programů. Děje a prožitky se v transu značně zintenzivňují, a je proto mnohem snazší využít podvědomí k vyřešení situace, která člověka trápí, omezuje nebo mu brání mu v seberealizaci.

 Jde o přirozený stav ponoření se do myšlenek, který zažíváme velmi často. Existují jak pozitivní tak negativní transy. Ty negativní však existují až v důsledku lidské komunikace a schopnosti představovat si negativní obsahy. Většina lidí si neuvědomuje fakt, že myšlenkový obsah, se kterým zachází, je ovlivňuje tím či oním směrem, a že programy, které nechají spuštěné, ovlivňují jejich osobní i profesní život. Například se oslabují ponořením do negativních myšlenek, které se stávají sugescemi, které jako šedý filtr zabraňují vidět jiné stránky života: „To je zase den. Nic se mi nedaří. Všechno stojí za prd. Šéf má blbou náladu. Co když řeknu něco špatně.”  Spolehlivě si pak nepohodu vytáčí do depresivních nálad otázkami: „Proč se mi nedaří? Komu jsem co udělala? Proč zrovna já?” Tato zdánlivě logická zaměření na odhalení chyb jsou ve skutečnosti pastí, do které spadla většina společnosti, a proto také stoupá spotřeba antidepresiv. Hypnoterapie je tedy vhodná pro kohokoli, kdo po psychické stránce neprožívá pohodu, radost, naplnění a smysl.

Jaký je rozdíl mezi hypnoterapií a psychoterapií?

Hypnoterapie se zabývá podvědomím, zatímco psychoterapie pracuje s vědomím člověka. Tím, že pracujeme s hluboce uloženými vzorci a zážitky, může být hypnoterapie vnímána jako určitá zkratka. Pro úspěšnou hypnoterapii, úspěšnou rozumějte, že se klient zbaví, nebo alespoň zmírní své problémy, obvykle stačí pár sezení. Při psychoterapii, která nejde tak do hloubky, je potřeba mnohem delší čas na vyřešení konkrétního problému.

 Zkušeného hypnoterapeuta můžeme přirovnat k programátorovi, který dokáže vytvořit programy a dostat z nich maximum. Ovládá něco jako klávesové zkratky a příkazy, které zlepší fungování klíčových částí systému. Jakmile najde myšlenkové viry, dokáže je „uspat”, přemostit, obejít. Pomáhá vytvořit v mysli cesty, které se vyhnou nebezpečným úsekům. Vyspělá hypnoterapie má své uplatnění v jakékoli oblasti, kde je používána lidská mysl.

Klasické psychoterapie nedokáží jít do hloubky. Běžný psychoterapeut či psycholog je přirovnatelný k velmi zkušenému uživateli počítače, který ovládá jen viditelné grafické rozhraní různých počítačových programů. Může tak pomáhat všem, kteří jsou málo zkušenými uživateli, ale není schopen pomáhat v hlubších úrovních vyžadujících  strategické odvirování v hlubinách podvědomí.

Kdo se může stát hypnoterapeutem?

Hypnoterapeutem se může stát prakticky kdokoliv, kdo absolvuje výcvik. PROVOZOVAT skutečnou hypnoterpaii pak už může málokdo. Vysokoškolské vzdělání nejmodernější psycho a hypnoterapeutické nástroje nenabízí, ale je potřeba si je osvojit v dlouhodobých výcvicích. Za minimální dobu potřebnou pro zkušenost umožňující pracovat s klienty považuji dvouletý výcvik pod dozorem zkušených praktiků, kteří mají nejméně desetiletou terapeutickou praxi. Po takovém vedení podle mého názoru může hypnoterapii provozovat každý, kdo prakticky ovládl široké spektrum metod a zároveň a zejména má vysokou etiku a myšlení překračující medicínské standardy.

Účinnost Ericksonovské hypnoterapie je podle zahraničních dat i několikasetkrát účinnější než například doposud používané psychoanalytické postupy. Tomu odpovídají i moje zkušenosti, kdy během 3 až 6 devadesátiminutových setkání, dohází k zásadním změnám. Podobně překvapivé výsledky odhaduji i u takzvané Krátké terapie Steva de i Shazera, která, ač to autor nejspíše nevěděl, obsahuje velmi účinnou hypnotickou techniku. Nyní už jsme zase kousek k pochopení proč stále větší počet lidí vyhledává jinou než klasickou terapii.

Pro koho je hypnóza vhodná?

Hypnóza je vhodná pro každého, kdo je otevřený změnám a je ochotný převzít zodpovědnost za svůj život.  Kolem dvou třetin klientů tvoří ženy. U mužů častěji přetrvává názor, že správný chlap si svoje problémy vyřeší sám. Mezi mými klienty je ovšem i řada mužů, obykle ve věku 30 – 50 let.  Často řeší nízké sebevědomí, komunikační neshody na pracovišti a doma, osvobození se od cigaret, krize středního věku, neschopnost žít život podle svých představ. Paradoxem mé praxe je, že čím inteligentnější klient, tím víc má problémů. Inteligence je spojená s představivostí a představivost ve spojení s myšlením na problémy funguje jako sebenaplňující se proroctví. Proto je v zásadě dobrý hypnotizér vlastně dehypnotizérem, který dostává své klienty z oslabujících transů.

Jak funguje hypnoterapie?

Klíčem je vytvoření diplomatických vztahů mezi podvědomím, programy a jejich sladění, harmonizace. Moderní hypnoterapeutické nástroje vytvářejí harmonicky a synergicky fungující prostředí, kde vědomé i nevědomé části spolupracují. Doposud světově nejpropracovanější je takzvaná Ericksonovská hypnoterapie – nazvaná podle legendárního hypnoterapeuta M. H. Ericksona.

 Každý člověk je unikátní a tak je k němu potřeba přistupovat a upravit terapii jemu na míru. Hypnoterapie, jak už jsem uvedl, je o správném zaměření, hypnotickém soustředění na prožitek úspěšného dosažení cíle. Protože však jde o vědní obor, který je velmi rozsáhlý, nelze uvést nějaký stručný a univerzální postup.

V jakých oblastech může hypnóza pomoci?

Hypnóza pomáhá ve všech oblastech, kde si sami podvědomě vytváříme bloky a žijeme zastaralé, zažité vzorce. Pomocí hypnoterapie můžeme vyřešit:

  • Osobní problémy – špatné soustředění, slabou vůli, úzkostné stavy, různé fóbie, depresivní stavy…
  • Problémy v partnerství – psychické násilí v rodině, komunikační neshody, vzájemné odcizení…
  • Zdravotní problémy – poruchy spánku, poruchy příjmu potravy, alergie, migrény bez příčiny, problémy s otěhotněním, intimní problémy.
  • Profesní problémy – tréma z vystupování před větším publikem, potíže s učením, pamětí, neschopnost “prodat” sám sebe.

Kolik návštěv je třeba, aby byl poznat nějaký výsledek ?

Lidé za mnou přichází a často zmíní, že jsem jejich poslední záchrana, že už vyzkoušeli, co se dalo. Je mnoho těch, pro které již prvních devadesát minut bylo zlomovým okamžikem. Pokud přichází s tímto a nikoli se záměrem „vyřešte to za mne”, pak jsou výsledky tím překvapivější, čím větší byl jejich problém. I u komplikovaných případů dochází k řešení zpravidla mezi 6 až 10 sezením, což je nejméně o polovinu rychlejší než při použití kognitivně behaviorální terapie – KBT.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů