Jak lépe pracovat s informacemi a se svou pamětí?

Žijeme ve věku Informační revoluce. Stále vzrůstají nároky na jednotlivce i skupiny. Lidé stále spěchají, pracují přesčas i doma, ale skutečné výsledky se nedostavují dostatečně rychle. Lidé nemají čas na získávání informací například čtením knih, i když to jsou nositelé informací, ve kterých se skrývá řešení mnoha problémů.

Existují postupy, jak efektivně využívat internet, který však lidé neovládají, nebo se to učí zdlouhavým postupem pokus-omyl. To stojí čas a prostředky. Zpomaluje to chod ve firmách, které investovaly do moderních informačních technologií, protože neupgradovaly potenciál lidí. Znalosti jsou ceněny, vzdělávací kurzy stojí nemalé částky avšak zapomínání dané neznalostí práce s informacemi a pamětí je příčinou toho, že 80% investic je během několika dní prakticky ztraceno. Nic se však neděje, protože to takto chodí  všude.

Kromě neznalosti principů přesné, výstižné a účinné komunikace, jsou velkou překážkou „normální“ postupy, které využívá většina lidí (norma) a tak místo vynikajících výkonů jsou dosahovány jen výsledky „normální“. Ty jsou však ve skutečnosti a v porovnání se skutečnými možnostmi podprůměrné. Například nesourodé chápaní, co je důležité pro organizaci, konkrétní pracovní pozice, politickou stranu, pak působí ztráty času a významné komunikační a další problémy, které snižují efektivitu pracovních týmů, celých firem a ve svém důsledku společnosti.

V zahraničí existuje ve firmách funkce „manažera produktivity“, v tuzemsku se však skutečnou produktivitou a posilováním schopností lidí zabývá málokdo.

Lidé odkládají studium cizího jazyka nebo jiných znalostí, a pak se náhle ocitají v situaci, kdy je to potřeba, avšak již to nelze zvládnout. Pracovníci managementu jsou zavaleni informacemi, avšak nestačí je zpracovávat.

Asi každý by chtěl, aby den trval 48 hodin, ale vyřešilo by se něco? Zase bychom měli zaplněný čtyřicetiosmihodinový den. Děláním stejných věcí stále dokola nezískáme jiné výsledky. Ten, kdo se však z tohoto bludného kruhu vymaní, mnohé získá, protože již malý náskok znamená konkurenční výhodu. A konkurenční výhoda vede k úspěchu.

Jak tedy přemýšlet efektivněji, snadněji zpracovávat, utřiďovat informace, mít více času a snížit stres z rostoucího množství potřebných znalostí? Odpovědi vám nabízí trénink produktivního myšlení, rozhodování a zacházení s informacemi.

Hloubkové zaměření odkrývá nedostatky doposud nejrozšířenějších postupů a přináší řešení do širokého spektra každodenních činností s informacemi v tištěné, elektronické i ústní formě.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů