Inteligence

Za paradoxem, že samotné IQ nestačí, stojí EQ – emoční inteligence. Osobnosti s vysokým IQ (ale menším EQ) mohou totiž paradoxně selhávat v životě i ve škole.

EQ je však možné rozvíjet a vytvářet tak nové předpoklady pro úspěch.

Přestože je vykládána definice EQ odlišně u různých specialistů, tak se shodují v tom, že klíčové jsou emoce. Emoční inteligence popsaná americkým psychologem Golemanem v podstatě znamená cit pro vlastní emoce se schopností jejich správného hodnocení a tak regulování vlastního chování a chování k druhým lidem.

Emoční inteligenci tvoří pět základních složek – schopností:

  • sebeovládání – zvládání a kontrola citů,
  • sebeuvědomění – znalost sebe, svých emocí a regulace svého chování,
  • motivace – schopnost využít emočního potenciálu pro dosahování cílů,
  • sociální dovednosti – navazování a udržování společenských vztahů,
  • empatie – vnímání emocí druhých a následná regulace chování k nim.

V současné době mezi nejúčinnější nástroje rozvoje složek EQ – zejména sebeovládání, sebeuvědomování a motivace – slouží hypnóza, respektive auto-hypnóza.

EQ zasahuje do všech oblastí osobnosti a patří k ní například:

  • sebecit, sebejistota, sebedůvěra, sebekázeň, regulace impulsů, odpovědnost za vlastní chování a pracovní výkonnost,
  • ctižádostivost, iniciativa, vytrvalost,
  • dokázat se poučit z vlastních chyb i úspěchů,
  • chápání citů a pocitů ostatních, orientace v nich a pak podle toho rozhodovat a jednat,
  • schopnost naslouchat a komunikovat, diplomacie ve společenském styku, vžívání se do nálad jiných, vhodné zužitkovávání rozdílů mezi lidmi, vyjadřování pocitů, schopnost urovnávání konfliktů, nalézání kompromisů, atd.

Osobnost s vyváženým poměrem IQ a EQ může být například dobrým manažerem, obchodníkem a psychologem. Cvikem a zkušenostmi se navíc může stát ještě lepším, když EQ přesáhne IQ. Naopak ten, kdo má nadprůměrné IQ a pouze průměrné EQ, mívá problémy v zaměstnání i ve společnosti.

Velkou výhodou i příležitostí pro osobní rozvoj i kariéru je skutečnost, že EQ – emoční inteligence se dá na rozdíl od IQ zkvalitňovat a rozvíjet výrazně snadněji.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů