Jak přestat kouřit

Jak můžete přestat kouřit? 

Odhalte klíčovou informaci (i pro nekuřáky), poznání, které ovlivňuje úspěch a může zachránit mnoho životů. 

Jak vyřešit problém s kouřením? Je to podobné jako s problémy hluboko v nitru počítače. Čím zkušenější odborník na „nitro“ počítače, tím rychlejší řešení. Běžný počítačový uživatel nedokáže vyřešit náročný problém vzniklý konfliktem programů, ale dokáže to vyřešit specialista, který se podívá do vnitřního nastavení a vyřeší laikům skryté konflikty. 

Definitivně můžete přestat kouřit jen díky komplexní hypnoterapii (viz níže světově nejkomplexnější výzkum). Jen hypnoterapie, která je kombinací moderních postupů z oblasti systemické psychoterapie, Ericksonovské hypnoterape a modelování těch, kteří překonali závislost, jen taková pomoc dokáže nejspolehlivěji přeprogramovat hlubinná přesvědčení – například o obtížnosti přestat kouřit. 

Nepotřebujete mi věřit. Ve skutečnosti je důležité, abyste začali věřit svému nitru více, než od tělesné moudrosti oddělenému hlasu s myšlenkami a přesvědčeními o nadřazenosti vědomé a logické mysli. To vám totiž při výchově, vzdělávání a dále v životě implantovalo okolí. 

Předtím, než se budete moci osvobodit od cigaret, musíte pochopit několik klíčových věcí.

Existuje klíčový pojem, který ovlivňuje takřka vše ve vašem životě.

Když člověk věří, že je něco těžké, pak se málokdy snaží o změnu. První nezdary ho o obtížnosti natolik ujistí, že zákonitě dojde k dalšímu selhání. 

Když lidé věří, že cigarety vyvolávají závislost a že jde o nemoc, pak je toto přesvědčení pochopitelně oslabí. 

Takové přesvědčení rádi budují lékaři, protože pak se u nich bude léčit mnoho lidí. Tak si zajišťují práci pro sebe i pro farmaceutický průmysl. V důsledku jde o rafinovaný způsob, jak z lidí dostávat měsíce, roky a někdy celoživotně peníze za pravidelné braní léků. V principu jde o způsob, jak si pod rouškou medicíny ukrojit část trhu, která do té doby patřila tabákovému průmyslu. 

Jakkoli jde u naprosté většiny lékařů o dobrý úmysl pomoci, tak z důvodu neznalosti používají amatérské postupy, které mají účinnost v rozmezí 5 – 20% viz ukázka z manuálu pro lékaře níže: 

Nemůžeme však ignorovat skutečnost, že úspěšnost léčby závislosti na tabáku je relativně malá: 
Po roce abstinuje:
cca 5 % těch, kdo přestávali bez odborné pomoci či léků, při intenzivní psychobehaviorální podpoře na specializovaném pracovišti a dlouhodobém (6 měsíců) užívání léků (vareniclin) 
abstinuje cca 40 % kuřáků, úspěšnost léčby je ale v průměru celkově stále pod 20 %

Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc., III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

Když budete zjišťovat, jaký je podíl dalšího vzdělávání lékařů v oblasti farmakologie a psychoterapie, tak farmaceutické vzdělávání zásadně vede. A i kdyby nevedlo, tak psychologie vyučovaná v Česku je natolik neaktualizovaná a zastaralá, že lékař s naučenými a překonanými postupy nemůže obstát. 
Asi byste nenabídli známým recept na buchtu s tím, že mají šanci ji podle vašeho receptu upéci s 5 – 20% jistotou, že?
Žádný poctivý člověk by druhému neprodával jako plně funkční mobil či auto fungující jen v 5 – 20% případů, že? 

Mnoho lékařů si myslí, že když mají titul, že to stačí, aby léčili, a nechápou, že se potřebují trvale vzdělávat v psychologii. V receptech pro ukončení kouření totiž chybí podstatné části! Jde o to brát nové léky, nikotinové žvýkačky či používat náplasti? … Rozhodně nikoli. 

Jde o to více se přemáhat silou vůle? … Nikoli. Aktivujte hluboké poznání, inspirujte se, dočtěte následující informace, které vám mohou přinést i přes 15 let života navíc

Proč je samotná síla vůle mýtem? 

Mnoho lidí je přesvědčeno, že přestali silou vůle. Ti, kteří opravdu přestali, však neví, co se stalo v jejich podvědomí. O co jde?
Jde o zásadní změnu myšlení, kterou je potřeba vybudovat a udržovat. Vybudovat tuto změnu je důležité nikoli jen na úrovni vědomí, ale v hlubinách mysli a celého organismu.
K takové spontánní změně, laiky vysvětlované jako „síla vůle”, však dochází jen za výjimečné shody okolností, zejména úpravy v hodnotovém systému. Jako když něco docvakne. Jde o aktivaci v podvědomí, což je plně možné zajistit u každého díky hypnóze. Musí to však být moderní a nejlépe Ericksonovská hypnoterapie vedená s komplexním ohledem na strukturu myšlení. 
Nikoli tedy zastaralá forma z šedesátých let, kdy psychologové direktivním hlasem sdělovali osobám v transu: „Cigarety jsou odporné.” „Cigarety vám nechutnají.”
To je v dnešní době amatérismus, protože účinnost může být jen kolem 40%. 

Moderní hypnoterapie zachází s vnitřním systémem klíčových hodnot, přesvědčení, identit a zajišťuje plnou asociaci s novým já, což proměňuje strukturu myšlení v hlubinách podvědomí. Pak teprve dochází ke změně chování. Specialista v neurolingvistickém programování Robert Dilts rozvinul Batesonův model do takzvaných Neurological levels, jejich vyladění je kriticky důležité pro jakoukoli změnu. (Čtenáři mé knihy Ovládněte svůj mozek si mohou vzpomenout na kousek z NLL uvedený například v části Supersíla a moc). 

Trvanlivé změny vznikají pouze směrem zevnitř ven! 

Tuto moudrost popsal Stephen Covey ve své legendární knize Sedm návyků pro úspěšný a harmonický život

Těm, kteří přestali kouřit, pomohlo vnitřní přeuspořádání, nikoli samotné z vnějšku přicházející instrukce lékařů, prostředky jako léky či zákazy. Komplexní hypnoterapie – v průběhu asi tří individuálních hypnotických sezení – tedy maximalizuje vnitřní procesy pro maximální účinek. Někdy je potřeba přidat ještě ladění systému hodnot a zejména podpora sebevědomí a zvládání zátěžových situací se stresem, protože náročnost práce a někdy problémy v osobním životě mohou terapii o trochu zpomalovat. 

Jako specialista na hlubinné změny a hypnoterapeut dokáži každému, že takzvaná závislost na cigaretách zmizí.
To může exkuřákům přinést 15 až 22 let života navíc!!! 
Jedna otázka mi stačí k tomu, abych u více než 80% lidí změnil myšlení o závislosti. Ano, u tak velkého počtu lidí. Musí to však být lidé, kteří jsou ochotní přemýšlet a nikoli ti, které poslal partner/ka nebo manžel/ka. Je důležité mít vnitřní důvod proč přestat kouřit. Mohu totiž pomáhat jen lidem, kteří chtějí přestat kouřit a kteří chtějí žít. Někdy se však setkávám s tím, že klient je v životě nespokojený a neveřejně si v hlavě pouští myšlenky typu: No, tak umřu, aspoň budu mít klid. Nebude mne otravovat. Nikdo mne nemá rád, nebudu nikomu chybět.“ Právě takové myšlenky mnohdy startují zapalování si cigarety. 

Mýtus závislosti

Závislost na cigaretách je sugesce šířená v oblasti medicíny lidmi, kteří neumí komplexně myslet. Lékaři a psychologové nemohou za to, že byli učeni omezenému myšlení. Neví o tom. Proto je tak mnoho z nich mylně přesvědčeno, že jejich přístupy jsou jediné správné. 
Lékaři trpí ohromnou profesní slepotou. Ve školách jim totiž vsugerovali omezené zaměření na hledání problémů. Vnímají tak méně než polovinu toho, co potřebují vědět pro léčení. Jen někteří lékaři a psychologové se zaměřují na to, kdy kuřáci nekouří. Jen pak je totiž možné vnímat celek.

Přesvědčení o závislosti je způsobeno ignorováním situací, kdy například těžký kuřák nekouří.
Co a kdy způsobilo, že nikotinové receptory v mozku na hodiny, někdy dny, a občas i více než týdny nezapnuly abstinenční příznaky, nespustily „závislost”?
Teprve všímání si toho, co se v podvědomí děje v situacích s výjimkami, je zásadní k pochopení úspěšného přeprogramování. 

S ledovým klidem prezentují studie, ve kterých ukazují grafy informující o „závislosti“ a ukazují přitom, že zdravotní sestry kouří mnohem více než lékaři. Jde o šokující čísla, ale ještě pozoruhodnější je, že jim nedojde, o co jde. Že by „závislost“ fungovala na střední zdravotnický personál více než na vysokoškolsky vzdělané? Že by absolventi VŠ měli mozky odolnější závislostem? Ne, kupodivu jsou náchylní pitomostem. 

Nedomyšlení či vědomé přehlížení souvislostí? Co takto pochopit, co se například změnilo v mysli amerických vojáků ve Vietnamu, kteří ve válečném hyper stresu byli na drogách jako heroin, ale po návratu přes 95% z nich přestalo brát těžké a „návykové“ drogy? Kam zmizela závislost? Co se musí stát, aby se přestal člověk poškozovat? Už začínáte chápat? 

STOP. MYSLETE!
Odhalte klíčovou informaci, která ovlivňuje úspěch a může zachránit život.
Zrovna tak přesvědčení o neléčitelnosti libovolné choroby souvisí s ignorováním odlišností, výjimek z „pravidla”, kdy se i těžce nemocní uzdravili. Teprve všímání si toho, co se v podvědomí děje v těchto situacích, je zásadní k pochopení celku úspěšného léčení! 

Přesvědčení o závislosti je jednou z hlavních překážek dosažení 100% identity exkuřáka.
Dokud budete mít v podvědomí myšlenku: „Jsem závislý na cigaretách, jsem kuřák”, je změna vyloučená. 

Je důležité se stále učit, jinak se člověk stane dinosaurem. Dokud jsem používal hypnotické postupy, kterým jsou vyučováni psychologové v Česku, mohl jsem pomoci jen asi dvěma třetinám zájemců. 
Teprve po trénincích od specialistů z USA a Velké Británie jsem mohl zvýšit účinnost o další desítky procent navíc. 

Jde o to dosáhnout 100% změny, nikoli polovičaté.

Jakmile budete cítit, že:
vaše vnitřní rozhodnutí přestat kouřit je alespoň na 70% ze 100%, pak jste v bodě, kdy konečně může začít docházet ke změně. Tento princip zevnitř ven je důležité maximálně zintenzivnit v hlubokém ponoření do sebe, do svého těla, k vnitřním úrovním v hypnóze. 

Pozor, terapeut – a to ani hypnotizér – však sám žádnou změnu bez klienta nevytvoří, jde o vzájemnou spolupráci. Hypnoterapeut aktivuje, co se dá, jen když klient naslouchá a dovolí si jít do hloubky myšlení a tělesného prožívání. Nefungujte to tedy tak, že si čtenář/ka časopisu přečte o hypnóze a vezme to jako novou módu. Takové lidi poznám podle toho, že obvykle řeknou něco jako: Četl jsem, že mě může pomoci hypnóza, tak jsem tu a chci, abyste ze mne tu závislost dostal.” Pokud se dotyčný nerozhodne dělat maximum, tak potom je to dost náročná až nemožná práce. Trvanlivé změny totiž nejsou jako móda o převlečení si šatů či bot. 

Do jaderné elektrárny byste bez ochranného obleku nešli, ale…

Jakmile odhalím, co výrobci cigaret nechtějí, abyste věděli a nepíší to na obaly, pak budete oprávněně rozhořčení, že se o tom nemluví. Kolikrát ročně a opakovaně každý rok byste si nechali dělat rentgenové vyšetření? 30 krát, 50 krát, 90 krát… ? 

Řeknete si:
Libore, to ses překlepl, ty nuly tam jsou zbytečné, nikdo rozumný by se nenechal rentgenovat ani desetkrát. 

Jenomže jsem se nepřepsal. Dávky záření jsou dokonce větší než jsem napsal!!! 

Máme však ve vládě takového chytráka, který při nástupu do úřadu řekl, že od 27 roku cigarety neškodí. Hm. Tak to je na Nobelovu cenu. Po 27 roce jsme zřejmě imunitní proti radioaktivitě jako štíři, že? 

STOP. 

Je mnoho toho, co se o kouření říká. Ano, mnoho lidí umírá na rakovinu plic. Jenomže ostatní umírají na jiné a podstatně delší a v důsledku hroznější onemocnění. O záření se nemluví a nepíše se to na krabičky. Bylo to velmi zdařile ututláno. 
Lidé v médiích, kteří se (poslední dobou v květnu 2017) vztekají na protikuřácký zákon by přestali obhajovat (svá) práva na kouření. Tedy alespoň ti, kterým záleží na životech druhých lidí. Je mnoho souvislostí a možná z toho jednou napíši knihu. 

Teď je důležité vzít rozum do hrsti. 
Jakmile přestanete věřit tomu, čemu věří většina lékařů a kuřáků, od té doby bude snadné odložit cigarety. 
To se stane, jakmile se rozhodnete ponořit pod povrch vědomého a povrchového myšlení. 
Pokud chcete, mohu vám pomoci definitivně se zbavit cigaret. Jen je důležité, abyste dělali to, co vám řeknu. 
Když řeknu, že máte sledovat směr dechu a pak jej otočit, tak je důležité to udělat. Takové věci od klientů chci. Pak se budete moci učit od těla a v těle vytvářet změny. 
Odložíte cigarety, jakmile probudíme vaše zdravé sebevědomí, flexibilitu myšlení a vnitřní sílu, klíče pro odolnost vnějším vlivům. 
Jakmile začnete používat nové způsoby auto-hypnotické kontroly a další smysluplné aktivity, jak vyplnit čas života, který se uvolnil namísto cigaret, pak spolu s předchozím konečně dosáhnete bodu obratu.

Konec povrchnímu a polovičatému myšlení znamená:

  • stop vyhazování peněz za léky, stop onemocněním
  • stop slabosti
  • stop umírání postupným dušením 

Chcete 100% zanechat cigarety v minulosti? Chcete ušetřit i desítky tisíc ročně? Chcete přestat vdechovat radioaktivní látky?
Chcete přestat kouřem vyvolávat alergie, astma a ničit zdraví blízkým lidem a v okolí?

Chcete se cítit zdravě a opravdu sebevědomě? 
Pak máte výjimečnou možnost prožít naplněnější a delší život díky hypnoterapii dle nejvyšších světových standardů. 

Jste jen kousek od hypnoterapie dle nejvyšších světových standardů.

Zapojte se do nejkomplexnějšího výzkum u vztahující se k tématu Jak přestat kouřit. Online dotazník o kouření vám zabere jen pár minut času, kterými můžete pomoci sobě i mnoha dalším lidem.

Jste jen kousek od změny, která obohatí váš život více, než cokoli jiného. 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů