Rychločtení jinak, aneb Strategie rychlého čtení

Rychločtení versus laické čtení

Rychločtení = speed reading (originální název metod existujících již od cca r. 1921 zmiňuje v Popular Science prof. Scott a o rok později Clarence Truman Gray v Deficiencies in reading ability, 1929 se objevuje kniha jejímž autorem je Walter B. Pitkin – The art of rapid reading obsahující cvičení – „exercises in high speed reading“) se zabývá dovednostmi využívat při čtení oči a mozek tak, aby získávání informací čtením probíhalo průměrně 3x rychleji s lepším zapamatováním si informací oproti standardnímu čtení. Rychločtení je schopnost, kterou se může naučit využívat každý člověk.

Dovednost rychločtení je zcela klíčová pro mnoho profesí a zejména manažerské pozice. Úspora času při zpracovávání informací může činit při informační vytíženosti cca kolem 10 hodin týdně, a je tak jedním z klíčových prvků time managementu.

Standardní čtení je čtení, které zatěžuje oči a narušuje soustředění, díky nerespektování pravidel fungování lidského mozku. Běžné čtení využívá jen omezené paměťové kapacity levého mozku. Rychlé čtení neznamená, že „rychločtenář“ vnímá povrchně. Rychločtení také neznamená, že rychločtenář čte jen jednou velmi vysokou rychlostí.

Strategie rychločtení přináší plné pochopení, větší soustředění, lepší zapamatování a také pružné střídání rychlostí a technik duševní práce v oblasti zejména odborných textů.

Základy techniky rychločtení spočívají:

  • Ve schopnosti využívat zrak a jeho zorné pole – jakési periferní vidění pro vnímání větší plochy textu najednou a tím i rychlejší porozumění. Porozumění je u netrénovaných lidí komplikováno například stálým analyzováním a vyslovováním si slov a celého textu v duchu. Jestliže vám zní v hrdle slova, nebo si je šeptáte, pak můžete číst jen tak rychle, jako když čtete nahlas. „Potichu“ jen očima budete schopni číst asi 2 až 3 krát rychleji než bez vyslovování v duchu. To je však potřeba změnit speciálním tréninkem. 
  • Ve schopnosti naladit svoji mysl na přijímání informací a tím jejich ukládání do snadněji vybavitelných částí mysli. Rychlý výsledek nejmodernějšího přístupu není dán jen jednou technikou, ale systematickým souborem strategií, taktik, jak se dostat k cíli snadněji s minimalizováním časových, finančních i jiných ztrát.
  • Ve schopnosti rozlišovat důležité a nedůležité části textu a číst a zapamatovávat si nejdříve to podstatné.

Celková suma informací se zdvojnásobuje každého 2.5 roku. Tato doba je nazývána logicky „Informační věk“ a přesto lidé nejsou učeni základním dovednostem pro přežití v této do.

Mnoho manažerů čte podstatnou část své pracovní doby. Právníci, lékaři, studenti, takřka všichni potřebujeme stále více informací o stále složitějším světě ve kterém vítězí ti, kteří umí pracovat s informacemi lépe než ostatní.

Zatímco průměrné rychlosti čtení laika se pohybují mezi 125 a 225 slovy za minutu při čtení nenáročných textů, tak:

Průměrná rychlost čtení po kurzu je 500 slov za minutu. Pokročilí absolventi „Strategií rychlého čtení“ jsou schopni přečíst a nastudovat knihu během již 1 až 2 hodin. Čím dál tím více lidí, ale dokáže číst až tisíc a více slov za minutu a přesto pochopit a zapamatovat si důležité informace.

V případě strategií rychločtení jde tedy o jednu z vůbec nejefektivnějších strategií úspory času a zároveň zkvalitnění práce s informacemi. 

Jsou tři způsoby, jak se naučit rychločtení

  1. Pomocí online programu Bleskové studium a čtení, který obsahuje MP3 nahrávky přímo z výcviku se zcela originálním zpracováním strategií rychlého čtení.
  2. Speciální výcvik vzniklý na základě analýzy 10 světově nejefektivnějších metod rychločtení (speed reading, super reading, dynamic reading, SQ3R, Photoreading, Quantum reading atd.) zaručuje trénink nejpokročilejších metod a jejich přenos do praxe. Více o výcviku naleznete tady.
  3. Formou individuálního výcviku či firemního tréninku – informujte se tady.

„Způsob jakým spravujete, vyhledáváte a používáte informace, rozhoduje o tom, zda budete mezi vítězi či poraženými.“ 
Bill Gates

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů