Systemická psychoterapie

Systematická psychoterapie je velmi účinná terapie pracující se systémem interakcí vznikajících díky šíři za ní stojících poznatků a speciálnímu aranžmá. 

Systemický terapeut

ve své praxi podněcuje klienty k novým způsobům uvažování o problémech, a tak dochází k rozrušení nefungujících vzorců a tím problémů.

Reflexní tým v systemické terapii

Využívá se toho, že „víc hlav, víc ví“ respektive si všimne více možností v kratším čase než při jinak prováděné terapii. Systemický terapeut se proto při své práci s klienty nechává sledovat cca 2-3 kolegy, tzv. reflexním týmem. Na členy týmu se terapeut může obrátit několikrát během sezení a ti pak mezi sebou reflektují, co se v terapii odehrálo. Otvírají se tak nové perspektivy umožňující klientovi snadněji se zbavit omezujících forem jednání a jít za cíli s mnoha novými možnostmi. Užitečnou formou je v tomto smyslu nahrávání psychoterapeutického sezení se souhlasem klienta na videokameru. Takto je možné i urychlit celý proces terapie.

Systemická terapie rozlišuje čtyři cesty – kvadranty profesionální psychoterapeutické pomoci. 

1. Doprovázení je způsob práce vhodný pro lidi s těžko změnitelnými stavy a nemocemi. Klient přesto může sdílet své prožitky s někým, kdo pro něj má pochopení.

2. Vzdělávání je v pojetí systemické terapie poskytování informací, předávání zkušeností. Klient si v tomto případě objednává zhodnocení nějakého svého názoru nebo si objednává informace, které mu chybí.

3. Poradenství je poskytováním nápadů, jež rozšiřují klientovi možnosti vypořádat se s náročnou situací.

4. Terapie je cestou k řešení problému, při kterém terapeut objevuje a rozvíjí klientovi vlastní schopnosti a dovednosti, podporuje ho v jeho kompetencích.

Jaké jsou výsledky systemické terapie

Systemická terapie vede k podnícení změny, k níž klient sám dozrává, nebo změny, k níž by klient bez terapeutické reflexe – uzavřen ve svých myšlenkových kruzích – nedošel. Změna přichází, když klient pocítí, že ji potřebuje a ztotožní se s ní.

Systemická terapie má  velmi široké použití a hodí se jak pro jednotlivce, partnery, rodiny, tak i pro řešení problému ve skupinách například zaměstnanců a firmách v modifikacích jako je například systemické koučování a narativní management.

Směry systemické terapie

Na řešení orientovaný přístup – konstruování budoucnosti v níž problém není přítomen. Formulování představy cíle a postupných kroků.
(Školy – Steve de Shazer a Insoo Kim Berg)

Narativní přístup – proces vymaňování klienta z problému a konstruování nového životního příběhu.
(Školy – Michael White a David Epston)

Hamburská škola – nalézání nových rozlišení, podněcování změn reflektováním dilematu. 
(Škola – Kurt Ludewig viz čtyři kvadranty profesionální psychoterapeutické pomoci)

Výše uvedený popis na téma systemická terapie je velmi zjednodušený pro účely orientace laiků a klientů.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů